ScienceRise

ScienceRise

Basic info

 • Publisher: Scientific Route
 • Country of publisher: estonia
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category: Biological Sciences, Agricultural Science, Veterinary Science, Geology, Economics, Psychology, Geography, Sociology
 • Publisher's keywords: Geography Sciences, Geology Sciences, Economics Sciences, Psychology Sciences, Agriculture Sciences, Sociology Sciences
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english, French, german, polish
 • Time from submission to publication: 4 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50.00 Euro
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2014
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '184' articles

Співпраця українських молодіжних демократичних організацій з європейськими (2004–2014 рр.): аналіз проблеми

Співпраця українських молодіжних демократичних організацій з європейськими (2004–2014 рр.): аналіз проблеми

Authors: Viacheslav Redziuk
Year: 2018, Volume: 10, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Розглядаються основні напрямки діяльності українських молодіжних демократичних організацій з європейськими (2004–2014 рр.). Основну увагу приділено спільній роботі молодіжних організацій України та ЄС у сфері євроатлантичної інтеграції. Висвітлено діяльність європейських молодіжних організацій в Україні та їхня співпраця з українськими, які входили до їхньої структури. Розкрито переваги та недоліки ліберальних ідей євроінтеграції та наголошено на особливостях входження до ЄС на умовах збереження української національно-культурної ідентичності</p>

Keywords: молодіжні організації, євроінтеграція, молодь, глобалізація, ідентичність, Україна, революція, європейський, демократичний, рух
Теоретичне обгрунтування зони дії пристрою для збирання шкідників пасльонових культур

Теоретичне обгрунтування зони дії пристрою для збирання шкідників пасльонових культур

Authors: Vladimir Onopa, Dmitriy Artemenko, Roman Bakal
Year: 2018, Volume: 10, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Визначено, що основним фактором, який впливає на процес боротьби зі шкідниками екологічно чистим способом за допомогою пневматичних пристроїв, є конструкція робочого органу збиральних машин. Запропоновано удосконалену конструкцію пристрою для збирання шкідників пневматичного типу. Теоретично досліджено зону дії пристрою для збирання шкідників пасльонових культур. Встановлено три характерні дільниці зміни кількості шкідників, що знаходяться під впливом пристрою для збирання шкідників та визначені їх величини</p>

Keywords: процес збирання шкідників, пристрій для збирання шкідників, зона дії пристрою
Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств

Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств

Authors: Ekaterina Kievskaya
Year: 2018, Volume: 10, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В роботі обґрунтовується роль інформаційних систем маркетингу (ІСМ) в сучасному управлінні підприємством. Розглянуто основні елементи методології ІСМ, розкрито її сутність та визначено можливості її впровадження на практиці. Розроблено модель функціонування ІСМ та основні напрямки її оптимізації. Досліджено практичні аспекти реалізації та перспективи розвитку методології ІСМ в умовах сучасної української економіки</p>

Keywords: інформаційні системи маркетингу, маркетингові дослідження, методологія ІСМ, управління підприємством, концепція
Method of the reliability calculation of orthotropic composite materials with random defects

Method of the reliability calculation of orthotropic composite materials with random defects

Authors: Roman Baitsar
Year: 2018, Volume: 10, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

An algorithm for the reliability calculating of stochastically defective orthotropic composite materials under conditions of a complex stress state is described. The criterion of maximum macroscopic stresses for a composite with arbitrarily oriented cracks with a predominant orientation in the direction of reinforcement is considered. The distribution function of the composite failure loading is obtained. The calculation is carried out and diagrams are constructed for the dependence of the test material sample probability of fracture on the applied loading for different number of cracks and structural heterogeneity

Keywords: reliability, orthotropic composite material, probability of failure, distribution function, failure loading
Моделювання процесу вловлювання в циклонному апараті нової конструкції

Моделювання процесу вловлювання в циклонному апараті нової конструкції

Authors: Volodymyr Novodvorskyi, Andrii Stepaniuk
Year: 2018, Volume: 10, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Запропонований циклон суттєво підвищує ефективність пиловловлювання композитного забруднення, яке складається з твердих частинок та водяної пари, та сприяє зменшенню температури в апараті.</p><p class="Default">Проведено літературний огляд і визначено, що було досліджено раніше і що авторами не було досліджено сукупного вловлювання. Було відібрано проби пилу, що вловлено та проведено визначення фракційного складу</p>

