ScienceRise

ScienceRise

Basic info

 • Publisher: Scientific Route
 • Country of publisher: estonia
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category: Biological Sciences, Agricultural Science, Veterinary Science, Geology, Economics, Psychology, Geography, Sociology
 • Publisher's keywords: Geography Sciences, Geology Sciences, Economics Sciences, Psychology Sciences, Agriculture Sciences, Sociology Sciences
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english, French, german, polish
 • Time from submission to publication: 4 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50.00 Euro
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2014
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '184' articles

Порівняння результатів моделювання температурного поля при сплавленні біметалу скануючим лазером для променів, що фокусуються в прямокутник і в круг

Порівняння результатів моделювання температурного поля при сплавленні біметалу скануючим лазером для променів, що фокусуються в прямокутник і в круг

Authors: Oksana Perekipska, Valery Tretyak, Anna Ostapenko
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Розглянуто задачу моделювання теплового поля в процесі сплавлення біметалу скануючим лазером та променем, що фокусується в смугу. Використано математичну модель процесу, що являє собою граничну задачу у вигляді тривимірного нестаціонарного диференційного рівняння в частинних похідних. Проведено порівняння результатів моделювання при різних варіантах форми лазерного променю та розподілом потужності за ключовими характеристиками</p>

Keywords: сплавлення біметалу, лазерне наплавлення, теплове поле, метод скінчених різниць, наскрізний розрахунок
Дослідження рівномірності розподілу мікроелементів в об’ємі соусів емульсійного типу, збагачених дієтичними добавками

Дослідження рівномірності розподілу мікроелементів в об’ємі соусів емульсійного типу, збагачених дієтичними добавками

Authors: Tatyana Golovko, Andrey Pak, Vladyslav Prymenko, Maxim Zherebkin, Nicolay Golovko
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Досліджено методом ЕПР-спінових міток рівномірність розподілу мікроелементів в об’ємі соусів емульсійного типу збагачених дієтичними добавками непрямим способом. Доведена однорідність розподілення мітки і мікроелементів внесеної дієтичної добавки по об’єму досліджуваних харчових систем в ємностях з габаритними розмірами до 60 мм. Встановлено несуттєвий вплив седиментації на однорідність структури системної води та розподілення мітки і мікроелементів внесеної добавки впродовж рекомендованих термінів зберігання</p>

Keywords: соус емульсійного типу, дієтичні добавки селен-білкові, системна вода
Формування перекриттів кругових рамп плоскими плитами

Формування перекриттів кругових рамп плоскими плитами

Authors: Leonid Skoruk, Alexander Sibiskovsky
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Охарактеризовані кругові рампи для використання їх в багатоповерхових гаражах-стоянках. Проаналізована можливість використання плоских плит для формування перекриттів кругових рамп. Виконана розкладка плоских плит перекриттів кругової однопутної рампи на один поверх (виток).  Виконаний розрахунок міцності та деформативності однієї плоскої плити перекриття. Підібране армування та виконане креслення необхідного конструктивного армування плоскої плити перекриття для формування перекриття кругової рампи</p>

Keywords: формування, проектування, особливості, багатоповерховий, перекриття, кругові, рампи, гараж, паркінг, плоскі плити
Дослідження методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки

Дослідження методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки

Authors: Olekander Vechur, Oleksii Spodarets
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Робота присвячена вивченню методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки. Предметом дослідження є відгуки про товари. Метою роботи є аналіз методів обробки природної мови в контексті задачі аналізу відгуків. Методом дослідження є комп'ютерне та математичне моделювання.</p><p>В роботі були розглянуті різні класи методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки, в якості практичної реалізації було проведено порівняння результатів передбачення. Результати дослідження мають застосування при аналізі відгуків будь-якого магазину</p>

Keywords: обробка природної мови, обчислювальні алгоритми, аналіз даних, комп’ютерна лінгвістика
Современные мессенджеры в качестве помощника администратора базы данных

Современные мессенджеры в качестве помощника администратора базы данных

Authors: Vadim Kozhevnikov, Oleg Sabinin, Yulia Shats
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">В данной статье рассматривается вопрос использования современных мессенджеров и их возможностей администраторами баз данных. Описывается процесс создания бота, который позволяет администратору получать своевременные уведомления о проблемах и ошибках, произошедших с базой данных, а также получать статистику использования. Принципиальным отличием от других подобных продуктов является реализация для мессенджеров, которые в данный момент пользуются популярностью. Предусматривается описание разработки с использованием платформ Telegram, Facebook Messenger и Slack, на основе единой библиотеки</p>

