Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Basic info

 • Publisher: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/29

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext:
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2001
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '94' articles

МЕТОДИ ДИНАМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ В ЗАДАЧАХ ПРЕЦЕДЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ НАСКРІЗНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

МЕТОДИ ДИНАМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ В ЗАДАЧАХ ПРЕЦЕДЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ НАСКРІЗНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Authors: Сергій Чалий, Ігор Левикін
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="104"><span lang="UK">В роботі розглянуто проблему прецедентного управління множиною наскрізних бізнес-процесів. Показано, що реалізація прецедентного управління потребує упорядкування доступу до ресурсів шляхом визначення пріоритетів для дій цих процесів. Запропоновано методи динамічного визначення пріоритетів доступу до ресурсів. Перший метод призначений для визначення пріоритетів доступу до ресурсів для наскрізних БП без урахування обмежень на час їх виконання. Метод дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства шляхом мінімізації сумарного часу очікування кожного з цих ресурсів.Другий метод направлений на корегування пріоритетів доступу до ресурсів для наскрізних БП з урахуванням обмежень на час їх виконання. Метод враховує абсолютне значення відхилення прогнозуємого строку виконання кожного бізнес-процесу від запланованого, та послідовно коригує пріоритети доступу до ресурсів для окремих дій кожного процесу з тим, щоб зменшити вказане відхилення. </span></p>

Keywords: наскрізний бізнес-процес, процесне управління, ресурси, інтервал очікування
Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита

Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита

Authors: Татьяна Нескородева
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="204">Определена информация синтетического учета характеризующая состояние и результаты деятельности предприятия за период проверки на верхнем уровне. Установлены взаимосвязи синтетического учета и характеристик предприятия как объекта управления. Формализованы функциональные зависимости, характеризующие взаимодействие переменных СППР аудита. Определены правила и свойства соответствия отображений множеств численных значений переменных как предварительный этап подготовки данных для аудита. На основании полученных результатов сформулирована сущность методики обобщенно-множественного отображения информации в СППР аудита.</p>

Keywords: синтетический учет, информационная технология, СППР аудита, методика обобщенно-множественного отображения информации
Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства

Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства

Authors: Тетяна Хом’як, Інна Суіма
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="104"><span lang="UK">Пропонується розглянути процес вибору типу закладу ресторанного господарства, а також місця розташування приміщення за пред’явленими критеріями особи, що приймає рішення для обраного типу закладу. Вирішується задача за допомогою методів з систем підтримки прийняття рішень та інформаційних систем в процесі вибору місця розміщення закладу ресторанного господарства. </span><span lang="UK">Зроблені висновки </span>щодо<span lang="UK"> виб</span>о<span lang="UK">р</span>у<span lang="UK"> типу закладу ресторанного господарства та його розміщення у м. Дніпро.</span></p>

Keywords: задача розміщення, системи підтримки та прийняття рішень(СППР), метод недомінованих альтернатив, інформаційні інтелектуальні системи, експертні системи
Имитационное моделирование процессов в реакторе ВВЭР-1000 при регулировании мощности поглощающими стержнями

Имитационное моделирование процессов в реакторе ВВЭР-1000 при регулировании мощности поглощающими стержнями

Authors: Валерий Северин, Елена Никулина, Дарина Лукинова
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Представлены математические модели реактора ВВЭР-1000 серии В-320 в относительных переменных состояния, которые описывают нейтронную кинетику реактора, тепловые процессы, изменение концентрации ксенона при регулировании мощности поглощающими стержнями, и вычислены значения параметров моделей. Проведено имитационное моделирование процессов, протекающих в реакторе ВВЭР-1000 при регулировании мощности реактора поглощающими стержнями, и получены переходные процессы, позволяющие анализировать изменения переменных состояния активной зоны реактора.</span>

Keywords: ядерный реактор, регулирование мощности, математическая модель, имитационное моделирование
Стохастический анализ измерений пятишарового спектрометра Боннера

Стохастический анализ измерений пятишарового спектрометра Боннера

Authors: Александр Буки
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Проанализированы данные, полученные при испытании шарового нейтронного спектрометра Боннера активационного типа, состоящего из пяти полиэтиленовых шаров диметром от 90 мм до 245 мм. В качестве активируемого материала использовался индий. Представлены результаты математической обработки данных измерений наведённой в индии радиоактивности. Построена модель, основанная на минимизации функционала качества и нелинейных регрессионных уравнениях. С помощью построенного стохастического рекуррентного алгоритма решена задача восстановления спектра нейтронов. Для использованной четырехпараметрической модели спектра типа распределения Максвелла получены оценки его параметров, а также оценки погрешностей оценок параметров. Полученный в работе опыт может быть использован для оптимизации конструкции нейтронного спектрометра.</span>

