ScienceRise

ScienceRise

Basic info

 • Publisher: Scientific Route
 • Country of publisher: estonia
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category: Biological Sciences, Agricultural Science, Veterinary Science, Geology, Economics, Psychology, Geography, Sociology
 • Publisher's keywords: Geography Sciences, Geology Sciences, Economics Sciences, Psychology Sciences, Agriculture Sciences, Sociology Sciences
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english, French, german, polish
 • Time from submission to publication: 4 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50.00 Euro
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2014
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '184' articles

Формалізація опису складових процесної моделі навчання

Формалізація опису складових процесної моделі навчання

Authors: Vyacheslav Bratkevich
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В дослідженні проведено загальний аналіз складових процесної моделі навчання. Запропоновано орієнтований граф, вершинами якого є критерії якості ресурсної складової процесної моделі. Спроектовано рангова модель, яка дозволяє характеризувати критерії якості ресурсної складової. Розглянута процедура перетворення рангової моделі в відповідну їй холархічну модель. Особливу увагу приділено організації гранично спрощеному діалогу з експертом, що дозволяє суттєво розширити перелік викладачів-розробників процесних моделей навчання. Наукова новизна даного дослідження визначається розробленим на базі методу аналізу систем холархічної моделі кількісного упорядкування критеріїв якості ресурсної складової процесної моделі. Це дозволяє в умовах ресурсних обмежень (тимчасових або фінансових) зосередити основу увагу розробника процесної моделі навчання на найбільш важливіші критерії її якості</p>

Keywords: процесна модель навчання, критерій, ресурсна складова, рангова модель, холархічна модель, орієнтований граф
Інформаційно-конфліктологічна складова методології системи технічного регулювання в будівництві

Інформаційно-конфліктологічна складова методології системи технічного регулювання в будівництві

Authors: Dmytro Isaienko
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проведено дослідження інформаційно-конфліктолочної підсистеми методології системи технічного регулювання, що дозволяє визначити специфіку поточного стану системи та оцінити перспективи її розвитку. Показано, що оптимізацію об’єктно-суб’єктної взаємодії в системі технічного регулювання з подальшим реформуванням відповідних структур та перерозподілом їх функцій можна розглядати через аналіз конфліктних ситуацій. На основі конфліктологічного аналізу запропоновано моделі оптимізації об’єктно-суб’єктної взаємодії системи технічного регулювання</p>

Keywords: інформаційна модель, інформаційна структура, наукова система, об’єктно-суб’єктна взаємодія, системний конфлікт
Statistical prediction of the reliability of composite materials with dispersive inclusions

Statistical prediction of the reliability of composite materials with dispersive inclusions

Authors: Roman Baitsar, Andriy Malyar
Year: 2019, Volume: 0, Number: 2
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>An algorithm for the reliability (probability of failure) calculating of composite materials with stochastically distributed dispersive inclusions under conditions of a complex stress state is proposed. The deterministic composite failure criterion of a Coulomb friction with clutch type is considered. The distribution function of the composite failure loading is obtained, which is the basis for writing the statistical characteristics of materials strength and reliability. The diagrams of the applied loading dependence on the probability of failure of a flat composite sample with different structural heterogeneity of the material and numbers of inclusions are calculated and constructed</p>

Keywords: composite material, probability of failure, distribution function, failure loading, dispersive inclusions
Анализ развития «кирпичного стиля», его ведущие представители Виктор Шрётер и Иероним Китнер

Анализ развития «кирпичного стиля», его ведущие представители Виктор Шрётер и Иероним Китнер

Authors: Tatyana Davidich
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статье рассматривается история происхождения, развития и сфера применения «кирпичного стиля» – одного из направлений эклектики XIX века, истоки которого восходят к романскому и готическому стилям Западной Европы. Начиная с 1850-х годов это стилевое направление широко применялось в архитектуре промышленных зданий и сооружений, а также – комплексов учебных и лечебных зданий, в малоэтажной жилой застройке городов. Чаще всего в нём работали гражданские инженеры и архитекторы немецкого происхождения. Дальнейшему совершенствованию и расширению возможностей применения «кирпичного стиля» в Российской империи способствовали архитекторы В. А. Шрётер и И. С. Китнер</p>

Keywords: эклектика XIX–го века, историзм мышления, «кирпичный стиль», гражданская и промышленная архитектура, современная реконструкция
Організація речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України

