ScienceRise

ScienceRise

Basic info

 • Publisher: Scientific Route
 • Country of publisher: estonia
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category: Biological Sciences, Agricultural Science, Veterinary Science, Geology, Economics, Psychology, Geography, Sociology
 • Publisher's keywords: Geography Sciences, Geology Sciences, Economics Sciences, Psychology Sciences, Agriculture Sciences, Sociology Sciences
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english, French, german, polish
 • Time from submission to publication: 4 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50.00 Euro
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2014
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '184' articles

Оценивание удобочитаемости учебников на азербайджанском языке

Оценивание удобочитаемости учебников на азербайджанском языке

Authors: Rasim Mahammad oglu Alguliyev, Ismayil Jalal oglu Sadigov
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В настоящей статье рассматривается методика оценивания сложности учебных пособий для средних школ Азербайджана с помощью формул удобочитаемости, модифицированных для азербайджанского языка. Анализируется динамика изменения уровня удобочитаемости учебников при переходе от младших классов к старшим, а также соответствие сложности учебных материалов возрастным особенностям обучающихся</p>

Keywords: формулы удобочитаемости, формула легкости чтения Флеша, формула уровня образования Флеша-Кинкейда
Спосіб прогнозу механічних властивостей чавунних валків

Спосіб прогнозу механічних властивостей чавунних валків

Authors: Volodymyr Volchuk, Stanislav Tokosov
Year: 2018, Volume: 11, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Визначена робоча область багатопараметричної технології виробництва сортопрокатних чавунних валків. Побудована математична модель прогнозу механічних властивостей валків в залежності від їх хімічного складу. На основі аналізу отриманої моделі розрахована область компромісу механічних властивостей валків. Область компромісу дає можливість користувачеві прогнозувати комплекс механічних властивостей валків в рамках нормативних документів. Прогноз властивостей проводиться з урахуванням вимог замовника</p>

Keywords: багатопараметрична технологія, чавунні валки, механічні властивості, хімічний склад, область компромісу
Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності

Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності

Authors: Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy
Year: 2018, Volume: 12, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Робота полягає в дослідженні необхідності термомодернізації та підвищенні енергоефективності житлового фонду України. Проаналізовано статистику енергоспоживання будинками різних типів. Описано термомодернізаційні заходи, необхідні для зниження витрат на теплоспоживання.<strong> </strong>Визначена економічна доцільність реконструювання певних типів житлових будинків із врахуванням їхньої енергоефективності. Впроваджено основні архітектурно-планувальні та конструктивні прийоми підвищення енергофективності на прикладі забудови  в центральної частині м. Харкова</p>

Keywords: енергозбереження, енергоефективний будинок, тепломісткість, енергоефективність, пасивний будинок, критерій енергоспоживання, енергомодернізація
Аналіз методів, моделей та алгоритмів персоналізації для розроблення рекомендаційних систем

Аналіз методів, моделей та алгоритмів персоналізації для розроблення рекомендаційних систем

Authors: Yuliia Kotliarova
Year: 2018, Volume: 12, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статті досліджуються методи, моделі та алгоритми персоналізації в цифровому середовищі. Наведена загальна характеристика типів рекомендаційних систем, їх методи, моделі та алгоритми, переваги та недоліки застосування. В роботі запропоновано застосування таксономії знань для створення інтелектуального додатку персоналізації для підтримки прийняття маркетингових рішень для підприємств у цифровому середовищі. Виділено додаткові джерела даних для створення рекомендацій</p>

Keywords: персоналізація, методи, моделі, алгоритми та таксономія знань для рекомендаційних систем
Використання холістичного маркетингу як умова ефективного управління промисловим підприємством

Використання холістичного маркетингу як умова ефективного управління промисловим підприємством

Authors: Victoria Svyatnenko
Year: 2018, Volume: 12, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті виявлено посилення ролі маркетингу в системі управління промисловим підприємством. Досліджено основні фактори й умови, що сприяють підвищенню ефективності управлінської діяльності на підприємстві. Систематизовано значимі зовнішні та внутрішні умови використання концепцій маркетингу. Визначено рівень маркетингової орієнтації підприємства залежно від зовнішніх та внутрішніх умов. Зроблено висновок про необхідність використання промисловими підприємствами концепції холістичного маркетингу, як найбільш перспективної<strong></strong></p>

