The Journal of International Social Research

The Journal of International Social Research

Basic info

 • Publisher: The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Oct/25

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Sociology, Humanities, Languages and Literature
 • Publisher's keywords: Social Sciences, Sociology, Humanities
 • Language of fulltext: turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2007
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '2146' articles

LA MORPHOSYNTAXE ENONCIATIVE EN TURC ORAL CONTEMPORAIN

LA MORPHOSYNTAXE ENONCIATIVE EN TURC ORAL CONTEMPORAIN

Authors: Selim YILMAZ
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

The subject of this paper is to analyze the relationship between enunciation and morphosyntax in the oral language structure of contemporary Turkish. In the discourses produced during the verbal interaction between two speakers, the type of relation between enunciation and morphosyntax will be observed. Besides, it is to be examined how and in which direction this relation influences the interaction that occurs between the locutor (the speaker) and the interlocutor (the auditor), also. It will be witnessed in this verbal interaction that some markers used in the syntactic structure of discourse play a significant role in determining the enunciative strategies.

Keywords: discourse, utterance, oral language, turkish, semantic, syntax, morphology, enunciation
KARADENİZ YÖRESİNDE YAŞAYAN KEMENÇELİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ

KARADENİZ YÖRESİNDE YAŞAYAN KEMENÇELİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ

Authors: Assist. Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Kemençe; kökeni itibariyle “küçük keman, Kumanlara ait çalgı aleti, kopuzun bir türevi” gibi değerlendirmelerin ötesinde, bugün tüm Karadeniz Bölgesi’nin yerli müzik enstrümanı olarak dikkati çekmektedir. Kemençe, yöre halkının müziğine, oyununa, sevincine, hüznüne; kısacası hayatının her safhasına anlam ve çeşni katan işlevsel bir kültür aracı olarak kabul edilmektedir. Karadeniz yöresinde kemençe enstrümanını kullanan kimseye kemençeci denilmektedir. Kemençeli âşık ise; kemençe çalmakla birlikte, irticalen şiir söyleme (türkü atma) yeteneğine sahip kişilere verilen addır. Âşık tarzı şiirin en önemli özelliği olan “gelenekle ferdî yaratıcılığı bir arada bağdaştırabilme” yetisi kemençeli âşıklarda çok belirgin olarak öne çıkmaktadır. Âşık tarzı şiir geleneğinin tarihi süreçte değişmeyen unsurları olarak kabul edilen sazı söze koşma, yöre ağzıyla söyleme, dörtlük nazım birimini ve hece veznini kullanma, icra esnasında dinleyenlerle diyalog kurma ve irticalen nazım üretme gibi özellikler kemençeli âşıkların da vazgeçemedikleri değerlerdir. Ayrıca usta-çırak ilişkisinin işlerliği ve icra ortamı olarak kahvehanelerin, panayırların, düğünlerin ve yaylaların tercih edilmesi de, bu kültürel değeri tarihi derinlik bağlamında ozanlık-âşıklık geleneğinin bir tür çeşitlenmesi olarak düşündürmektedir

Keywords:
ÉTUDE CONTASTIVE DE QUELQUES VALEURS <br />
STYLISTIQUES DU PRONOM ALLOCUTIF TU <br />
EN FRANÇAIS ET EN TURC<br />

ÉTUDE CONTASTIVE DE QUELQUES VALEURS <br /> STYLISTIQUES DU PRONOM ALLOCUTIF TU <br /> EN FRANÇAIS ET EN TURC<br />

Authors: Assist. Prof. Dr. Nurcan KARAAĞAÇ
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

The pronominal allocutive values represent some parts of the social life in a precise historical period. The spoken language is much more spontaneous, more natural and more free than the written language, which means that it is more expressive and more affective. Its expressivity can result exactly from the change of the use provided by the tradition. The personal pronoun « tu » (you) in French, as an allocutive pronoun, acquires new stylistic values in French and in Turkish ; and this article aims to represent some of them, such as the use of mystical, familiar, intimate, mutual, general and religious « tu » .

