Філософія та гуманізм

Філософія та гуманізм

Basic info

 • Publisher: ONPU
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2015
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '22' articles

КОМП'ЮТЕРНА ГРА ЯК ТРЕНАЖЕР ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

КОМП'ЮТЕРНА ГРА ЯК ТРЕНАЖЕР ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

Authors: Nataliia Borodina
(0 downloads)
Abstract

У статті розглядаються комп’ютерні ігри як практикум з дослідження філософських питань: таких як смерть, самоусвідомлення, етика, образ ворога, відокремлення свого та чужого.

Keywords: (.) комп’ютерні ігри. екзістенціал. соціальна філософія. Чужий.
ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ГРИ

ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРИ

Authors: Олександр Бліненко
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена проблемі розвитку спектра та вектору інтелекта за допомогою гри. Ключові слова: двухфакторна теорія, множинний інтелект, штучний інтелект, спектр мислення, біполярність.

Keywords: (.)двухфакторна теорія, множинний інтелект, штучний інтелект, спектр мислення, біполярність.
ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ГРА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ГРА

Authors: Володимир Жарких Володимир
(0 downloads)
Abstract

Стаття призначена філософському аналізу поняття «гра» в його значенні в культурі і житті людини. Ключові слова: гра, розвага, сумнів, виклик, життєва колізія, оптимізм.

Keywords: (.) гра, розвага, сумнів, виклик, життєва колізія, оптимізм.
ИГРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И НОРМАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРЫ

ИГРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И НОРМАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Authors: Ольга Барановська
(0 downloads)
Abstract

Статья «Игровое мышление и нормативная организация жизни культуры» посвящена анализу трансформации метафизических оснований в определении методологического статуса игрового мышления. Такой анализ предполагает рассмотрение взаимовлияния нормативной организации жизни культуры и собственно метафизических задач, цель которых – раскрыть условия, обеспечивающие методологические возможности игрового мышления.

Keywords: (.)игровое мышление, норма, культура, случайность, событие
ГРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛІКАРНЯНОЇ КЛОУНАДИ

ГРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛІКАРНЯНОЇ КЛОУНАДИ

Authors: Фаріда Тихомирова
(0 downloads)
Abstract

Прикметами постнекласичної науки стають міждисциплінарні дослідження, а також гуманізація наукового знання та багатьох сфер буття людини. Останнім часом об’єктом досліджень психологів, антропологів, медиків та філософів стає лікарняна клоунада, як потужний спосіб реабілітації дітей в лікарнях, особливо після операцій. Ця соціально- психологічна практика, пов'язана з допомогою дітям, які пережили травмуючи ситуації. Показано, що розвиток новітніх технологій позбавляє медицину гуманізму та змушує переглядати принципи спілкування медичного персоналу з пацієнтами. Метою статті є аналіз вивчення основних методів роботи лікарняних клоунів, якими є гумор і гра. Стаття присвячена філософському осмисленню феномену лікарняної клоунади та гри, як форми арт-терапії, діалогу і спілкування. Дана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень. У статті узагальнено досвід використання ігротерапії фахівцями громадського об’єднання «Харківський фонд психологічних досліджень» (ГО «ХФПД») у реабілітації різних категорій пацієнтів (діти з особливими потребами, діти- переселенці, тощо). Виділяються і описуються характерні особливості базових принципів орф-педагогики, які лікарняні клоуни використовують для роботи у Спеціалізованому будинку дитини. Автори приходять до висновку, що лікарняна клоунада і, зокрема, використання ігор є перспективним напрямком психологічної реабілітації, соціалізації дітей та гуманізації медицини. Ключові слова:

Keywords: (.)гра, медична клоунада, лікарняна клоунада, арт-терапія, орф-педагогика, психоедукаційні ігри, гуманізація медицини
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MORALITY IN VIDEOGAMES