Keywords: промислове підприємство, маркетингові концепції, холістичний маркетинг, зовнішні фактори, внутрішні фактори
Создание метода и схем подавление внеполосных помех

Создание метода и схем подавление внеполосных помех

Authors: Taras Hutsol
Year: 2018, Volume: 12, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проведено теоретическое обоснование адаптивного алгоритма подавления внеполосных помех. В основу обоснования положен метод выделения сигнала на фоне аддитивных шумов. Сущность метода состоит в пропускании смеси сигнала и шума через фильтр, в котором шум подавляется, а сигнал практически не изменяется. Для определения эффективности схема аддитивного компенсатора внеполосных помех и вычисления отношения сигнал/шум на его выходе использован метод минимума среднего квадрата ошибки</p>

Keywords: внеполосная помеха, фильтр подавления помех, сигнал/шум на выходе фильтра, среднеквадратичная ошибка
Практичні рекомендації по розрахунку карнизних вузлів гнутоклеєних рам з клеєної деревини з врахуванням складного напруженого стану

Практичні рекомендації по розрахунку карнизних вузлів гнутоклеєних рам з клеєної деревини з врахуванням складного напруженого стану

Authors: Denis Mykhailovskii, Dmytro Matiushchenko
Year: 2018, Volume: 12, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p><em>На підставі експериментальних даних уточнені коефіцієнти </em><em>A<sub>t</sub>, A<sub>c</sub></em><em> та </em><em>B<sub>c,c.90</sub></em><em> умови міцності для карнизних вузлів гнутоклеєних рам. Запропоновані практичні рекомендації по розрахунку карнизних вузлів гнутоклеєних рам з врахуванням складного напруженого стану клеєної деревини та встановлені небезпечні точки по довжині карнизного вузла для різних співвідношень кривини карнизного вузла</em><em> r/h</em><em> </em><em>співідношень </em><em>h<sub>max</sub>/L</em><em>. Розроблені блок</em><em>-</em><em>схеми для розрахунку гнутоклеєних рам з співвідношеннями кривини карнизного вузла </em><em>r/h<4</em><em> та </em><em>r/h</em><em>≥</em><em>4</em><em></em></p>

Keywords: клеєна деревина, напруженодеформований стан, карнизний вузол, гнутоклеєна рама, складний напружений стан
Дослідження закономірностей флотоекстракції катіонних барвників

Дослідження закономірностей флотоекстракції катіонних барвників

Authors: Tetjana Obushenko, Nataliia Tolstopalova, Igor Astrelin, Olena Naumenko
Year: 2018, Volume: 12, Number: 0
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Встановлено основні закономірності видалення катіонних барвників. Обрано оптимальні збирачі та екстрагенти. Досліджено вплив на процес флотоекстракції наступних показників: тип екстрагенту, тривалість флотоекстракції, мольне співвідношення Барвник:ПАР, значення pH водної фази, вихідна концентрація розчинів барвників. Найбільшу ступінь видалення метилового фіолетового, малахітового зеленого та кристалічного фіолетового було досягнуто з додецилсульфатом натрію 97,43 %, 95,78 % та 98,94 % відповідно, оптимальним значенням pH є 5-7, співвідношення Барвник:ПАР = 1:1, тривалість процесу 20 хв, об’єм органічного шару 10 см<sup>3</sup></p>

Keywords: барвники, флотоекстракція, додецилсульфат натрію, малахітовий зелений, метиловий фіолетовий, кристалічний фіолетовий
Аналіз специфіки управління фінансовим забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України

Аналіз специфіки управління фінансовим забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України

Authors: Sergiy Kaplun
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">Проведено аналіз категорії капіталу як чинника безперервності та ефективності фінансового забезпечення Національної гвардії України, що дало змогу уяснити концептуальні основи трансформації капіталу. Виконано дослідження технологічного рівня спостереження капіталу військових підрозділів<strong> </strong>як циклічного процесу, що створило умови для забезпечення гармонійного розвитку фінансового забезпечення військових підрозділів Національної гвардії України. Проведено аналіз проблематики створення спеціальної системи інформаційного забезпечення та людського чинника для фінансового забезпечення Національної гвардії України, що дозволило окреслити напрямки використання IDEF-методології для проектування складних процесів фінансового забезпечення військових підрозділів</p>

Keywords: капітал, Національна гвардія України, фінансове забезпечення, військові підрозділи, командування
Аналіз специфіки тренінгу професійних знань підрозділів Національної гвардії України через інтернет