Keywords: The allocutive pronoun in French and in Turkish, mutual, intimate, familiar, general and religious, stylistic values: mystical
ÉTUDE CONTASTIVE DE QUELQUES VALEURS <br />
STYLISTIQUES DU PRONOM ALLOCUTIF TU <br />
EN FRANÇAIS ET EN TURC

ÉTUDE CONTASTIVE DE QUELQUES VALEURS <br /> STYLISTIQUES DU PRONOM ALLOCUTIF TU <br /> EN FRANÇAIS ET EN TURC

Authors: Assist. Prof. Dr. Nurcan KARAAĞAÇ
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

The pronominal allocutive values represent some parts of the social life in a precise historical period. The spoken language is much more spontaneous, more natural and more free than the written language, which means that it is more expressive and more affective. Its expressivity can result exactly from the change of the use provided by the tradition. The personal pronoun « tu » (you) in French, as an allocutive pronoun, acquires new stylistic values in French and in Turkish ; and this article aims to represent some of them, such as the use of mystical, familiar, intimate, mutual, general and religious « tu » .

Keywords: The allocutive pronoun in French and in Turkish, mutual, intimate, familiar, general and religious, stylistic values: mystical
YAZAR-HAYAT-ESER BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU’NUN “UZUN HİKÂYE” ADLI ESERİNİN TAHLİLİ

YAZAR-HAYAT-ESER BAĞLAMINDA MUSTAFA KUTLU’NUN “UZUN HİKÂYE” ADLI ESERİNİN TAHLİLİ

Authors: Necati TONGA
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde yayımladığı desen ve hikâyelerle sanat hayatına atılan Mustafa Kutlu, son dönem Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerinden biridir. Mustafa Kutlu, hikâyelerindeki tematik açılımlar, yeni biçim ve üslûp denemeleri ile şimdiden Türk edebiyatı tarihlerinde hak ettiği yeri almıştır. Daha önce Klâsik Şark üslûbundan hareketle hikâyeler yazan Kutlu, 2000 yılında yayımladığı Uzun Hikâye adlı eseri ile birlikte bir uzun hikâye dönemine girer ve art arda uzun hikâyeler yayımlar. Biz bu çalışmamızda, yazarın bu uzun hikâye döneminin ilk eseri olan “Uzun Hikâye”yi tahlil etmeye çalışacağız. Uzun Hikâye, Bulgaristan Göçmeni Ali ile oğlunun başından geçen olayların göç olgusu zemininde ve nostaljik bir atmosferde anlatıldığı uzun bir hikâyedir. Uzun Hikâye’nin en dikkat çeken tarafı, otobiyografik özellikler göstermesidir. Oldukça akıcı bir dil ile kaleme alınan Uzun Hikâye’de anlatılanlar, yazarının hayatındaki bazı olay ve kahramanlarla paralellik arz eder. Makalemizde yazarın adı geçen eseri, klâsik tahlil plânlarındaki olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân, dil ve üslûp gibi unsurların yanı sıra “esere yansıyan yazar” ve “edebî eserde gerçekliğin boyutu” noktalarından hareketle incelenmeye çalışılacaktır.

Keywords: Mustafa Kutlu, writer’s life, Work, writer, Autobiography, Uzun Hikâye
Sevgi Soysal’s Story Writer

Sevgi Soysal’s Story Writer

Authors: Dr. Sefa YÜCE
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

If Sevgi Soysal’s stories are evaluted within the framework of their general characteristics, it will be seen that since “the Passionate Lock of Hair”, each of them has a different structure. Her first stories are not conventional episodic stories. In these stories, the themes are Ioneliness, boredom and depression, but the main theme is women. The stories in “the Passionate Lock of Hair” are seen as reflections of a changing inner-world. With regard to structure and ficton, Soysal’s second book “Tante Rosa” is different form her other Works of art. The book is written in the style of a conventional story. The hero/protagonist of this book is a woman, like it is in “ the Passionate Lock of Hair”. Stories begin and end with Tante Rosa. Therefore, these stories are in choronological order. In addition to “Tante Rosa1, the author’s third book “Child Named Peace” is a conventional episodic story, as well. Every thema is based on an event. These events happen within a specific time and place. Four of these stories have some biographic elements. Most of these events occur after 12 March 1971 and these can be seen as the reflections of the change in the author’s views. The direction of this change may be defined as form”I”to “we” , form “individual” to “society”. In her three stories, the iner world of the women characters and their conflicts with the society, in which they live, and their depressions and their dilemmas are told though their her eyes

Keywords: Ewistentialism, Ewotic, Individual and Society, Passian and Loneliness, Macro Structure
SIGNIFICANT PREDICTORS OF SOCIAL CAPITAL IN FARMERS ORGANISATIONS IN AKWA IBOM, NIGERIA

SIGNIFICANT PREDICTORS OF SOCIAL CAPITAL IN FARMERS ORGANISATIONS IN AKWA IBOM, NIGERIA

Authors: Assoc. Prof. Dr. Iniobong AKPABIO
Year: 2008, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

