ScienceRise

ScienceRise

Basic info

 • Publisher: Scientific Route
 • Country of publisher: estonia
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category: Biological Sciences, Agricultural Science, Veterinary Science, Geology, Economics, Psychology, Geography, Sociology
 • Publisher's keywords: Geography Sciences, Geology Sciences, Economics Sciences, Psychology Sciences, Agriculture Sciences, Sociology Sciences
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english, French, german, polish
 • Time from submission to publication: 4 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50.00 Euro
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2014
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '184' articles

Явление неогреческого стиля в европейской архитектуре XVIII–XX веков

Явление неогреческого стиля в европейской архитектуре XVIII–XX веков

Authors: Tatyana Davidich
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статье рассматривается история происхождения, развития и сфера применения неогреческого стиля, истоки которого восходят к 1760-м гг. в Англии. Он появился и приобрёл популярность на основе археологических находок, которые были предъявлены читателям Джеймсом Стюартом (1713–1788) и Николаома Риветтом (1720–1788) в книге «Афинские древности». Это стилевое течение чаще всего использовалось в архитектуре малых парковых зданий, музеев, частных резиденций коллекционеров, стадионов и теперь его реминисценции используются в архитектурных решениях культурных и развлекательных центров</p>

Keywords: эклектика, неогреческий стиль, символизм стиля, историзм, «археологическое возрождение», архитектурное наследие
Вплив рефракції звуку в Азово-Чорноморському районі на ефективність пошуку цілей гідролокаторами кругового огляду

Вплив рефракції звуку в Азово-Чорноморському районі на ефективність пошуку цілей гідролокаторами кругового огляду

Authors: Igor Gladkykh, Oleksiy Kanaluk, Borys Kapochkin
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Розглядаються питання просторово-часової мінливості негативного впливу природних перешкод на ефективність висвітлення підводної обстановки гідроакустичними методами. На прикладі Азово-Чорноморського регіону, узагальнені результати розрахунків рефракції та поглинання звуку в морській воді. За результатами розрахунків отримано типові для кожного місяця траєкторії акустичних променів та визначено періодичності формування зон гідроакустичної тіні</p>

Keywords: променева гідроакустика, рефракція, поглинання звуку, вертикальний розподіл швидкості звуку, гідролокатор кругового огляду
Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України

Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України

Authors: Sergiy Sokolovskyi, Maria Naumenko
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У дослідженні запропоновано аналіз особливостей управління інформаційними потоками<strong> </strong>у логістичних процесах тилового забезпечення підрозділів Національної гвардії України. Окрема увага приділяється передумовам управління інформаційними потоками у мікрологістичній системі. Досліджено ключові етапи формування логістичних систем військових підрозділів. Запропонована інформаційна база логістичних систем тилового забезпечення підрозділів Національної гвардії України</p>

Keywords: тилове забезпечення, інформаційні потоки, логістичні системи, військовий підрозділ, інформаційна база
Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні

Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні

Authors: Tetyana Tardaskina, Marina Manko, Yuliia Tereshko, Liudmyla Bohatyrova
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті розглянуто віртуальне підприємство як нову форму організації бізнесу, вплив її появи на конкуренцію та відносини між традиційними операторами мобільного зв’язку. Проведено порівняльний аналіз партнерських відносин між віртуальними та базовими операторами, виявлено їх переваги та недоліки. Також розглянуто процес прогнозування показників діяльності віртуального оператора та розроблено його алгоритмічну модель</p>

Keywords: віртуальне підприємство, оператор віртуальної мережі рухомого зв’язку, процес прогнозування діяльності
Теоретико-методологические аспекты трансформационных процессов в экономической сфере деятельности промышленных предприятий

Теоретико-методологические аспекты трансформационных процессов в экономической сфере деятельности промышленных предприятий

Authors: Olena Plakhotnik
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

Проведен анализ факторов экономического развития национальной экономики, что позволяет установить приоритетное значение институционализма для понимания экономического развития, которое состоит в возможности объединения экономических процессов и социально-экономических, политических и культурных изменений. Разработана концепция развития трансформационных процессов в экономической сфере деятельности промышленных предприятия на основе комплексного системного подхода

