The Journal of International Social Research

The Journal of International Social Research

Basic info

 • Publisher: The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Oct/25

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Sociology, Humanities, Languages and Literature
 • Publisher's keywords: Social Sciences, Sociology, Humanities
 • Language of fulltext: turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2007
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '2146' articles

DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SİVAS

DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SİVAS

Authors: Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

The aim of this study is to determine oral health condition and habits of children at the age of primary education and also determine the relation of this with some socioeconomic features. The research is applied to at total 1600 students as 800 girls and 800 boys who still go on Alparslan, Cumhuriyet, Karşıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman and Sirer primary schools which are found in the borders of Sivas province centre. The data with the method of sampling at random were collected between the dates of 20 March 2006-31 March 2006. Verilerimiz bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistiksel analizlerinin değerlendirilmesi SPSS 13.0 programında yapılmıştır.. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmış, p< 0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Öğrencilerin 1050’sinde (%65,6) en az bir diş çürüğü bulunurken, 340’ında (%21,3) diş taşı saptanmıştır. Örneklemimizdeki öğrencilerin 750’sinde (%46,9) diş fırçalama alışkanlığı yok iken, dişlerini düzenli fırçalayanların oranı 171’dir (%10,7). Anahtar Sözcükler: Ağız Sağlığı, Diş Çürüğü, Diş Fırçalama, Sosyoekonomik, Antropoloji.

Keywords:
SİVAS İL MERKEZİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DURUMU VE ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

SİVAS İL MERKEZİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DURUMU VE ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Authors: Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim çağındaki çocukların ağız sağlığı durumu ve alışkanlıklarının belirlenmesi ve bunun bazı sosyoekonomik özelliklerle ilişkisini saptamaktır. Araştırma Sivas il merkezi sınırları içinde bulunan; Alparslan, Cumhuriyet, Karşıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer İlköğretim okullarına devam etmekte olan 800 kız ve 800 erkek olmak üzere toplamda 1600 öğrenciye uygulanmış; rastgele örneklem yöntemiyle veriler 20 Mart 2006- 31 Mart 2006 tarihleri arasında toplanmıştır Verilerimiz bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistiksel analizlerinin değerlendirilmesi SPSS 13.0 programında yapılmıştır.. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmış, p< 0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Öğrencilerin 1050’sinde (%65,6) en az bir diş çürüğü bulunurken, 340’ında (%21,3) diş taşı saptanmıştır. Örneklemimizdeki öğrencilerin 750’sinde (%46,9) diş fırçalama alışkanlığı yok iken, dişlerini düzenli fırçalayanların oranı 171’dir (%10,7). Anahtar Sözcükler: Ağız Sağlığı, Diş Çürüğü, Diş Fırçalama, Sosyoekonomik, Antropoloji.

Keywords:
TARİHİ PERSPEKTİFTEN EDEBİYATA BİR BAKIŞ

TARİHİ PERSPEKTİFTEN EDEBİYATA BİR BAKIŞ

Authors: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Yavuz ERLER
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Tarih bilimi tarihi kayıtların verileri doğrultusunda anlam kazanır. Resmi nitelikli kayıtların yanı sıra tarih içinde oluşan edebiyatın kaynakları da tarih yazımında dikkate alınması gereklidir. Çalışmamızda resmi nitelikli belgelerin tarih yazımında yetersiz olduğu noktalarda edebi nitelikli kaynakların ne denli yararlı veriler sunabileceği konusu ele alınmıştır. Çalışmada XIX.yy kaynakları kullanılmıştır. Özellikle sosyal yapının resmi belgelere yansımayan yanlarının edebi nitelikli kaynaklardan elde edilebileceğine dair örnekler verilmiştir. Çalışmada edebiyat ve tarihi materyallerin irdelendiği tarihi bir olay olarak ise 1898 Balıkesir Depremi ele alınmıştır. Sonuç itibariyle resmi kaynakların yetersiz bir şekilde sunduğu depremin edebi nitelikli belgelerle farklı boyutlarının ortaya konabileceği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: tarih, edebiyat, 1898 Balıkesir depremi

Keywords:
The Sense Of Heroism, Love And Love Of History At "Goodness" Of Hamit Macit Selekler

The Sense Of Heroism, Love And Love Of History At "Goodness" Of Hamit Macit Selekler

Authors: Assist. Prof. Dr. Mustafa KIRCI
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Hamit Macit Selekler is a Turkish poet who contributed to poetry since 1929. The book in which he published his selected poems is called “İyilik” (Goodness) (1956). His poems are the best examples of İslamic-Turkish esthetics. In his poems he treated of the themes, such as our country, Turkey, our values, especially love-affection, love for his country and the sense of heroism. The Language he used in his poems are the best and the most perfect samples of Turkish Language.