For the numerous and diverse local organisations in Nigeria’s rural areas to effectively participate in agricultural and rural development programmes, they have to be better organised and empowered through active and broad based membership participation. The study attempted to identify significant predictors of level of social capital in the farmers’ l organisations (FOs) operating in Akwa Ibom State of Nigeria. Results derived from 225 members of 15 FOs reveal that 7 factors significantly predicted the level of social participation, viz: status of respondent, age of respondent, ages of respondents’ children, number of years of FO affiliation, multiple group membership, mode of generation of funds for FO activities and relationship of FO member with information source for affiliation. Status and age of respondents; however contributed about 65% of the variations in level of social participation. Recommendations have been proffered for the development of member – driven FOs. These include the necessity to encourage FO leadership to be more proactive in new membership recruitment activities and to emphasize on innovative measures to economically empower FO affiliates, for more active inputs into FO operations

Keywords: Akwa Ibom State, Significant Predictors, Nigeria, Farmers’ Organizations, Social capital
EXPLORING MENTORING AS A TOOL FOR CAREER 
ADVANCEMENT OF ACADEMICS IN PRIVATE HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS IN MALAYSIA

EXPLORING MENTORING AS A TOOL FOR CAREER ADVANCEMENT OF ACADEMICS IN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MALAYSIA

Authors: Prof. Maimunah ISMAIL - Lawrence AROKIASAMY
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Mentoring refers to a dyadic relationship between a more experienced member of an organization with a less experienced individual. Mentoring provides support as a mentor acts as a role model. Mentoring is important for organizational development as it implies workplace learning and leadership principles in career advancement. The functions of a mentor are to teach, coach, support and guide a protégé, to progress in his/her career. This article theoretically explores the roles of mentoring in career advancement of academics in private higher education institutions. Keywords: Academic, Career Advancement, Mentoring, and Private Higher Education Institutions

Keywords:
FANTASTIC, POSTMODERN A HABNAME OR NAZLI ERAY’S “THE STORY WALKING ON THE ROAD

FANTASTIC, POSTMODERN A HABNAME OR NAZLI ERAY’S “THE STORY WALKING ON THE ROAD

Authors: Assist. Prof. Dr. Mustafa KIRCI
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

There are the features of dream vision, fantastic and post-modernist literature in “Yoldan Geçen Öykü” (The Story Walking on the Road) by Nazlı Eray. Modern man has been reflected in an interesting fiction in the short-story. Key Words: vision, fantastic, postmodern, fiction

Keywords:
SULTANS AND VOIVODAS IN THE 16TH C. GIFTS AND INSIGNIA

SULTANS AND VOIVODAS IN THE 16TH C. GIFTS AND INSIGNIA

Authors: Prof. Dr. Maria Pia PEDANİ
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

The territorial extent of the Ottoman Empire did not allow the central government to control all the country in the same way. To understand the kind of relations established between the Ottoman Empire and its vassal states scholars took into consideration also peace treaties (sulhnâme) and how these agreements changed in the course of time. The most ancient documents were capitulations (ahdnâme) with mutual oaths, derived from the idea of truce (hudna), such as those made with sovereign countries which bordered on the Empire. Little by little they changed and became imperial decrees (berat), which mean that the sultan was the lord and the others subordinate powers. In the Middle Ages bilateral agreements were used to make peace with European countries too, but, since the end of the 16th c., sultans began to issue berats to grant commercial facilities to distant countries, such as France or England. This meant that, at that time, they felt themselves superior to other rulers. On the contrary, in the 18th and 19th centuries, European countries became stronger and they succeeded in compelling the Ottoman Empire to issue capitulations, in the form of berat, on their behalf. The article hence deals with the Ottoman’s imperial authority up on the vassal states due to the historical evidences of sovereignty. Key Words: Ottoman Empire, voivoda, gift, insignia

Keywords: insignia, gift, voivoda, Ottoman Empire
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMAYA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMAYA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Authors: Kadir YALINKILIÇ
Year: 2007, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarını ve okumaya ilişkin tutumlarını öğrencilerin cinsiyetlerine bağlı olarak belirlemektir. Araştırmada 139 kız, 122 erkek, toplam 261 öğrencinin görüşlerine yer verilmiştir. Okumanın belirlenen altı alt başlığına ilişkin görüşler değerlendirilmiş ve bu altı alt başlıktan sadece okumanın yararlılık alt boyutuna ilişkin kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık elde edilememiştir. Diğer beş alt başlıkta (sevme, alışkanlık, gereklilik, istek, etki) kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, kız öğrencilerin okuma alışkanlıklarının ve okumaya karşı ilgilerinin erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Keywords:
SELÇUKLULAR DÖNEMİ SİVAS’TA İLMİ HAYAT VE İLİM ADAMLARI