Аналіз специфіки тренінгу професійних знань підрозділів Національної гвардії України через інтернет

Authors: Larysa Morozova
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У дослідженні проведено аналіз загальних особливостей використання мережі Інтернет для проведення тренінгу підрозділів Національної гвардії України, що дало змогу окреслити основні області результативного навчання військовослужбовців. Виконано дослідження основних етапів проведення тренінгу професійних знань підрозділів Національної гвардії України через Інтернет. Це дозволило визначити основні види діяльності з вдосконалення інформаційної бази військових підрозділів. Сформовано перелік основних питань, вирішення яких забезпечує успішну реалізацію тренінгу професійних знань підрозділів Національної гвардії України через Інтернет</p>

Keywords: тренінг професійних знань, Національна гвардія України, мережа Інтернет, військовий підрозділ
Аналіз напрямів подолання труднощів складського господарства при забезпеченні логістичних процесів

Аналіз напрямів подолання труднощів складського господарства при забезпеченні логістичних процесів

Authors: Maria Naumenko
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті розглянуто аналіз товарних потоків за логістичними ознаками, особлива увага в якому наділена вивченню номенклатурного переліку товарів з поділом за товарними групами і типу. Виконано дослідження альтернативного проектування логістичних потоків, в результаті чого рекомендовано застосування тривимірного ABC-XYZ-DEF-аналізу. Здійснено аналіз труднощів і можливих ризиків прийняття внутрішньо складських технологічних рішень, які розглянуто на прикладі проектування підлог складів</p>

Keywords: логістичні процеси, складське господарство, труднощі, ABC-XYZ-DEF-аналіз, організація
The period of the global cycle of the financialized economy

The period of the global cycle of the financialized economy

Authors: Sergiy Vasilchenko, Taras Malyshivskyi
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>The article examines the relationship between financialization of economies of the leading countries of the world and the nature of the modern global economic cycle. Due to financialisation of the modern economy financial markets became the generators of the business cycle. Exactly the instability of financial markets provokes a business cycle. The authors of the article suggest that due to certain laws of functioning of the stock market it is possible to predict the period of the global economic cycle which will prevent its devastating impact on the world economy</p>

Keywords: Globalization of economy, transnationalization, financialization, financial crisis, global economic cycles, period of the economic cycle
Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу

Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу

Authors: Deniza Dolbneva
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Досліджено необхідність формування нової системи боротьби з економічними злочинами в Україні, яка об’єднає однією метою, вчасне виявлення і справедливе покарання порушників законодавства, як правоохоронні органи та органи державної влади, так і приватних суб’єктів господарювання. Проаналізовано зарубіжний досвід, який доцільно використати у процесі трансформації методики проведення фінансових розслідувань економічних злочинів в Україні. Окреслено перспективи створення і діяльності служби фінансових розслідувань в Україні, а також використання форензіку як сучасного методу проведення фінансових розслідувань корпоративних шахрайств</p>

Keywords: економічні злочини, корпоративні шахрайства, служба фінансових розслідувань, фінансові розслідування, форензік
Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства

Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства

Authors: Maiia Cherkashyna
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У статті розглянуто аналіз економічних властивостей, що впливають на реалізацію управлінських рішень стосовно управління персоналом. Створено статичну модель оцінки розподілу кваліфікаційного, інтелектуального та підприємницького потенціалів за підструктурами дистриб’юторської мережі та між окремими її працівниками. Розроблено загальну схему формування рішень для управління розвитком персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства</p>

Keywords: управління персоналом, управлінські рішення, методика, просування товарів, постіндустріальне суспільство
Оцінка посівних якостей насіння ехінацеї залежно від їх травмування

Оцінка посівних якостей насіння ехінацеї залежно від їх травмування

Authors: Sergey Pospelov, Ganna Pospelova
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Наведено результати досліджень впливу травмування насіння ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench.) і ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) на посівні якості. Встановлено, що пошкодження поверхні оплодня підчас збирання у подальшому призводить до суттєвого зниження посівних якостей та на розвиток проростків. Аналіз ураженості мікроміцетами свідчить про більшу контамінацію вторинною інфекцією травмованого насіння ехінацеї</p>

Keywords: ехінацея пурпурова, ехінацея бліда, травмування насіння, посівні якості

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.