Keywords: Бот, Java, мессенджеры, Slack, Facebook, Telegram, база данных, PostgreSQL, статистика, администрирование баз данных
Застосування лінгвістичної технології при оцінювання знань

Застосування лінгвістичної технології при оцінювання знань

Authors: Lyubov Badyorina
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статті запропоновано лінгвістичну технологію, за допомогою якої можливо здійснити когнітивне розпізнання текстових об’єктів та врахувати їх мовні особливості в межах предметної галузі. Обробка тексту спрямована на виявлення в тексті основних компонент знань, відношення між ними з урахуванням мовної специфіки. Для професійної підготовки, зокрема в галузях діяльності, пов’язаних з використанням точної, семантично достовірної термінології, де спотворення формулювань, стандартизованих визначень термінів або недостатнє їх розуміння може призвести до відхилень у виконанні професійної діяльності, помилкам</p>

Keywords: інформаційні технології, природна мова, багатофункціональна модель, лінгвістична багафункціональна модель
Особенности прецессии двухчастотного маятника

Особенности прецессии двухчастотного маятника

Authors: Nikolay Malafayev
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проведен анализ прецессии вращательных колебаний молекул воды с помощью модели двухчастотного маятника во всей области его колебаний. Обнаружено, что прецессия двухчастотного маятника в поле неоднородных сил взаимодействий является анизотропной. Наибольшая анизотропия наблюдается в критической точке изменения типа колебаний с двухчастотного на одночастотный. Рассмотрено проявление особенностей прецессии (изменения фазы) в области двухчастотных колебаний, наблюдаемые для случаев малых начальных скоростей колебаний маятника</p>

Keywords: молекула воды, прецессия, двухчастотный маятник, анизотропия, тип колебания, неоднородное поле сил
“Зустрічі слов’янських літератур на їхніх історико-духовних перехрестях”: Д. Чижевський

“Зустрічі слов’янських літератур на їхніх історико-духовних перехрестях”: Д. Чижевський

Authors: Olga Teterina
Year: 2018, Volume: 6, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті проаналізовано концепцію порівняльного вивчення слов’янських літератур Д. Чижевського. Осмислено проблеми контактно-генетичних зв’язків та типологічних сходжень в інтерпретації еміграційного ученого та визначено специфіку підходу дослідника, насамперед, як автора порівняльної історії слов’янських літератур. З’ясовано роль наукового набутку Д.Чижевського у забезпеченні неперервного розвитку вітчизняної компаративістики, його значення в осмисленні історико-літературного процесу, з огляду на неможливість повноцінного розвитку порівняльного літературознавства в підрадянській Україні під тиском ідеології</p>

Keywords: порівняльний метод, стиль, слов’янські літератури, вплив, національна своєрідність, світовий контекст
Методологічні підходи до оцінювання національного бренду

Методологічні підходи до оцінювання національного бренду

Authors: Anna Varibrusova
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статті проаналізовано методологію найбільш авторитетних рейтингових моделей та індексів оцінки національних брендів з виділенням їх сильних і слабких сторін. Визначено чинники, які впливають на формування міжнародного образу країни. Встановлено, що жоден з індексів не здатний у повній мірі оцінити таке складне явище, як бренд країни. Зроблено висновок про доцільність розроблення комплексної методології, з фокусуванням на економічних параметрах та об’єктивних оцінках з метою визначення ролі національного бренду у глобальній конкуренції</p>

Keywords: національний бренд, моделі брендингу, бренд-менеджмент, іміджеве позиціонування, рейтингування, конкуренція
Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр.

Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр.