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MORALITY IN VIDEOGAMES

Authors: Едвард Дидух
(0 downloads)
Abstract

This article devoted the theme of the conceptual bases of morality in video games, the main problems faced by developers in the implementation of moral systems and suggested methods for their solution. The concepts of deontological and utilitarian ethics were used, as well as the studies of I. Kant, H. Arendt and S. Milgram on ethics and behavioral features of people as moral agents. As a result of the study, a conclusion was made about the use of the deontological and utilitarian model of ethics in video games, identified the main problems of introducing a morale system into a virtual environment, and proposed methods for their solution. Keywords:

Keywords: (.)morality, ethics, online games
ГЕЙМІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ГЕЙМІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Authors: Тетяна Лугова
(0 downloads)
Abstract

Анотація. У статті здійснено культурологічний аналіз методів класифікації як світоглядних парадигм, показано їхню трансформацію в контексті інформаційного суспільства, виявлені чинники їхнього розвитку, кризи та розглянуто геймфікацію як один з дієвих методів пізнання сучасного світу.

Keywords: гейміфікація, методи класифікації, культурні універсалії та механізми, інформаційне суспільство.
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ
ПІДХІД

ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Authors: Олена Панькевич
(0 downloads)
Abstract

У статтi розкрито доцільність застосування ігрових технологій навчання, виокремлено основні переваги та недоліки застосування. Висвітлено особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери в акмеологічному середовищі закладу вищої освіти. Ключовi слова:

Keywords: (.)гра, ігрові технології, акмеологічне середовище, майбутні фахівці соціономічної сфери
VIDEO GAMES AND VIOLENCE

VIDEO GAMES AND VIOLENCE

Authors: Софія Прокофьєва
(0 downloads)
Abstract

This article is dedicated to investigation of violence in video games and its effect on the players’ social behavior. For the purpose of research, articles of different authors were reviewed and processed. The need for such method was necessary due to the separation objective scientific research conducted in compliance with the necessary requirements, from articles whose purpose is to obtain a predetermined result because of the interest of the funding or conducting party, and to cover all possible opinions, to consider the arguments of their supporters and make up own opinion. Also some statistic data from worldwide known scientific organizations was handled. Among the objectives of the study, the following can be noted as the main: identifying the most common myths and misconceptions about video games and their impact on players, the reasons for their emergence and maintenance and ways to debunk them; systematization of existing scientific research of recent years and conclusions, to which their authors came. In the course of writing this article and accompanying research, the following conclusions were drawn: cruel video games are really one of the sources of aggression of players, but they do more good than harm, because they make it easier to absorb useful or interesting information, partly combining it with rest. Key words: video games, on-line games, violence.

Keywords: (.) video games, on-line games, violence.
ГОСТИННІСТЬ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ЯК ГРА

ГОСТИННІСТЬ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ЯК ГРА

Authors: Костянтин Райхерт
(0 downloads)
Abstract

Гостинність як соціальний інститут архаїчного суспільства та феномен культури Стародавньої Греції концептуалізується як гра. Показується, що гостинність в архаїчній Греції мала усі ознаки гри за Й. Гейзінгою: правила, напругу, радість, повторювальність, умовність простору та часу, «інше буття».

Keywords: (.)гостинність, гра, Стародавня Греція, чужий.
КЛІПОВА СВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ
КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

КЛІПОВА СВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

Authors: Олексій Савченков
(0 downloads)
Abstract

Комп'ютерні ігри стали своєрідним інструментом для розвитку кліпового мислення. Інструментом, який в залежності від жанру гри може розвивати той чи інший аспект мислення. Будь то реакція, адаптивність до нових умов або багатозадачність в цілому. І як показує аналіз, це інструмент найбільш швидко реагуючий на потреби своєї аудиторії і зміни в її мисленні.

