ScienceRise: Medical Science

ScienceRise: Medical Science

Basic info

 • Publisher: PRIVAT COMPANY "TECHNOLOGY CENTER"
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2016
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '230' articles

Особенности белкового обмена при беременности, отягощенной внутриутробным инфицированием

Особенности белкового обмена при беременности, отягощенной внутриутробным инфицированием

Authors: Nikolay Shcherbina, Liudmyla Vygivska
(0 downloads)
Abstract

<p>Изучено особенности белкового обмена при беременности отягощенной внутриутробным инфицированием различной этиологии (вирусной, бактериальной и смешанной вирусно-бактериальной). Каждая из групп была дополнительно разделена на подгруппы в зависимости от реализации внутриутробного инфицирования. Установлено, что в наибольшей степени на белковый состав крови влияет вирусная инфекция, что проявилось в повышении уровня иммуноглобулинов </p>

Keywords: внутриутробные инфекции, белковый обмен, протеинограмма, реализация внутриутробной инфекции, иммуноглобулины гипопротеинемия, диспротеинемия
Периопераційна аналгезія пацієнтів при лапароскопічних холецистектоміях: рандомізоване контрольоване дослідження

Периопераційна аналгезія пацієнтів при лапароскопічних холецистектоміях: рандомізоване контрольоване дослідження

Authors: Volodymyr Babych
(0 downloads)
Abstract

<p>У рандомізоване дослідження було включено 120 пацієнтів. У групі Л проводили інтраопераційну інфузію лідокаїну, у групі К – кетаміну, у групі Д – дексмедетомідину, у контрольній групі С – натрія хлориду 0,9 %. За результатами дослідження інтраопераційна інфузія лідокаїну, кетаміну та дексмедетомідину знижувала інтраопераційне споживання севофлюрану та фентанілу, споживання морфіну, збільшувала час до першої аналгезії</p>

Keywords: післяопераційне знеболення, внутрішньовенна інфузія лідокаїну, кетаміну, дексмедетомідину, лапаросокпічні холецистектомії
Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 5 за Евансом після ендопротезування

Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 5 за Евансом після ендопротезування

Authors: Volodymyr Babalian, Mihajlo Karpіnskiy, Oleksandr Jaresko
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті проведено аналіз за допомогою розроблених кінцеве елементних моделей перелому вертелюгової ділянки 5 типу за класифікацією Еванса зон напруження при використанні запатентованого авторами модульного фіксатора-протеза та стандартного ендопротеза кульшового суглоба з головкою подвійної рухомості. Виявлено значне зниження навантаження в кісткових елементах при використанні модульного фіксатора-протеза у порівнянні зі стандартною конструкцією</p>

Keywords: переломи стегнової кістки, цементна біполярна геміартропластика, моделювання переломів стегнової кістки
Використання програми фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі

Використання програми фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі

Authors: Hassan Dandash, Denys Pidkopai, Viktor Litovchenko, Evgenii Garyachiy, Yusef Sharbel'
(0 downloads)
Abstract

<p>Проведений аналіз реабілітаційного лікування 48 постраждалих після мінно-вибухової травми нижніх кінцівок показав, що використання традиційної програми фізичної реабілітації дозволило отримати 20,8 % добрих, 58,4 % задовільних та 20,8 % незадовільних функціональних результатів, а запропонованої нами - 54,2 % добрих, 37,5 % задовільних та лише 8,3 % незадовільних результатів, що доводить її ефективність та доцільність використання</p>

Keywords: мінно-вибухова травма, нижні кінцівки, реабілітація, лікувальна фізкультура, східний масаж, східна лазня, поліклінічний етап
Вікові особливості варібельності серцевого ритму при ожирінні

Вікові особливості варібельності серцевого ритму при ожирінні

Authors: Iana Andreieva, Olekсandr Tokarenko, Dmitro Myrnyi
(0 downloads)
Abstract

<p>Метою дослідження було визначити вікові особливості добової варіабельності серцевого ритму у осіб з ожирінням алиментарно-конституціонального ґенезу.</p><p>За результатами встановлено наявність вегетативної дисфункції протягом доби, а саме підвищення активності симпатичної нервової системи та зниження активності парасимпатичної нервової системи, у хворих з ожиріння в усіх вікових групах. Спостерігалось прогресуюче зниження активності парасимпатичної ланки зі збільшення віку особи</p>

Keywords: ожиріння, варіабельність серцевого ритму, вік, вегетативна нервова система, індекс маси тіла
Визначення рівня колонізації шкіри грибами Malassezia spp. та Candida spp.у хворих на дерматози

Визначення рівня колонізації шкіри грибами Malassezia spp. та Candida spp.у хворих на дерматози