Keywords: H. Macit Selekler, the sense of heroism, love for one’s country, the theme of love-affection, Goodness
ALMANYA VE AVRUPA BİRLİĞİ´NDE TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİ

ALMANYA VE AVRUPA BİRLİĞİ´NDE TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİ

Authors: Prof. Dr. Faruk ŞEN, Yunus Ulusoy, Cem Şentürk
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Almanya´daki Türk kökenli nüfus arasında 1990´lı yıllarda kendi işletmelerini kurma yönünde bir dinamik gelişti. Serbest çalışmayı bağımlı çalışmaya alternatif olarak görmeyen bu anlayış, daha ziyade bağımsız çalışmaya yüklenen yüksek değer ve farklı yaşam ve çalışma formları çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Almanya´da gelişen Türk girişimci mentalitesi Türk ve Alman sosyalizasyon süreçlerinin çok yönlü bir sentezi görünümündedir. Bir taraftan atılganlık, esneklik, Akdeniz insanına özgü iletişim yeteneği ve hizmet anlayışına sahip Türk kökenli girişimciler bu çok yönlü sosyalizasyon süreçlerinin getirisi olarak, Alman okul ve meslek yaşamının kendilerine sunduğu uzmanlık bilgilerine sahipler. Bu çerçevede bu insanların girişimciliğe yönelimlerini tek boyutlu yaklaşımlarla açıklamak mümkün değildir. Almanya´da kurulan ve gelişen işletmeler içın önemli bir potansiyel oluşturan kentsoylu Türk kökenli bir orta sınıf doğmaktadır. Avrupa´da Türk girişimciliği konusunda uzun yıllar çeşitli çalışmalara imza atan Türkiye Araştırmalar Merkezi´nin bu alanda gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırmanın özeti niteliğinde olan bu makalede, Türk girişimcilerinin Almanya ve Avrupa çapında eriştikleri ekonomik güç empirik veriler ışığında sunulmaktadır.

Keywords: Europe Union, Turkish Entrepreneurship, Germany
According The English, "Ottoman Government And Meclis-i Mebusan Before Government Crisis In 14 February 1909"

According The English, "Ottoman Government And Meclis-i Mebusan Before Government Crisis In 14 February 1909"

Authors: Assist. Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Sıddık YILDIZ
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

In the report of England Turkey 1908, Ambassador Sir Gerard Lowter said the opinion of England about Ottoman Empire and in the frame of this opinion, an evaluation on the Goverment members of Kamil Paşa which can in the staff in the month of Jaunary 1909 was made by an English age. Sperately, some knowledges about major members of national assambly were given after the selactions. This knoeledges were being Sir Gerard Lowter’s knoeledges makes clear that what England thinks about Ottoman Goverment and the national assembly. İn this way we can see England’s opinions about Ottoman Goverment clearly.,

Keywords: Kâmil Paşa Goverment, Ahmet Rıza Bey, Hüseyin Hilmi Paşa, Ottoman Goverment, National Assambly
14 ŞUBAT 1909 HÜKÜMET KRİZİ ÖNCESİNDE:<br />
“İNGİLİZ GÖZÜYLE OSMALI HÜKÜMETİ VE MECLİS-İ MEBUSAN”<br />

14 ŞUBAT 1909 HÜKÜMET KRİZİ ÖNCESİNDE:<br /> “İNGİLİZ GÖZÜYLE OSMALI HÜKÜMETİ VE MECLİS-İ MEBUSAN”<br />

Authors: Assist. Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN, Sıddık YILDIZ
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

İngiliz Büyükelçisi Sir Gerard Lowther’in 1908 Yılı Türkiye Raporu’nda İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne bakışı ve bu bakış çerçevesinde; 1909 yılı Ocak ayı içerisinde görevde bulunan Kâmil Paşa Hükümeti’nin üyeleri, 1908 yılı seçimlerini takiben oluşan, Meclis-i Mebusan’ın önde gelen üyeleri hakkında İngiliz gözü ile genel bir değerlendirilmesidir. Bu bilgilerin İngiliz Büyükelçisi Sir Gerard Lowther’in kaleminden çıkması, İngiltere’nin Osmanlı Hükümeti ve Meclis-i Mebusan’ı hakkında neler düşündüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, İngiltere’nin Osmanlı Devlet adamları hakkındaki görüşleri.