SELÇUKLULAR DÖNEMİ SİVAS’TA İLMİ HAYAT VE İLİM ADAMLARI

Authors: Dr. Abdullah KAYA
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Türkler, Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’yu fetih çalışmaları doğrultusunda Sivas’ı da alıp Türkleştirmişlerdir. Bu çabaların sonucunda bölge, Selçuklular döneminde dünyanın en önemli ticaret ve ilim merkezlerinden birisi olmuştur. İpek ve Baharat Yolları’nın kavşak noktasında olmasından dolayı Sivas’ta ticaret gelişmiş ve şehir, Anadolu’nun Konya ve Kayseri gibi kentleriyle her bakımdan boy ölçüşecek konuma gelmiştir. Hatta bazı Selçuklu Sultanları merkez Konya yerine Sivas’ta ikamet etmeyi uygun görmüşlerdir. Moğol baskıları veya diğer sebeplerden dolayı XII. ve XIII. Yüzyıllarda Kafkasları terk edip Anadolu’ya gelen birçok ilim ve fikir adamı öncelikle Sivas’a yerleşmiştir. Daha sonraları bölgedeki fikrî uyuşmazlık veya Moğol tehdidinden dolayı bazılarının Konya cihetinde iç bölgelere doğru göç ettiğini görmekteyiz. Selçuklular döneminde Sivas Anadolu’nun önemli ilmî merkezlerindendi. Çok sayıda ilim ve fikir adamını medreselerinde yetiştirdiği gibi Kafkaslardan göç eden ilim adamlarını da bünyesinde barındırmıştır

Keywords: Seljukians, Anatolia, I. İzzeddin Keykavus, The scientiests, The Period of Seljukians
HAMİT MACİT SELEKLER VE “İYİLİK”İNDE AŞK, TARİH SEVGİSİ VE KAHRAMANLIK DUYGUSU

HAMİT MACİT SELEKLER VE “İYİLİK”İNDE AŞK, TARİH SEVGİSİ VE KAHRAMANLIK DUYGUSU

Authors: Assist. Prof. Dr. Mustafa KIRCI
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Hamit Macit Selekler şiirimize 1929’dan sonra otuz yıl katkıda bulunmuş bir şairimizdir. Seçilmiş şiirlerini yayınladığı kitabının adı İyilik’tir (1956). Şiirleri İslami-Türk estetiğinin en güzel örnekleridir. Şiirlerinde yurdumuzu, değerlerimizi, özellikle, sevgi-aşk, vatan sevgisi ve kahramanlık duygusu temalarını işlemiştir. Şiirlerinde kullandığı dil, Türkçe’nin en güzel ve en doğru örnekleridir.

Keywords: H. Macit Selekler, the sense of heroism, love for one’s country, the theme of love-affection, Goodness
ATAKUM VE ATAKENT’TE (SAMSUN) HALKIN KIYI VE KIYI DENİZ SUYU KİRLİLİĞİNİ ALGILAMASI

ATAKUM VE ATAKENT’TE (SAMSUN) HALKIN KIYI VE KIYI DENİZ SUYU KİRLİLİĞİNİ ALGILAMASI

Authors: Assoc. Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN
Year: 2008, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı, Atakum ve Atakent (Samsun)’te halkın kıyı deniz suyu ve kıyı kirliliğini algılamasını belirlemektir. Bunun için 2006 yılı Haziran ayında 100, 2007 yılı Temmuz ayında 45 olmak üzere her iki beldede toplam 145 hane halkı temsilcisiyle yüz yüze yazılı anket uygulaması yapılmıştır. Ankete cevap verenlerin %62’si çevrelerinde en önemli sorun olarak “kıyı deniz suyu kirliliği” ni görmektedir. Bu kirliliğin nedenini ise halkın %76’sı “kanalizasyon” olduğunu düşünmektedir. Ankete katılanların %27’si sahip oldukları çevre duyarlılığı ve bilincinin kaynağını ilk, orta ve yükseköğretimden aldıkları bilgiler oluşturduğunu açıklamışlardır. Anket sonuçları, belde halkının büyük çoğunluğunun çevreye karşı olumlu bilgi ve önerilere sahip olduğu, ancak uygulamada yetersizlikler olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords: Atakum, sea pollution, Questionnaire, sewerage

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.