Keywords: трансформационные процессы, промышленные предприятия, экономическая сфера деятельности, концепция, институциональные изменения
Створення інтерфейсу між модулями SAP

Створення інтерфейсу між модулями SAP

Authors: Bogdan Iakhno, Oleksandr Sporov
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У дослідженні розглянуто теоретичне обґрунтування та вирішення комплексу завдання організації, методики і створення інтерфейсу між модулями SAP. Прогноз розвитку даного напрямку досліджень, а саме, використання інтерфейсів між різними інформаційними системами для організування діяльності підприємства з максимально ефективним використанням внутрішніх резервів, наприклад оптимізації продуктивності праці, скорочення трудовитрат і витрат в цілому</p>

Keywords: SAP ERP, SHARP OPS, GOP, інтерфейс, розрахунок заробітних плат
Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону

Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону

Authors: Yevheniia Nevedomska, Olesia Timchik
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

Експериментально встановлено вплив електромагнітного випромінювання мобільного радіотелефону на організм спортсменів. В експерименті взяло участь 75 спортсменів у віці 16–20 років. Виявлено, що вплив мобільного радіотелефону на фізіологічний стан спортсменів сприяє збільшенню артеріального тиску при зниженні пульсу або навпаки. Це не відповідає загальноприйнятій залежності «пульс – артеріальний тиск крові». Такої залежності не спостерігалося під час впливові стаціонарного телефонного апарату на фізіологічний стан організму спортсмена. Зроблено спробу пояснення одержаної в експерименті закономірності

Keywords: електромагнітне випромінювання, мобільний радіотелефон, фізіологічний стан, пульс, артеріальний тиск, спортсмен
Історичний компонент концепту BRITISH INDIA

Історичний компонент концепту BRITISH INDIA

Authors: Victoria Drobotun
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті розглянуто історичний компонент концепту BRITISH INDIA на матеріалі історичних і енциклопедичних джерел та історичних текстів. Дослідження історичного компоненту дозволило виокремити семантичні характеристики і засоби вербалізації ключових періодів становлення та розвитку Британської Індії, учасників цього процесу, а також дало змогу визначити лексичне наповнення ключових сем</p>

Keywords: Британська Індія, концепт, мовна картина світу, сема, когнітивна лінгвістика
Психологічний підхід до розуміння права на життя, здоров’я фізичної особи

Психологічний підхід до розуміння права на життя, здоров’я фізичної особи

Authors: Khrystyna Solodovnikova
Year: 2018, Volume: 2, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В даному дослідженні виявлено та розкрито теоретичні питання міждисциплінарного підходу до визначення ролі і місця права на життя, здоров’я фізичної особи в умовах тероризму.</p><p>З’ясовано, що практично не розглядаються в українській психологічній та юридичній науках та практиці проблеми наслідків тероризму.</p><p>Запропоновано психологічне переосмислення цінності життя з метою виведення даного права з суто професійного, юридичного розуміння та його поширення і використання у побутовому бутті людини</p>

Keywords: право, життя, здоров'я, цінність, тероризм, терористичний, психологічний, міждисциплінарний, немайновий, особистий
Исследование ментальности городской среды

Исследование ментальности городской среды

Authors: Ganna Arzili, Mykola Dyomin
Year: 2018, Volume: 3, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В научном исследовании рассматривается ментальность городской среды как явление. Ментальность среды представлена информационно-семиотическим пластом городской среды, являющегося неотьемлемой частью духа нации, этноса. Выявлена корреляция и взаимодополнение между собой ментальности городской среды и ментальности нации.</p><p>В результате научного исследования вводится новое понятие в архитектурно-градостроительную деятельность - ментально-топонимический опорный план территории</p>

Keywords: городская среда, духовность среды, ментальность, дух нации, фольклор, память нации
Clinical blood analysis of the great tit Parus major