Keywords: пиловловлювач, полідисперсний пил, апарат, очищення повітря, циклон, сепаратор, тверда частинка
Байрон і українська література: проблема впливу в осмисленні Ю. Бойка-Блохина

Байрон і українська література: проблема впливу в осмисленні Ю. Бойка-Блохина

Authors: Olga Teterina
Year: 2018, Volume: 10, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті розглянуто погляди Ю. Бойка-Блохина на рецепцію українською літературою XIX – початку XX ст. творчості Дж. Байрона (крізь призму концепції порівняльного вивчення слов’янських літератур еміграційного дослідника). Осмислено поняття впливу в інтерпретації Ю. Бойка-Блохина, що співвіднесено із уявленнями сучасних компаративістів. Обґрунтовано актуальність висновків Ю. Бойка-Блохина про явище українського байронізму.</p><p>Доведено важливу роль поглядів Ю. Бойка-Блохина, який розвивав традиції вітчизняної компаративістики, а водночас, застосовував новітню західноєвропейську методологію, – у забезпеченні безперервного розвитку українського порівняльного літературознавства</p>

Keywords: літературна рецепція, національне письменство, вплив, міжлітературна взаємодія, слов’янський контекст
Аналіз причин стагнації й пропозиції щодо розвитку велосипедного руху в м. Харкові

Аналіз причин стагнації й пропозиції щодо розвитку велосипедного руху в м. Харкові

Authors: Tetyana Zhydkova, Аndrii Kolodeznyi
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проведено дослідження причин відсутності попиту харків’ян щодо використання велосипедів для повсякденного користування і, як результат, стагнації розвитку велосипедного руху в м. Харкові. Запропоновано схеми велосипедних маршрутів від найбільших транспортних вузлів міста в напрямку вищих навчальних закладів. Розроблено поперечні профілі вулиць з велодоріжками й велосипедними смугами</p>

Keywords: велодоріжки, велосипедні смуги, велосипедні маршрути, повсякденний рух, стагнація розвитку, велосипедна інфраструктура
Магнітометрія ендербітів гайсинського блоку українського щита

Магнітометрія ендербітів гайсинського блоку українського щита

Authors: Mariya Resetnyk
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Актуальним є детальне вивчення геологічної структури Українського щита (УЩ). Адже детальне картування є передуючим кроком, що до пошуку та виявлення корисних копалин, вкрай необхідних Україні. У роботі показано, як магнітометрія може слугувати у картуванні реліктових тіл ендербітів розміром кілька десятків метрів у високометаморфізованому докембрійському фундаменті Гайсинського блоку УЩ. В роботі викладені  результати польового магнітного сканування кількох відслонень, та вивчені магнітні властивості відібраних зразків ендербітів. На основі отриманих даних здійснено якісну інтерпретацію аномального магнітного поля</p>

Keywords: ендербіти, розподіл магнітної сприйнятливості, аномальне магнітне поле, піротин, магнетит
Перспективи імплементації соціальної відповідальності бізнесу у діяльність транспортної галузі

Перспективи імплементації соціальної відповідальності бізнесу у діяльність транспортної галузі

Authors: Nataliia Mashchak, Yevhen Krykavskyy
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Охарактеризовано передумови та необхідність впровадження соціально-відповідальних підходів до ведення бізнесу підприємствами транспортної галузі України в сучасних євроінтеграційних умовах. Проаналізовано сучасний стан транспортної галузі України, динаміку вантажооборот та зайнятості населення в галузі. Проведено маркетингове дослідження керівників транспортних підприємств на предмет розуміння та впровадження соціально-відповідальних заходів в свою діяльність та представлено результати даного опитування<em></em></p>

Keywords: євроінтеграція, соціальна відповідальність бізнесу, транспортна галузь, вантажооборот, перевезення вантажів, соціально відповідальні заходи
Перший державний літературний музей В. І. Даля у Луганську як вагома складова культурної спадщини України

Перший державний літературний музей В. І. Даля у Луганську як вагома складова культурної спадщини України