Authors: Tetiana Chastii
(0 downloads)
Abstract

<p>Метою роботи було визначення рівня колонізації шкіри хворих на хронічні запальні дерматози умовно-патогенними грибами за допомогою експрес-методу У результаті дослідження отримані дані щодо рівня засіяності шкіри грибами роду Malassezia, Candida та плісеневими грибами на інтактній шкірі та в осередку ураження у хворих та клінічно здорових осіб. Встановлено, що у 30 % хворих на атопічний дерматит та у 18,6 % хворих на екзему високий рівень колонізації інтактної шкіри (˃20 КУО/10cм<sup>2</sup>) грибами роду Malassezia. Гриби роду Candida на інтактній шкірі було визначено в кількості 10–20 КУО/10cм<sup>2</sup> при розповсюдженому псоріазі, екземі та ОСД</p>

Keywords: Malassezia spp, .Candida spp., колонізація шкіри, метод бакпечатків, дерматози
Вивчення депресивних порушень у хворих на міастенію

Вивчення депресивних порушень у хворих на міастенію

Authors: Oleksandr Kalbus
(0 downloads)
Abstract

<p>Вивчено депресивні прояви у 96 хворих на міастенію. В результаті роботи встановлено, що частота розвитку депресивних порушень у хворих на міастенію збільшується з тривалістю перебігу хвороби. Депресивні прояви більш виражені у хворих на генералізовану міастенію порівняно з хворими з очною формою. Розвиток та ступінь депресивних проявів не залежить від імунологічного типу міастенії</p>

Keywords: міастенія, депресія, антитіла, рецептори ацетилхоліну, м’язово-специфічна тирозин-кіназа, очна форма, генералізована форма
Персоніфікований підхід до профілактики тютюнокуріння у підлітків

Персоніфікований підхід до профілактики тютюнокуріння у підлітків

Authors: Svetlana Ilchenko, Anastasiia Fialkovskaia
(0 downloads)
Abstract

<p>Метою роботи була розробка персоніфікованих антисмокінгових програм у підлітків, які курять, на підставі власного дослідження розповсюдженості та вивчення статусу тютюнокуріння. Встановлено, що сучасні антисмокінгові програми для підлітків повинні бути спрямовані на зниження інтенсивності тютюнокуріння та посилення мотивації кинути курити, а також проведення їх диспансерного огляду для виявлення груп ризику по розвитку ХОЗЛ у майбутньому</p>

Keywords: статус тютюнокуріння, підлітки, мотивація кинути курити, персоніфіковані антисмокінгові програми
Клінічна феноменологія суїцидальної поведінки при деменціях різного типу

Клінічна феноменологія суїцидальної поведінки при деменціях різного типу

Authors: Irina Mudrenko
(0 downloads)
Abstract

<p>На підставі клініко-анамнестичного обстеження 213 хворих вивчено феноменологію суїцидальної поведінки при різних типах деменції. При хворобі Альцгеймера переважали ідеаторні форми суїцидальної поведінки, а при судинній деменції – зовнішньо-поведінкові форми. Встановлено взаємозв’язок між легким ступенем деменції та ідеаторним компонентом суїцидальної поведінки (думками, настроєм), помірним ступенем деменції та зовнішньо-поведінковими проявами (спробами, намірами та висловлюваннями)</p>

Keywords: клінічна феноменологія, суїцидальна поведінка, думки, хвороба Альцгеймера, судинна, змішана деменція
Гипонатриемия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка

Гипонатриемия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка

Authors: Ekaterina Lazidi, Iurii Rudyk, Olena Visotska, Anna Pecherska, Ganna Bolotskykh
(0 downloads)
Abstract

<p>Целью исследования было изучить встречаемость гипонатриемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и СФВЛЖ. Результаты исследования показали, что гипонатриемия чаще ассоциируется с более тяжелым течением заболевания и неблагоприятным исходом у больных с сердечной недостаточностью (СН) и сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СФВЛЖ)</p>

Keywords: хроническая сердечная недостаточность, сохраненная фракция выброса, гипонатриемия, клиническое и прогностическое значение
Рівні лептину крові у хворих на остеоартроз: зв’язок з клінічними проявами захворювання

Рівні лептину крові у хворих на остеоартроз: зв’язок з клінічними проявами захворювання

Authors: Valerii Novoseletskyi, Mykola Stanislavchuk
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена дослідженню зв’язку рівня лептину з клінічними проявами захворювання у хворих на остеоартроз та вивченню їх клініко-патогенетичних взаємовідношень, що є пріоритетним напрямком дослідження в ревматології. Нами показано наявність достовірного зв’язку між рівнем лептину сироватки крові і шкалою HAQ (р=0,026) та достовірних відмінностей рівня лептину в розрізі рентгенологічної стадії ОА (р=0,043). Встановлена асоціація надлишкової маси тіла з підвищенням рівня лептину в сироватці крові на рівні тенденції