Authors: Ihor Sribnyak
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статті проаналізовано санітарно-епідеміологічну ситуацію в таборі інтернованих вояків-українців в Александрові (Польща) у кінці 1920 – першій половині 1921 рр. Доведено, що незадовільний санітарний стан в таборі причинився взимку 1921 р. до спалахів пошесних хвороб, які відразу були локалізовані зусиллями українських та польських лікарів. У подальшому переважна більшість хворих інтернованих проходила лікування в українському загальнотаборовому шпиталі та амбулаторії, отримуючи там кваліфіковану медичну допомогу</p>

Keywords: інтерновані, шпиталь, амбулаторія, лікар, санітарний стан, хвороба, Александрів, Польща
Аналіз татуювання кланово-представницьких спільнот та його позитивна деформація в суспільстві

Аналіз татуювання кланово-представницьких спільнот та його позитивна деформація в суспільстві

Authors: Alexander Krotevich
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В даній статті розглянута проблематика впливу татуювання в кланових суспільствах, як одного з підвидів сучасного татуювання в цілому. Проаналізовані різноманітні тату в окремих кланових спільнотах та угрупуваннях. Сформульовані результати дослідження по вивченню відмінностей, направлень, як позитивних так і негативних, окремих представницьких спільнот та їх татуювань</p>

Keywords: татуювання, дизайн, кланові суспільства, угрупування, функції, види тату, естетична складова, високохудожні малюнки
Впровадження та місце червоного коліру, як основи в традиційних Кролевецьких рушниках

Впровадження та місце червоного коліру, як основи в традиційних Кролевецьких рушниках

Authors: Lina Krotevich
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті з'ясовані особливості художнього етнографічного витвору української Слобожанщини – Кролевецький рушника. Розглянута технологія виготовлення сировини для стародавнього ткацького виробництва, а також особливості мотивів в структурі малюнків та кольорів, які використовували майстри. Розставлені акценти впливу на унікальність особливого стилю Кролевецького рушника та їх призначення за композиційним рішенням на особливі події життя мешканців та суспільства в цілому</p>

Keywords: Кролевецький рушник, Слобожанщина, художній, етнографічний, витвір, ткацтво, червоний колір, композиції
Экологическое земледелие в Азербайджане через призму биогенности и ассимиляционного потенциала почв биоклиматических ландшафтных зон страны

Экологическое земледелие в Азербайджане через призму биогенности и ассимиляционного потенциала почв биоклиматических ландшафтных зон страны

Authors: Samira Imamyar gizi Najafova, Fatima Shamil gizi Keiserukhskaya, Ismayilov Nariman Mammad oglu
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Развитие аграрного комплекса и его научного потенциала становится в нынешних условиях одним из важнейших направлений экономики страны. Актуальна задача развития в стране центров формирования производства экологически чистой продукции. На основании результатов исследований ассимиляционного потенциала почв в различных биоклиматических ландшафтных зон Азербайджана и бонитировки почв разработана карта приоритетных регионов для ведения экологически чистого земледелия с целью получения экологически чистой с/х-ной продукции. Регионы страны, наиболее приемлемых для формирования экологического земледелия с точки зрения качества почвенного покрова и водных ресурсов, располагаются в предгорных регионах Малого и Большого Кавказа, в районе Талыша</p>

Keywords: сельское хозяйство, земледелие, экологически чистые почвы, экологические чистые воды, картирование
Екологічно небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку

Екологічно небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку

Authors: Elena Dmitrieva, Nataliya Teliura, Irina Khorenzhaja
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Наведено результати вивчення основних положень концепції сталого розвитку щодо забезпечення екологічної безпеки населених пунктів. Визначені рекомендації міжнародних самітів з проблем сталого розвитку. Запропоновано метод вибору найкращих технологій екобезпечного водовідведення в населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних об'єктах, як важливої складової еколого-соціальної безпеки населених пунктів України</p>

Keywords: сталий розвиток, населені пункти, екологічна небезпека, екологічно безпечне водокористування
Дослідження похибки інформаційних систем вимірювання механічних величин

Дослідження похибки інформаційних систем вимірювання механічних величин

Authors: Andrey Dudnik
Year: 2018, Volume: 7, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В даній статті досліджено похибки вимірювання механічних величин у безпровідних сенсорних мережах та мікропроцесорних частотомірах, що під’єднані до вузлів сенсорних мереж і разом являють собою інформаційну вимірювальну систему. Досліджується задача визначення похибки вимірювання відстані та часу проходження сигналу між прийомопередавачами. Розрахунок відстані здійснюється за допомогою часу поширення сигналу. Проведена оцінка похибки мікропроцесорного частотоміра, що вимірює частоту хаотичних радіоімпульсів у сенсорних вимірювальних мережах, як величини, що обернена до часу проходження сигналу</p>

Keywords: прийомопередавач, сенсор, радіоімпульс, час, відстань, похибка вимірювання, перешкоди, частотомір, квантування

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.