ScienceRise

ScienceRise

Basic info

 • Publisher: Scientific Route
 • Country of publisher: estonia
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category: Biological Sciences, Agricultural Science, Veterinary Science, Geology, Economics, Psychology, Geography, Sociology
 • Publisher's keywords: Geography Sciences, Geology Sciences, Economics Sciences, Psychology Sciences, Agriculture Sciences, Sociology Sciences
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english, French, german, polish
 • Time from submission to publication: 4 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50.00 Euro
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2014
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '184' articles

Інтеграція освіти, науки й виробництва як запорука підготовки конкурентоспроможного фахівця

Інтеграція освіти, науки й виробництва як запорука підготовки конкурентоспроможного фахівця

Authors: Iaroslav Radchenko, Olena Reshetnyak, Ganna Guzenko, Yuliya Zaika, Nadezhda Krivosheeva, Hanna Pohorielova
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті проаналізовано основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та виявлено напрями її модернізації. Досліджено основні джерела та методи фінансування закладів вищої освіти в Україні та виявлено основні тенденції та диспропорції. Визначено перспективність взаємодії приватних підприємств та закладів вищої освіти щодо підвищення їх конкурентоспроможності та удосконалення практичних навичок за рахунок інтеграції освіти, науки й виробництва. Запропоновано напрями використання і активізації інноваційних методів в освіті для формування професійних компетентностей випускників</p>

Keywords: фінансування освіти, якісна освіта, інноваційні методи, конкурентоспроможність, професійні компетентності, коледж
Розвиток спортивно-рекреаційного туризму в Україні

Розвиток спортивно-рекреаційного туризму в Україні

Authors: Natalііa Aleksandrovіch, Nataliia Skinder, Olena Ohurtsova, Iryna Torianik, Tetiana Teterina
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Дана стаття присвячена розгляду розвитку спортивно-рекреаційного туризму, соціального аспекту туристичної діяльності та питанню культурного туризму в Україні, що знайшли своє відображення у наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері розвитку спортивно-рекреаційного туризму. Метою статті є аналіз розвитку сфери туризму на ринку туристичних послуг. Для отримання результатів дослідження використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння. На основі дослідження визначено чинники, що стають перешкодами на шляхурозвитку туристичного сектора</p>

Keywords: спортивний туризм, рекреація, рекреаційний туризм, вітчизняний туризм, відпочинок, туристична діяльність
Вплив рівня освіти населення на індекс людського розвитку

Вплив рівня освіти населення на індекс людського розвитку

Authors: Tatyana Bolotova, Olha Kriukova, Sergii Vasylyk, Tanya Ketova, Evgeniia Levytska, Vuksan Vuko Mitrovic, Vanika Grover
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проаналізовано питання пов’язані з концепцією людського розвитку, розглянута основна ідея концепції людського розвитку, досліджено зв’язки між людським розвитком та показниками економічного зростання. Вивчена методологія розрахунку Індексу людського розвитку (ІЛР) та його складових на прикладі методології ПРООН. Проаналізовано динаміку показників людського розвитку в Україні по даним ПРООН. Особа увага при вивченні обраної теми була приділена показнику рівня грамотності населення країни, складовими якого є середня кількість років, витрачених на навчання та показнику очікуваної тривалості навчання</p>

Keywords: людський розвиток, благополуччя населення, термін навчання, тривалість навчання, людський розвиток, доступ до знань
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України

Authors: Inna Rudenko, Nataliia Postolna, Olena Holovanova, Tetiana Prykhodko, Viktoriia Zolotovercha
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проаналізовано витрати на наукові дослідження в Україні у порівнянні з іншими державами світу. Зроблено висновок, що інноваційна діяльність в Україні та її фінансове забезпечення характеризуються досить високим ступенем невизначеності й ризику і потребують активізації. Проведена оцінка динаміки джерел фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і їх структури протягом 2010–2017 років. Доведено, що інноваційна діяльність в Україні фінансується переважно за рахунок власних коштів. Відзначено значне зменшення фінансування інновацій іноземними інвесторами. Запропоновано напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні</p>

Keywords: інноваційна діяльність, фінансове забезпечення, підприємства, джерела, розвиток, структура, інвестиції, активізація
Політична боротьба в партійній організації КП(б)У Харківської убернії (1920−1922 рр.)