Keywords: спектр потока нейтронов, спектрометр Боннера, математическое моделирование, стохастический рекуррентный алгоритм, оценка параметров спектра, оценка погрешности оценок параметров спектра
Алгоритм построения стационарного нормального марковского 3d-поля: динамические уравнения движения, статистические распределения вероятностей, визуализация

Алгоритм построения стационарного нормального марковского 3d-поля: динамические уравнения движения, статистические распределения вероятностей, визуализация

Authors: Александр Мазманишвили, Анна Сидоренко
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Рассмотрено трехмерное поле, обладающее свойствами стационарности, нормальности и марковости. На основе иерархического подхода проведен вероятностный анализ рассматриваемых случайных величин, процессов и полей. Построен и статистически обоснован алгоритм генерации такого поля в параллелепипеде. Приведен численный пример реализации предложенного алгоритма. Построено трехмерное нормальное марковское поле в объеме.</span>

Keywords: трехмерное поле в объеме, статистические распределения, стационарность, нормальность, марковость, алгоритм генерации, визуализация, численный пример
Исследование движения магнитогазодинамических ударных волн в неоднородной плазменной среде методом Уизема

Исследование движения магнитогазодинамических ударных волн в неоднородной плазменной среде методом Уизема

Authors: Анна Боева
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Рассматривается распространение плоской магнитогазодинамической ударной волны в неоднородной плазменной среде. Исследование проводилось методом Уизема, который был использован для случая поперечного магнитного поля. Получено дифференциальное уравнениедля нахождения скорости фронта ударной волны. В результате численного решения найдена зависимость скорости ударной волны, распространяющейся в адиабатической атмосфере, при различных значениях магнитного параметра. На основании соотношений на разрыве найдены зависимости скорости фронта ударной волны, характеристики возмущенного газа (скорость, давление, плотность) за фронтом от координаты вдоль трассы распространения.</span>

Keywords: газодинамика, магнитное поле, ударная волна, уравнение характеристик, метод Уизема, соотношения на разрыве
Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process based on the CMMI model

Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process based on the CMMI model

Authors: Mykhailo Godlevskyi, Anna Goloskokova, Oleksii Bielous
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Information technology that is proposed to solve the problem of a short term planning (static problem statement) for quality improvement of the software development process based on the CMMI model, which is a maturity model. The model of the short-term planning for quality improvement of the software development process is used. Three statements of static tasks for this model are proposed. The solution to this task determines the target profile, which specifies the profile that is obtained as a result of the dynamic task solving and the target profile is in itself the input information for dynamic task that can be used in further work.</span>

Keywords: information technology, short-term planning, quality of the software development process, CMMI, maturity model
Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме аналитического учета СППР аудита на верхнем уровне

Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме аналитического учета СППР аудита на верхнем уровне

Authors: Татьяна Нескородева
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Определена информация аналитического учета характеризующая состояние и результаты деятельности предприятия за период проверки на верхнем уровне. Установлены взаимосвязи аналитического учета и характеристик предприятия как объекта управления. Формализованы функциональные зависимости, характеризующие взаимодействие переменных СППР аудита. Определены правила и свойства соответствия отображений множеств численных значений переменных как предварительный этап подготовки данных для аудита. На основании полученных результатов сформулирована сущность методики обобщенно-множественного отображения информации в СППР аудита.</span>

Keywords: аналитический учет, информационная технология, СППР аудита, методика обобщенно-множественного отображения информации
Integrated information system assessment of complex objects safety level

Integrated information system assessment of complex objects safety level

Authors: Tetiana Kozulia, Mariia Kozulia
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>The complex methodological approaches for solving problem tasks objects quality assessment are determined on the basis of system analysis means combination and of the information and software complex development of research data processing with use of modern mean knowledge providing. Methodological support is based on theoretical knowledge in field of information entropy theory, synergetic, knowledge-oriented databases development; information space of integrating entities unity principles. The scientific and practical foundations of methodological and informationalsupport for the determination of complex systems state assessment and their functional capabilities, safety level of the investigated objects, using of knowledge-oriented information systems for obtaining knowledge on the research objects results at level “state (system –environment) – change – process – system state”. The generalized algorithmic approach from complex system object analysis as integrity having its microstructure to which it is proposed to attribute not only component components and elements, but also processes of its functioning is developed. Practical implementation of the proposed informational and methodological approaches for complex systems study analysis on the entropy-information basis is shown on the results of quality and safety functioning assessment of natural-technological, ecological-economic systems, providing operational control and safety management of technological processes.</span>

Keywords: environmental safety, methods of system analysis, mathematic modeling methods, information monitoring systems, safety state identification, environmental knowledge-oriented systems, information program of systems quality assessment
The concept of an architectural solution for the service intended to build an enterprise strategy map

The concept of an architectural solution for the service intended to build an enterprise strategy map