Keywords: остеоартроз колінних суглобів, лептин, індекс Лекена, індекс маси тіла, HAQ
Возможность использования комплекса фитопрепаратов, витаминов и микроэлементов при терапии хронического абактериального простатита

Возможность использования комплекса фитопрепаратов, витаминов и микроэлементов при терапии хронического абактериального простатита

Authors: Andrey Minukhin, Vladimir Bondarenko, Nadiia Kononenko
(0 downloads)
Abstract

<p>Изучено влияние препарата «Салюпрост» на параметры спермограммы и уровни половых гормонов при хроническом абактериальном простатите. Показано, что на фоне снижения величин индекса N1H–CPSI, характеризующего выраженность проявлений хронического простатита улучшились параметры спермограмм: возросла концентрация сперматозоидов и процент активноподвижных форм. Это происходило на фоне снижения эстрадиола и увеличения тестостерона в крови</p>

Keywords: хронический абактериальный простатит, «индекс симптомов хронического простатита», Салюпрост, спермограмма, тестостерон, эстрадиол
Immune response of escherichiosis infected children with epstein-barr virus

Immune response of escherichiosis infected children with epstein-barr virus

Authors: Yevhen Olkhovskyi
(0 downloads)
Abstract

<p>The aim of the study was to investigate the features of the immune response on Escherichiosis in children infected with EBV.</p><p><strong>Methods.</strong> The cellular and humoral links of the immune response, phagocytic activity of neutrophils in 84 early aged patients with Escherichiosis was performed, it included 28 children with persistent inactive (latent) EBV infection and 26 patients with active EBV infection. The control group consisted of 20 practically healthy children. Static processing of the obtained results was carried out by means of Excel and Statistica 6.0 applications.</p><p><strong>Results. </strong>Different pathogenetic mechanisms of development of Escherichiosis have been revealed depending on the activity of EBV infection. The presence of latent or active EBV infection in patient with Escherichiosis leads to inhibition of cellular immunity and intension of the humoral immune response, signs of over-strain of the functional activity of neutrophils in acute period; in the case of latent form of EBV infection – a decrease in the functional reserve of the oxygen-dependent mechanism of bactericidal neutrophils. At the period of early convalescence of the disease, the complete recovery of the above indicators in patients with EBV infection does not occur.</p><p><strong>Conclusions. </strong>The revealed changes in the immune response in patients with Escherichiosis infected with EBV should be taken into account for adequate treatment of these patients, as well as for medical observation at the stages of rehabilitation<em></em></p>

Keywords: Escherichiosis, Epshtein-Barr virus, children, cellular and humoral immunity, neutrophils
Оцінка якості життя у хворих на міастенію

Оцінка якості життя у хворих на міастенію

Authors: Oleksandr Kalbus
(0 downloads)
Abstract

У статті представлено результати дослідження якості життя у 96 хворих на міастенію в залежності від імунологічного типу, тривалості та клінічної форми захворювання. Розвиток тривожних порушень у хворих на міастенію збільшується з тривалістю перебігу хвороби, залежить від тяжкості міастенії, не залежить від імунологічного типу захворювання. Тривожні прояви більш виражені у хворих на генералізовану міастенію

Keywords: міастенія, якість життя, антитіла до рецепторів ацетилхоліну, антитіла до м’язово-специфічної тирозин-кінази
Медико-психологічна підтримка студентів медиків при виникнені дезадаптивних реакцій та станів

Медико-психологічна підтримка студентів медиків при виникнені дезадаптивних реакцій та станів

Authors: Maksim Khaustov
(0 downloads)
Abstract

<p>В дослідженні проведена розробка системи медико-психологічної підтримки студентів медиків при виникненні в них дезадаптивних реакції та станів</p><p>Встановлено, що доцільним є комплексне використання психотерапевтичних та психоосвітніх інтервенції, спрямованих на купірування тривожно-депресивних реакцій, дезактуалізацію психотравмуючих ситуацій, відновлення психосоціальної активності та розумової працездатності, підвищення стресостійкості, формування продуктивних копінг-стратегій, активацію захисних психологічних механізмів, превенцію аддиктивної та залежної поведінки студентів та заходів первинної вторинної иа третинної психопрофілактики.</p>

Keywords: студенти медики, розлади адаптації, медико-психологічна підтримка, психоосвіта, психотерапія, психопрофілактика

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.