Політична боротьба в партійній організації КП(б)У Харківської убернії (1920−1922 рр.)

Authors: Lyudmila Radchenko, Sergiy Redka, Natalia Rezenkina, Denis Darmostuk, Anna Islamova
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті проводиться дослідження політичної боротьби в місцевих осередках КП(б)У Харківської губернії. Уже в перші роки існування радянської влади партійні організації Харківщини створювались не на демократичних засадах, хоча в місцевих осередках велися дебати про необхідність впровадження демократичних принципів. Але організованої опозиції в губернській партійній організації не було. Протистояння в осередках ішло поміж рядовими комуністами та керівництвом партійних комітетів із приводу привілеїв у матеріальному забезпеченні. Уже на початку 20-х років у місцевих організаціях був створений досить потужний партійний апарат, який міг провести в життя всі рішення керівних органів та нейтралізувати прояви невдоволення</p>

Keywords: тоталітаризм, Харківський регіон, комуністична партія, політична боротьба, опозиція, партійні комітети
Початковий етап викладацької кар’єри М. П. Драгоманова: особливості науково-педагогічного та громадського дискурсу

Початковий етап викладацької кар’єри М. П. Драгоманова: особливості науково-педагогічного та громадського дискурсу

Authors: Valeriy Semenenko, Svitlana Rudenko, Alla Nikolaienko-Lomakina, Nataliia Rezenkina, Oksana Balashova
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Стаття присвячена суперечливим аспектам, що пов’язані з періодом життя М. П. Драгоманова у якості викладача університету Св. Володимира в Києві. Головну увагу надано подробицям захисту ним магістерської дисертації, стосовно якої точки зору рецензентів не співпадали, а також особливостям його викладацького стилю, новаторства. Наголошено на його небажанні схилятися перед будь-якими авторитетами, що стало основною причиною звільнення з університету</p>

Keywords: українофільство, магістерська дисертація, захист сепаратизм, звільнення, приват-доцент, попечитель, студенти
Екологічно-безпечні технології в приготуванні страв для дієтичного харчування дітей

Екологічно-безпечні технології в приготуванні страв для дієтичного харчування дітей

Authors: Jakub Koralevsky, Stevo Karapandzha, Svitlana Shapoval, Anna Radchenko, Iztok Legat
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті розкрито роль і значення правильного здорового харчування для забезпечення життєдіяльності організму дитини. Проаналізовано основні фактори, що визначають здоров’я населення, в т.ч. дітей, і збереження його генофонду. Виділено специфіку дієтичного харчування за кордоном. Обґрунтовано особливості харчування дітей різного віку. Розглянута можливість і доцільність вживання в раціоні харчування дітей страв з м’яса з курки, індички, перепелів, кроля, нутрії та страуса, що забезпечить здорове харчування й зміцнить здоров’я українських дітей</p>

Keywords: дієтичне харчування, оздоровча їжа, якість харчів, діти, здоров’я, екобезпечні технології.
Технологія виробів м’ясних посічених з використанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату

Технологія виробів м’ясних посічених з використанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату

Authors: Kristina Nechepurenko, Galina Horbeko, Olena Zolotukhina, Невен Бремеч Желко, Anil Grover, Yanina Tsarenko, Anastasia Kornitskaya
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Статтю присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології виробів м’ясних посічених із використанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату. Досліджено функціонально-технологічні, реологічні, термостійкі, фізико-хімічні, структурно-механічні, органолептичні та споживчі властивості. Спрогнозовано та експериментально підтверджено, що використання у складі виробів м’ясних посічених структурованої термостабільної пружної емульсії дозволяє більш раціонально використовувати м’ясну сировину, покращити органолептичні показники виробів м’ясних посічених та харчову цінність за рахунок збагачення готової продукції поліненасиченими жирними кислотами</p>