Authors: Liliya Pleshakova
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статті автор ставить завдання визначити історичні передумови створення першого в світі державного Літературного музею В. І. Даля у Луганську.</p><p>При аналізі створення та тенденцій розвитку Музею використані аналітичний, емпірико-історичний, теоретико-логічний методи дослідження та структурно-генетичний аналіз.</p><p>Результати дослідження – аналіз виникнення далевіани та її вплив на створення Музею, участь місцевої інтелігенції, науковців та меценатів в увічненні пам’яті В. І. Даля.</p><p>Аналіз музейного зібрання вказує на необхідність збереження колекції у складі національної спадщини України</p>

Keywords:
Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур

Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур

Authors: Olga Lozova
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті досліджується психосемантичний диференціальний простір компетентних читачів українського походження у проекції на літературні тексти різних культур. Розкрито психосемантику уявлень про літературних героїв національних літератур у свідомості філологів.<strong> </strong>Показано, що психосемантичні методи особливо підходять для поглибленого дослідження семантики персонажів. Експериментально підтверджено гіпотезу про детермінацію сприймання й оцінки естетичного об’єкта як соціокультурними, так і етнокультурними чинниками</p>

Keywords: психосемантика, психосемантична реконструкція, семантична різноманітність, літературні герої, порівняльний аналіз, уявлення
Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання

Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання

Authors: Yevhen Hrabovskyi
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В дослідженні запропоновано технологію проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання. Проведено загальний аналіз характерних особливостей інтелектуального користувацького інтерфейсу. Обґрунтовано змісту та структури дидактичного інтерфейсу систем e-learning. Окрему увагу наділено питанню підстроювання яскравості відображення сайту. Спроектовано схему побудови адаптивної складової інтелектуального користувацького інтерфейсу системи e-learning</p>

Keywords: інтелектуальний користувацький інтерфейс, електронне навчання, адаптивна складова, дидактичний інтерфейс, користувач
Розробка технології створення web-ресурсу для підготовки документації з навчальної дисципліни в системі e-learning

Розробка технології створення web-ресурсу для підготовки документації з навчальної дисципліни в системі e-learning

Authors: Viktor Klymniuk
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В дослідженні запропоновано технологію створення web-ресурсу для підготовки документації з навчальної дисципліни в системі e-learning. Проведено детальний аналіз документообігу в електронному навчанні. Обґрунтовано вибір технологій для cтворення Web-ресурсу для підготовки документації з навчальної дисципліни. Проаналізовано питання вибору формату для опису навчальної дисципліни. Спроектовано модель документації навчальної дисципліни з узагальненим зазначенням елементів і змісту документів, на основі якої можна з’ясувати семантичний взаємозв’язок між інформаційними блоками</p>

Keywords: web-ресурс, електронне навчання, документообіг, модель документації навчальної дисципліни, технологія, формат
Визначення залежності концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні від зовнішньої концентрації

Визначення залежності концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні від зовнішньої концентрації

Authors: Vitaliy Ivasenko, Artemii Liulevych
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Розглянуто проблему визначення залежності концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні в залежності від зовнішньої концентрації. Проведені вимірювання зовнішньої та внутрішньої концентрації діоксиду вуглецю за допомогою приладу на основі сенсору MH-Z19.</p><p>В результаті роботи розглянуті та проаналізовані масиви даних отриманих при вимірювані зовнішньої та внутрішньої концентрації діоксиду вуглецю. Розглянуті додаткові фактори, які можуть впливати на концентрацію діоксиду вуглецю в приміщенні. Розглянуто та проаналізовано нормативи концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні</p>

Keywords: сенсор MH-Z19, діоксид вуглецю, концентрація, повітря приміщень, зовнішнє повітря
Принципи побудови мап рельєфу для наземної навігації

Принципи побудови мап рельєфу для наземної навігації

Authors: Yevhen Mekhedov
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Дана стаття присвячується огляду основних принципів побудови мап рельєфу для наземної навігації, зокрема за допомогою використання даних SRTM. Актуальність дослідження полягає в повсякденному використанні цифрових моделей рельєфу в різних сферах життєдіяльності людей. В нинішній час к цифровим моделям рельєфу пред’являються жорсткі вимоги щодо точності. Багато досліджень направлено саме на методах підвищення точності отриманих цифрових моделей рельєфу</p>

Keywords: навігація, рельєф, дані, SRTM, цифрові моделі, точність, ландшафт, залежність, геоморфологія, лінії

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.