Keywords: Kâmil Paşa Goverment, Ahmet Rıza Bey, Hüseyin Hilmi Paşa, Ottoman Goverment, National Assambly
Public Perceptions Of coastal And Coastal Sea Bathing Water Pollution In Atakum Anf Atakent (Samsun)

Public Perceptions Of coastal And Coastal Sea Bathing Water Pollution In Atakum Anf Atakent (Samsun)

Authors: Assoc. Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

This purpose of this study is to identify public perception on coastal sea waters and coastal pollution at Atakum and Atakent(Samsun). Fort his purpose, the suvey questionnaire was applied at June 2006 to 100, at July 2007 to 45 householder and data were collected from them by direct interviewing. The majority(62%) of respondents indicated that at their vicinity the most important problem is coastal sea water pollution. 76 percent of the respondents thought sewerage is the most important factor at coastal sea water pollution. Only 27% of respondents indicated that Primary school, Secondary school and Higher education was their main source of environmental sensitiveness and consciousness. According to questionnaire results, it was also found that the many of people seemed to have positive information and suggests on the environment but it is insufficient at practical life.

Keywords: Atakum, sea pollution, Questionnaire, sewerage
Goods and Motifs of Kipchak Balbals in Ukrain

Goods and Motifs of Kipchak Balbals in Ukrain

Authors: Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
Year: 2008, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

North of the Black Sea was a residantial area of Turk nations in different periods. There are a lot of extant works of these nations. One of them is balbal. Goods and motifs on the balbals give us detailed information about Kipchak ethnography. These ethnographic goods present variations to social status and sex of people.

Keywords: Kipchak, motifs, etnography, goods, balbals
Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe

Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe

Authors: Cem ERKMAN
Year: 2008, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

It is quite difficult to determine sex in human beings based on milk and permanent teeth. While they show variances from society to society under the pressure of natural selection over the time, the fact that teeth of male individuals are somewhat larger than female individuals is known from the anthropological studies. In order for the gender determination be successful, multiple analyses must be carried out by finding as whole a skeleton as possible. However in case there is no remainder other than teeth of a skeleton, teeth measurements are inevitable. Despite the fact that there are differences between the societies, crown breadth of the lower canines of adult female and male skeletons can allow determining the gender. Dimensions of the isolated lower canines found in Altıntepe mass graves which were dated back to Urarthu era, generally allowed determining gender distribution.

Keywords: Urartu, Altintepe, skeletons, cenine
LA VIOLENCE SCOLAIRE PARUE DANS <br />
LA PRESSE ECRITE TURQUE<br />

LA VIOLENCE SCOLAIRE PARUE DANS <br /> LA PRESSE ECRITE TURQUE<br />

Authors: Assist. Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Les enseignants de tous les pays témoignent tous les jours de la violence liée aux changements trop rapides chez les apprenants qui vivent dans ce village planétaire où les mass médias et l’internet transmettent à chaque instant toute sorte d’informations d’un bout du monde à l’autre. En ce sens là, l’école est le lieu le plus dynamique et le plus compliqué de ces changements prévus ou/et imprévus. Dans cette recherche nous allons essayer d’évoquer, dans la mesure de nos possibilités, les raisons de la violence scolaire en Turquie, à partir des faits divers parus dans six journaux représentatifs du point de vue de leurs idéologies différentes de la presse écrite: Cumhuriyet, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Milliyet, Sabah et Zaman. Pour limiter notre travail, nous les avons analysés pour la période du 1.1.2005 au 31.12.2005 en vue de voir les caractéristiques de la violence à l’école entre les apprenants-apprenants, apprenants-enseignants, enseignants-apprenants, les genres de ces violences, leurs contenues et leurs évaluations.

Keywords: Violence, school, written media, teacher, learner, Turkey

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.