Authors: Valentina Moskalenko, Yuriy Berezenko
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>The article examines an architectural solution of a software application for building an enterprise strategy map. It gives a short review of existing software products at the IT-market, which is used in strategic enterprise performance management. Much attention is dedicated to the separate stage of the development program formation, i.e. strategy map building. For building such a map it is proposed to formulate general enterprise strategic goals on the basis of an analysis of the development direction priorities and then check them for their feasibility. Next, the selected goals are decomposed into goals by the perspectives in accordance with the balanced storecard. The goals are analyzed for the impact of key success factors. Based on the success factors, bunch of strategic key performance indicators are formed. The paper examines problems that need to be solved at each stage of the map building, and proposes mathematical methods for their solving such as the analytic hierarchy process, the trajectory approach in conjunction with the system optimization and the cognitive analysis. The author suggests using service-oriented architecture for EPM-system implementation and microservice architecture for the implementation of the strategic map application. As result the study identifies four services that implement the following business functions: an identification of priority directions for the enterprise development and general strategic goals; a verification of the feasibility of common strategic goals and planned targets formation; a definition of the goals by the perspectives, KSF definition and building of the strategy map; a definition of KPI by the perspectives. The structure of the software application is presented as a component diagram.</span>

Keywords: strategic planning, corporate information system, architectural solution, microservice, strategy map, key performance indicators
Forecasting the results of football matches on the Internet based information

Forecasting the results of football matches on the Internet based information

Authors: Yaroslav Klyuchka, Olga Cherednichenko, Artem Vasylenko, Olena Yakovleva
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>The purpose of the article is making a model of results forecasting for football matches, which works better than bookmakers organizations. Lately the popularity of football forecasting has been increased. The existing statistic approaches show difficult and low prediction. The developed model for predicting the results of football matches uses information about the previous results of the teams. The forecast is based on forecasting factors. Although it is difficult to consider all the factors that influence the results of matches the model makes an attempt to find the most important ones. The described model of forecasting takes into consideration such characteristics as: place in the tournament table; total points; goal difference; total number of players, skipping the match; points home / away; home match; "defence strength"; "attack strength"; team form. Testing shows that forecasting and actual results of football matches coincide. The offered model could be used in commercial computer programs for forecasting results of football matches in bookmakers organizations.</span>

Keywords: forecasting the results of football matches, forecasting factors, “defence strength”, “attack strength”
Прогнозирование результатов финансовых инвестиций

Прогнозирование результатов финансовых инвестиций

Authors: Сергей Лубенец, Евгений Павленко, Елена Харций
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Предлагаются методы определения ценовых уровней фиксации прибыли и прогнозирования результатов инвестиций на мировых финансовых рынках. Данные методы позволяют выполнять адекватную оценку ряда показателей силы и качества ценовых зон спроса/предложения для поиска наиболее вероятных возможностей для прибыльного инвестирования, прогнозировать размер потенциальной прибыли в каждой отдельной инвестиции, а также определять среднестатистическую доходность торгово-инвестиционной деятельности в целом. Разработаны рекомендации по практическому применением указанных методов с учетом текущей рыночной ситуации.</span>

Keywords: торгово-инвестиционная деятельность, прогнозирование, финансовые инвестиции, финансовые рынки, ценовой ряд, прибыль
Development of software solution for building route of a orders group delivery in presence of time constraints

Development of software solution for building route of a orders group delivery in presence of time constraints

Authors: Dmytro Dvukhglavov, Vadim Kulynych
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>The problem of determining route of visiting several points is considered. The task differs from known ones that time for arrival at each point is specified. The tasks of these class are solved in courier delivery services of various goods types. Basis of proposed algorithm for determining delivery route is algorithm for forming the route tree used matrix, which specify distances between delivery points, which is supplemented by checking conditions for possibility of visiting points, according to defined delivery time vector. Various criteria for selecting vertices for inclusion in route are considered. During developing software that implements proposed algorithm, used parallel computation methods that allow to obtain a solution for problem of sufficiently large dimension at acceptable time.</span>

Keywords: route planning in presence of time constraints, Hamiltonian contour, parallel computing
Technology of multiple-criteria synthesis and choice of distributed organizational management structure of distribution logistics system

Technology of multiple-criteria synthesis and choice of distributed organizational management structure of distribution logistics system

Authors: Igor Godlevskyi, Dmytro Hiievskyi
Year: 2017, Volume: 1276, Number: 55
(0 downloads)
Abstract

<span>Technology of the creation of distributed organizational management structure of logistics distribution system is proposed in this study and consists of the following stages: synthesis of logistics system configuration, elicitation of the alternatives in following aspects: business management, businessprocess executors, organizational management structure; the alternatives estimation and choice of effective ones; decision-making in the aspect of choosing rational organizational structure. The developed approach is a modification of the technology described in [4]. New criterion is added to implement stability issues on the stage of logistics system configuration. AHP method is used to choose rationally effective executors for the businessprocesses and supply chains.</span>

Keywords: organizational structure, logistics system, distribution, business-process, decision-making

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.