Keywords: (.)клипове мислення, лінійні комп’ютерні ігри,
ФІЛОСОФСЬКІ БАТАЛІЇ АБО НАВЧАЮЧИ «ХРЕСТИКИ-НУЛИКИ»

ФІЛОСОФСЬКІ БАТАЛІЇ АБО НАВЧАЮЧИ «ХРЕСТИКИ-НУЛИКИ»

Authors: Ірина Янушевич
(0 downloads)
Abstract

Особливий варіант педагогічного спілкування є комп'ютерні навчаючи ігри, в ході яких цілі навчання досягаються за допомогою вирішення ігрових завдань. Керуючи процесом гри, викладач одночасно і керує навчально-пізнавальною діяльністю, і пов'язує її з позитивним мотиваційним і емоційним фоном гри, з захопленістю змагання. Ключові слова:

Keywords: (.)навчаюча гра, емпіризм, раціонализм, діалог, інтерактивне навчання.
ФІЛОСОФІЯ ТА ПРАГМАТИКА: ОТОТОЖНЕННЯ ЗНАЧЕННЯ

ФІЛОСОФІЯ ТА ПРАГМАТИКА: ОТОТОЖНЕННЯ ЗНАЧЕННЯ

Authors: Володимир Жарких Володимир
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена дослідженню природної мови. Проведене дослідження показало, що вона є не стабільною структурою, а безперервним процесом обміну і організації інформації, в якому вона здатна генерувати саму себе. Її елементи, слова і словосполучення, залишаючись однаковими, в практиці вживання стають динамічно мінливими. Безперервний обмін між сферами і стилями мови сприяє зростанню амбівалентної когнітивної наповненості вербальних одиниць. Нові сенси, слова, а також запозичення, як явні, так і когнітивні, поповнюючи словарний запас мови, безпосередньо пов'язані з її носіями, чий розум і діяльність породжують раніше невідомі поняття і форми мовного виразу.

Keywords: природна мова, семантична пластичність, істинне/помилкове, поверхнева/глибинна структура мовного виразу, загальна соціокультурна ерудиція.
СКЛАДНІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

СКЛАДНІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

Authors: Олександр Афанасьєв
(0 downloads)
Abstract

Представлені методологічні стратегії вирішення проблеми складності: синергетичні, редукціоністські, міждисциплінарні, трансдисциплінарні, комплементарні, теоретико-системні. Їх синтез виглядає сумнівним. Тим часом, проблема складності, особливо в ракурсі цілісного уявлення об'єктів, вимагає невідкладного вирішення.

Keywords: складність, синергетика, редукціонізм, міждисциплінарність, трансдисциплінарність, комплементарність, система, цілісність
ВЗАЄМОПЕРЕТИН НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ПРОСВІТНИЦТВА

ВЗАЄМОПЕРЕТИН НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ПРОСВІТНИЦТВА

Authors: Галіна Берегова
(0 downloads)
Abstract

Стаття містить огляд і філософсько-освітній аналіз взаємоперетину навчання й виховання у добу Середньовіччя, Відродження та Просвітництва. У роботі зазначено, що навчання й виховання в середньовічну епоху відбувалося в межах теологічних концепцій, де церква визначала зміст, форму навчання та виховні канони. Зроблено акцент на наукоцентристському характері навчання й виховання в епоху Відродження, акцентовано увагу на створенні представниками цього періоду нової освітньо-виховної системи, що базується на навчальних посібниках з усіма необхідними для учня знаннями та практичному спрямуванні навчання. Зазначено, що в епоху Просвітництва чітко виокремлюються сутнісні риси виховного процесу, органічно поєднаного з навчальною діяльністю; конкретизується освітньо-виховний принцип наслідування природи, пропонуються новаторські методи й засоби навчання й виховання. Стверджується, що педагогічні концепції минулого можуть суттєво збагатити надбання філософії освіти та сучасну вітчизняну систему освіти й виховання. Ключові слова:

Keywords: філософія освіти, навчання, виховання, схоластика, гуманізм, просвітництво.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.