Організація речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України

Authors: Oleg Gafurov
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У статті проведено аналіз загальних засад організації речового забезпечення військових підрозділів, який дозволив визначити теоретичні основи формування підготовчого запасу речей для військовослужбовців. Розроблено процедуру визначення необхідної кількості запасів речей для потреб військових підрозділів Національної гвардії України, що створює можливості для встановлення норми страхового запасу речового забезпечення в залежності від необхідного ступеня гарантованого забезпечення військових підрозділів конкретними видами речей. Виконано обґрунтування технології нормування запасів речового забезпечення військових підрозділів, що забезпечує максимальне спрощення самих розрахунків і використання для цієї мети програмних засобів</p>

Keywords: речове забезпечення, військовослужбовці, військові підрозділи, підготовчий запас, речі, норми запасів
Управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України

Управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України

Authors: Lydia Tovma
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У статті проведено аналіз основних функцій управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України, який дав змогу окреслити ключові аспекти дій командування стосовно підтримки належного рівня матеріальних запасів. Досліджено схему організації процесу постачання матеріальних ресурсів у військові підрозділи Національної гвардії України, яка регламентує організацію процесу постачання матеріальних запасів. Запропоновано показники рівня поточних і страхових запасів військових підрозділів, що дозволяють визначити оптимальний розмір матеріальних запасів військових підрозділів Національної гвардії України</p>

Keywords: військові підрозділи, військовослужбовці, матеріальне забезпечення, матеріальні запаси, постачання, норма запасу
Аналіз психологічних умов сприйняття презентаційного матеріалу курсантами та офіцерами Національної гвардії України

Аналіз психологічних умов сприйняття презентаційного матеріалу курсантами та офіцерами Національної гвардії України

Authors: Mykola Tovma
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">Виконано аналіз психологічних переваг використання мультимедійної презентації для офіцерів і курсантів Національної гвардії України, що дозволило окреслити позитивні сторони психологічного сприйняття матеріалу як для офіцерів і курсантів, так і для викладача. Проведено дослідження сценаріїв використання презентацій в процесі підготовки курсантів і офіцерів. Це дає змогу зосередити зусилля викладача на збереженні психологічних резервів з метою ефективної подачі матеріалу. Здійснено аналіз критеріїв оцінювання презентацій, який дозволяє найкраще психологічне сприйняття різнопланової інформації для всіх психотипів слухачів</p>

Keywords: мультимедійна презентація, Національна гвардія України, психологічне сприйняття, психологічні аспекти, курсант
Розробка методики створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України

Розробка методики створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України

Authors: Andrii Chukhlatyi
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У дослідженні проведено аналіз основних розділів порталів електронного навчання для підготовки офіцерів<strong> </strong>Національної гвардії України, що надало можливість структуризації порталів. Досліджено основні переваги і критерії оцінки якості порталу електронного навчання, які дозволяють визначити попередні умови розробки методики створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України. Сформовано методику створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України, яка дозволяє визначити основні етапи створення навчального середовища в Інтернет</p>

Keywords: методика, Національна гвардія України, мережа Інтернет, портал електронного навчання, офіцери
Управління високотехнологічною організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу

Управління високотехнологічною організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу

Authors: Valentina Gerasimenko
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У статті проведено аналіз вихідних параметрів моделювання процесу управління організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу, який дозволив виявити невикористані резерви підвищення продуктивності праці. Виконано крокову регресію з установкою Backward, яка дала змогу розрахувати параметри регресії. Побудовано адекватну модель продуктивності праці та здійснено економічну інтерпретацію її параметрів, що дозволило створити можливості для використання моделі з метою аналізу поточних резервів росту продуктивності праці</p>

Keywords: кадровий потенціал, крокова регресія, продуктивність праці, високотехнологічна організація, управління, ефективність
Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах постіндустріальної економіки

Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах постіндустріальної економіки

Authors: Ganna Сhuhlata
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">У дослідженні проведено аналіз основних варіантів вибору методу підбору спеціалістів, який дозволив окреслити можливі дії організації згідно конкретних співвідношень між попитом та пропозицією робочої сили. Досліджено можливі заходи кадрової політики організації в умовах інформаційної економіки, які надали можливість визначити заходи організації для врегулювання ситуації «попит вищий за пропозицію». Проаналізовано особливості реалізації програми роботи організацій у сфері трудових ресурсів в умовах постіндустріального суспільства, що дозволило оцінити можливі результати від навчання і залучення спеціалістів</p>