Keywords: термостабільна пружна емульсія, вироби посічені м’ясні, натрію альгінат, олія, кальцієвмісна сіль, структуроутворення, емульсієутворення
Розробка каротиноїдних бісквітів «SanCakes» з використанням натуральних рослинних нанодобавок для здорового харчування

Розробка каротиноїдних бісквітів «SanCakes» з використанням натуральних рослинних нанодобавок для здорового харчування

Authors: Viktoriya Pogarskaya, Raisa Pavlyuk, Ludmila Radchenko, Leonida Bilenko, Tetiana Stukonozhenko, Nadiya Maximova, Svitlana Loseva
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Запропоновано, науково обґрунтовано та розроблено технологію каротиноїдних бісквітів “SunCakes” для здорового харчування з використанням натуральних рослинних нанодобавок із каротинвмісних плодів та овочів (абрикос, обліпихи, гарбуза, моркви). Каротиноїдні бісквіти призначені для впровадження на харчових підприємствах, закладах ресторанного господарства і торгівлі. Показано, що нові бісквіти відрізняються високим вмістом натурального b-каротину (3,5…5,0 мг в 100 г). Вживання 100 г каротиноїдних бісквітів здатне задовільнити добову потребу організму людини в b-каротині</p>

Keywords: оздоровчі продукти, каротиноїдні бісквіти, натуральні рослинні нанодобавки, -каротин, каротинвмісні плоди та овочі
Відкриття прихованих резервів плодоовочевої сировини під час виготовлення оздоровчих харчових продуктів для кулінарів світу

Відкриття прихованих резервів плодоовочевої сировини під час виготовлення оздоровчих харчових продуктів для кулінарів світу

Authors: Raisa Pavlyuk, Viktoriya Pogarskaya, Ludmila Radchenko, Vadim Pavlyuk, Leonida Bilenko, Tetiana Stukonozhenko, Svitlana Loseva
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Відкриті приховані форми пектинових речовин та біологічно активних речовин (БАР) в нанокомплексах з біополімерами та мінералами в плодах та овочах. Показано, що в прихованій формі їх знаходиться в плодах і овочах в 2,5…5 разів більше, ніж визначається традиційними хімічними методами досліджень. В якості інновації використано комплексний вплив процесів паротермічної обробки, кріообробки та механолізу при дрібнодисперсному подрібненні на біополімери та БАР. Встановлено, що при дії указаних процесів відбувається більш повне вилучення із сировини пектинових речовин та БАР (в 4,5…7,3 раз) із прихованої форми, і трансформація у розчинну форму</p>

Keywords: приховані форми, неферментативний каталіз, механоліз, паротермічна обробка, кріообробка, нанокомплекси гетерополісахаридів, пектинові речовини
Разработка экологически чистых ресурсосберегающих технологий производства радиоэлектронной аппаратуры

Разработка экологически чистых ресурсосберегающих технологий производства радиоэлектронной аппаратуры

Authors: Mikhail Dobriyan, Alla Pravda, Oleg Yurchenko, Yury Gliznutsa, Tatyana Karpova, Roza Zorya
Year: 2019, Volume: 0, Number: 5
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Исследованы составы исходных и отработанных технологических растворов производства радиоэлектронной аппаратуры. Разработаны и внедрены ресурсосберегающие технологии: травления печатных плат меднохлоридными растворами с использованием противотоком отработанных промывных растворов и утилизацией отработанных травильных растворов в производстве фунгицидов на основе хлорокиси меди; регенерации галогенорганических растворителей. Внедрение этих технологий позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды токсичными соединениями меди (ПДКмеди в рыбохозяйственных водоёмах 0,01 мг/дм<sup>3</sup>) и галогенорганическими растворителями</p>