Clinical blood analysis of the great tit Parus major

Authors: Maria Drahulian, Angela Chaplygina, Nadiia Savynska, Svitlana Kostenko, Polina Buchek
Year: 2018, Volume: 3, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>The blood analysis of the great tit in a protected area of National Nature Park “Homilshanski Forests” (Kharkiv Region, Ukraine) was performed in the age-related dynamics of its postembryogenesis. Using our own method, developed for collecting venous blood from the eye sinus, the identity of leukogram percentages between the literary data and our obtained results was established thereby providing evidence in favour of the application of our development. Erythrocytes were studied with the help of the micronucleus test, which results reliably testify that the studied birds were not exposed to any chemical or physical contamination. No parasitic infections were found in blood smears. Further improvement of the blood taking method is planned in order to collect samples for biochemical and genetic analyses</p>

Keywords: Parus major, leukocytes, erythrocytes, micronuclei, parasitic infections, venous blood
Прикладные исследования в науке и их влияние на инновационные процессы в архитектуре и дизайне

Прикладные исследования в науке и их влияние на инновационные процессы в архитектуре и дизайне

Authors: Natalia Vergunova
Year: 2018, Volume: 3, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статье выявлены прикладные исследования в науке, оказавшие влияние на инновационные процессы в архитектуре и дизайне. Рассмотренные теоретические концепции и прикладные достижения, имеющие отношение к удовлетворению материальных и духовных потребностей современного общества, отражаемых в представлениях о назначении архитектуры и дизайна в XXI веке, позволили определить несколько стратегических направлений их развития</p>

Keywords: устойчивая архитектура, апсайклинг дизайн, цифровой морфогенез, энвайронментальная архитектура, генеративный дизайн
The effect of nitrogen fertilizer application time on the yield, quality and fractional composition of winter wheat grain after different precursors under conditions of the southern steppe of Ukraine

The effect of nitrogen fertilizer application time on the yield, quality and fractional composition of winter wheat grain after different precursors under conditions of the southern steppe of Ukraine

Authors: Anna Krivenko, Alexander Smetanko, Svetlana Burykina
Year: 2018, Volume: 3, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>The results of application of foliar fertilizing of winter wheat of different norms of nitrogen fertilizers grown after predecessors black fallow, peas and winter oilseed rape and their effect on the yield, quality, and fractional composition of the grain itself are presented. There were determined the optimal rate and timing of application of mineral nitrogen depending on the predecessor and areas of production: food grains or seeds. It is shown that the spring term feeding has a little impact on the grain quality when wheat is grown on the black fallow and peas; the predecessor of winter rape feeding should be carried out in the phase of mass tubing</p>

Keywords: winter wheat, feeding, carbamide, quality, yield, protein, gluten fraction, correlation
Sectoral terminology of the Ukrainian trade activity: main aspects of functioning

Sectoral terminology of the Ukrainian trade activity: main aspects of functioning

Authors: Elena Shevchenko
Year: 2018, Volume: 3, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>The article analyzes modern tendencies of the Ukrainian trade industry basic key terms functioning, attention is focused on the foreign language origin terms of document orientation related to the trade documentation; the processes of terminological support of electronic commerce are proposed. The main principles of the functioning of trade documentation in the system of economic sciences are considered</p>

Keywords: industry documentation, trade documentation, trade, concepts, terms, definitions, information resource, commerce, documentation support
Підвищення ефективності навчальних WEB-додатків за рахунок кешування

Підвищення ефективності навчальних WEB-додатків за рахунок кешування

Authors: Viktor Molchanov
Year: 2018, Volume: 3, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті розглянуті питання організації обчислень на клієнтської частини навчальних WEB-додатків. Обґрунтовано зв'язок між ефективністю і автономністю WEB-додатків, призначених для навчання. Визначено особливості таких додатків і можливості щодо підвищення їх ефективності. Розглянуто вплив кешування. Сформульовано проблема, яка полягає в підвищенні ступеня автономності таких додатків. Пропонується вирішення проблеми з використанням нових API HTML5. Обрані технології і розглянуті їх особливості</p>

Keywords: навчання на робочому місці, WEB-додатки, кеш ресурсів, API, сховище, дані, розподілені додатки

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.