Keywords: планування трудових ресурсів, організація, постіндустріальна економіка, кадрова політика, управління персоналом
Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів

Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів

Authors: Oksana Pilipchuk, Andrey Polubok
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p><strong> </strong>В статті підняте питання про актуальність проблеми рішення творчого задуму композиції художньо-декоративної форми в колористичному просторі інтер’єрного середовища в залежності від застосованих матеріалів. За допомогою зробленого аналізу визначені основні принципи та запропонована структура для вирішення даної проблеми. Результати цього рішення можуть бути так само і інструментом в роботі художника-дизайнера, що дозволить йому з більшим професіоналізмом підійти до рішення поставленого творчого завдання</p>

Keywords: творчий задум, художньо-декоративна форма, колористика, матеріал, мистецтво і дизайн, інтер’єрний простір
Аналіз можливостей мови програмування Python для роботи з просторовими даними

Аналіз можливостей мови програмування Python для роботи з просторовими даними

Authors: Maksim Kukhar
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>В статті проводитися аналіз задачі використання сучасних програмних засобів для підтримки роботи з просторовими даними. Аналізуються можливості мови програмування Python для роботи з цими просторовими даними.</p><p>Базуючись на особливостях цієї мови програмування та вже існуючих програмних засобах роботи з просторовими даними ArcGIS та ArcPy проаналізовані її можливості в цій галузі</p>

Keywords: Python, ArcGIS, ArcPy, програмування, просторові, дані, аналіз, модель
Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання

Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання

Authors: Yevhen Hrabovskyi
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p class="a">В статті проведено аналіз педагогічних умов реалізації мобільного навчання, який дозволяє оптимізувати процес навчальний процес у відкритій дистанційній освіті. Розроблено алгоритм створення якісної інфографіки для мобільного навчання, що надає можливість формування сприйнятливого контенту для користувачів. Створено методичні рекомендації стосовно забезпечення якості використання веб-базованих мультимедійних ресурсів систем мобільного навчання, на основі яких надається можливість підвищення продуктивності навчального процесу</p>

Keywords: мобільне навчання, технологія, мультимедійні компоненти, інфографіка, сприйнятливий контент, мультимедійні ресурси
Методика сумісного визначення раціональних балістичних характеристик зброї і конструктивних характеристик поражаючого елемента для зразка стрілецької зброї сил безпеки

Методика сумісного визначення раціональних балістичних характеристик зброї і конструктивних характеристик поражаючого елемента для зразка стрілецької зброї сил безпеки

Authors: Alexander Bilenko
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Розроблено методику сумісного визначення раціональних балістичних характеристик зброї і конструктивних характеристик поражаючого елементу для зразка стрілецької зброї сил безпеки. Методика дозволяє визначати балістичні характеристики зразку стрілецької зброї та механічні властивості поражаючого елементу, які забезпечують достатні енергетичні характеристики поражаючого елементу при зустрічі з ціллю на відстанях до прицільної включно, безпечні значення його кінетичної та питомої енергії після відбиття від перешкоди, а також мінімальну дальність забійної дії на відстанях, що перевищують прицільну</p>

Keywords: стрілецька зброя, безпечність застосування зброї, рикошет, умовний коефіцієнт відновлення, енергетичні характеристики
Возможности усиления прочности и стойкости эпокси-композитов путём наполнения карбидом кремния и нитридом титана

Возможности усиления прочности и стойкости эпокси-композитов путём наполнения карбидом кремния и нитридом титана

Authors: Dmitriy Starokadomsky, Sergij Golovan, Nadia Sigareva, Оlexander Тkachenko, Lyudmyla Kоkhtych, Іvan Garashchenko
Year: 2019, Volume: 0, Number: 4
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Изучены композиты на базе смолы ЭД20+ПЭПА с наполнением микрочастицами SiC, TiN и их смеси с цементом. Выявлены возможности к существенному повышению микротвёрдости – в 1.5-2 раза, модуля при изгибе (в 1.4 – 1.7 раза), прочности при сжатии (для SiC), стойкости к истиранию и химстойкости (в азотной кислоте и ацетоне\этилацетате). При этом, существенно возрастает огнестойкость композиций и их прочностных свойств</p>

Keywords: эпоксидный композит, прочность, микротвёрдость, термостойкость, диаграммы, набухание в ацетоне, азотной кислоте, усадка

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.