Keywords: радиоэлектронная аппаратура, травильные растворы, хлорокись меди, галогенорганические растворители, регенерация, утилизация
Оцінка придатності вод річки Кучурган та Кучурганського водосховища за комплексом гідрохімічних показників для рибогосподарських потреб

Оцінка придатності вод річки Кучурган та Кучурганського водосховища за комплексом гідрохімічних показників для рибогосподарських потреб

Authors: Maria Daus, Yurii Daus
Year: 2019, Volume: 1, Number: 7
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Виконана оцінка придатності вод р. Кучурган та Кучурганського водосховища за комплексом гідрохімічних показників за методикою Гідрохімічного Інституту (м. Київ, Україна) для потреб рибного господарства. Досліджена динаміка якості води у часі та просторі. За розрахунками комбінаторного індексу забрудненості за 2003–2018 роки на досліджуваних водних об’єктах води ІІІ–IV класу – «брудні» та «дуже брудні». На даному етапі можна зробити висновок, що вода р. Кучурган та Кучурганського водосховища є непридатною для рибогосподарського використання</p>

Keywords: комплекс гідрохімічних показників, комбінаторний індекс забрудненості, оцінка якості води
Обґрунтування необхідності створення національного центру космічних технологій в Україні

Обґрунтування необхідності створення національного центру космічних технологій в Україні

Authors: Yuriy Radchenko
Year: 2019, Volume: 1, Number: 7
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>Проаналізовано ситуацію на ринку космічних технологій у світі та перспективи його розвитку. Обґрунтовано необхідність і стратегічний план зі створення Національного центру космічних технологій в Україні. Запропоновано варіанти активізації космічної діяльності. Внесено пропозиції щодо державного забезпечення функціонування Національного центру космічних технологій в Україні. Визначено перспективність взаємодії комерційного сектору та державного регулювання щодо інвестувань в космічну галузь, використовуючи її технології для сталого економічного розвитку</p>

Keywords: стратегічний план, Національний центр, космічні технології, комерціалізація космосу, державне регулювання
Аналіз кризи етноментальної ідентичності в добу мультикультуралізму

Аналіз кризи етноментальної ідентичності в добу мультикультуралізму

Authors: Liubov Lysenko
Year: 2019, Volume: 1, Number: 7
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У статті автор аналізує кризу етноментальної ідентичності в контексті кризи лінгвокультур у сучасному мультикультурному європейському просторі. Автор зосереджує увагу на феномені етнічного парадоксу, або етноренсансу, аналізує різні сценарії розвитку інтеграційних процесів у світовому мультикультурному полі, та пропонує шляхи подолання викликів, пов’язаних з глобалізацією. Ці явища розглянуто в контексті євроінтеграційного вектору українського народу. Особливу увагу приділено аналізу кризових проявів інтеграції представників різних країн в Європейський лінгвокультурний простір</p>

Keywords: криза ментальної ідентичності, етнолінгвокультура, мультикультуралізм, етнічний ренесанс, точка ментальної опори
Розробка алгоритму перерозподілу земельних ділянок при консолідації земель в Україні

Розробка алгоритму перерозподілу земельних ділянок при консолідації земель в Україні

Authors: Mykola Malashevskyi, Olena Malashevska
Year: 2019, Volume: 1, Number: 7
ScienceRise 2019/Nov/15
(0 downloads)
Abstract

<p>У роботі розглядається питання оптимізації перерозподілу земельних ділянок при консолідації земель в Україні. Встановлено місце і роль перерозподілу земельних ділянок у складі заходів щодо консолідації земель. Проаналізовано основні алгоритми перерозподілу, які використовуються для цілей консолідації земель у вітчизняній та закордонній практиці. Запропоновано алгоритм перерозподілу земельних ділянок при консолідації земель в Україні, який базується на рівноцінному обміні земельними ділянками. Алгоритм апробовано при проведенні консолідації земель на території Київської області</p>

Keywords: перерозподіл земель, консолідація земель, обмін земель, рівноцінні земельні ділянки, оптимізаційна модель

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.