Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi

Basic info

 • Publisher: Bandirma Onyedi Eylul University
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/23

Subject and more

 • LCC Subject Category: Transportation, Engineering, Geological, Transportation Science & Technology, Engineering, Environmental, Engineering, Petroleum, Metallurgy & Metallurgical Engineering, Engineering, Ocean, Engineering, Marine, Engineering, Civil, Engineering, Manufacturing, Engineering, Industrial, Engineering, Mechanical, Engineering, Chemical, Transportation, Engineering, Aerospace, Social Sciences, Interdisciplinary, Computer Science, Artificial Intelligence, Computer Science, Software Engineering, Engineering, Electrical & Electronic, Engineering, Biomedical, Computer Science, Information Systems, Engineering, Multidisciplinary, Communication
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: english, turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2018
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '21' articles

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi: Mevcut durum ve gelecek beklentileri

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi: Mevcut durum ve gelecek beklentileri

Authors: Nevzat Onat
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmada, Dünya Enerji Konseyi, Uluslararası Enerji Ajansı, OECD gibi uluslararası kuruluşların yayınladığı resmi raporlar ve ülkemizde elektrik enerjisi üretim verileri kullanılarak karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Öncelikle, uluslararası kuruluşların, elektrik enerjisi üretiminde birincil kaynakların kullanımı ile ilgili gelecek tahminleri incelenmiştir. OECD ve dünya ortalamaları dikkate alınarak enerji üretimi, yasa dışı kullanım, kişi başına düşen enerji miktarı gibi göstergelere göre ülkemizin profili çıkarılmaya çalışılmıştır. Rüzgâr, güneş, jeotermal enerji kaynakları alanında yapılan yatırımlar ve bu kaynakların kurulu güç ve üretimdeki paylarının değişimleri de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu veriler ışığında ulaşılan sonuçlarla, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına elektrik enerjisi üretimi açısından daha sağlıklı yapıya kavuşması için öneriler sunulmuştur.

Keywords: Sürdürülebilirlik, rüzgâr enerjisi, fotovoltaik, elektrik hırsızlığı, jeotermal
Verilerin Güvenliği ve Yönetimi

Verilerin Güvenliği ve Yönetimi

Authors: Kadir Kesgin
(0 downloads)
Abstract

Kurumlardaki güvenlik açıkları yönetimi, saldırı daha oluşmadan onu tanımlamaya, değerlendirmeye ve gerekli adımları atarak önceden engellemeye yönelik bir süreçtir. Günümüz koşullarında hiçbir kurumun güvenlik saldırıları nedeniyle saygınlık, zaman ve para kaybına tahammülü yoktur. Kritik bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi kurum için çok zor bir süreç başlatacağı gibi devletimiz için de sorunlar oluşturabilmektedir. Bu gibi sorunların en kısa sürede etkisiz hale getirilebilmesi için güvenlik açıklarının yönetimi zorunlu hale gelmiştir. Bilgiye sürekli erişimi sağlamak son kullanıcının bu bilgiyi değişikliğe uğramadan kaynaktan çıktığı şekliyle almasını sağlanması gerekmektedir. Verinin çıkış noktasından varış noktasına kadar veri bütünlüğünün korunması, ayrıca sadece yetkili kişilerin erişimi sağlanması ve de verinin gizliliği ve mahremiyeti korunması gerekmektedir. Güvenlik açıkların en büyük nedeni insandır bundan dolayı kurumların bilgi güvenliği için bir politikaları olması gerekmektedir. Bilginin tehdit ve tehlikelerden korunarak gelebilecek zararlı etkilerinden arındırılması gerekliliği doğmuştur. Bu çalışmada belirli başlı güvenlik açıklarının nedenleri, değerlendirme ve önlem alınması için neler yapılabileceği incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Keywords: güvenlik, güvenlik açığı, yönetim, güvenlik açık yönetimi
YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ ve UZMAN SİSTEMLERİN KARASAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN DENETİMİNDE KULLANIMI

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ ve UZMAN SİSTEMLERİN KARASAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN DENETİMİNDE KULLANIMI

Authors: Hasan Erdal
(0 downloads)
Abstract

Günümüz karayolu ulaşım sistemlerinde trafik akışını düzenlemek üzere kullanılan sistemler genellikle geleneksel kontrol yaklaşımı tabanlıdır ve bu sistemlerin birçoğu da zaman tabanlı çalışan açık çevrim denetim sistemleridir. Özellikle büyük şehirlerdeki oluşan trafik keşmekeşinin bu tip yapıdaki sistemlerle çözümü imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle, geleneksel denetim yapılarının yerine,  mevcut yol ve kavşak kapa­sitelerinin optimum kullanımı ile trafik akışını hızlandırıp gecikme sürelerinin azaltılmasını sağlayacak,  kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile, izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren, Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Karmaşık birçok yapıyı barındıran bu sistemlerin, insan faktörünü dışarıda bırakan yapay zekâ teknikleri ile oluşturulmuş uzman sistemler kullanılarak denetimi gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada akıllı ulaşım sistemlerinin denetiminde kullanılacak yapay zeka teknikleri ve uzman sistemler hakkında bilgi verilecektir.

Keywords: Akıllı ulaşım sistemleri
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Authors: Süreyya KOCABEY
(0 downloads)
Abstract

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus ve refah düzeyindeki artışlar beraberinde karayolunda trafiğe çıkan araç sayısında da artışa yol açmıştır. Günümüzde Avrupa Birliği ülkelerindeki (AB) CO2 emisyonunun %20’si karayolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır[1]. Buradan hareketle AB, araçlardan kaynaklanan “Sera Gazı Yoğunluğu”nu 2020 yılı itibariyle yüzde 10’a indirilmesini hedeflemektedir. Halihazırda ise gelişmiş ülkelerin pek çoğunun binek araçlarda yıllık vergilendirmede karbon emisyon oranını referans aldığı bilinmektedir. Günümüzde karayolu taşımacılığının en önemli yakıtı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması ve çevreye verdikleri geri döndürülemez zararlar elektrikli araç teknolojisinin gelişmesinde en büyük ateşleyici paya sahiptir. Bu çalışmada elektrikli araçların tarihsel gelişimi, çalışma prensibi, dünyadaki ve ülkemizdeki yaygınlaşma durumu incelenmiştir.

Keywords: Elektrikli otomobiller, Elektrikli araçlar, Fosil yakıtlar, Batarya
Nesnelerin interneti ve akıllı ulaşım

Nesnelerin interneti ve akıllı ulaşım

Authors: Selahattin Koşunalp, Muhammet Arucu
(0 downloads)
Abstract

Teknolojideki hızlı gelişmeler etrafımızda bulunan bütün sistemlere büyük esneklik ve işlevsellik katmıştır. Bu gelişmeler ışığında sistemler artık akıllı kelimesi ile birlikte tanımlanmaktadır. Ulaşım alanındaki yenilikler ve hızlı gelişmeler bu alana Akıllı Ulaşım terimini kazandırmıştır. Özellikle kablosuz haberleşme, uydu haberleşmesi, algılayıcılar ve yazılım alanındaki artan gelişmeler ulaşım hizmetlerinin daha etkin ve güvenilir bir biçimde verilmesini sağlamaktadır. Son olarak Sanayi 4.0 devrimi ile daha popüler hale gelen nesnelerin interneti (internet of things) konusu kuşkusuz Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) konusuna da ciddi yenilikler katacaktır. Nesnelerin internet mimarisi hayatımızda bulunan bütün fiziksel nesnelerin internet aracılığıyla iletişim halinde kalmasına olanak sağladığından, AUS alanında da sürekli artan yeni çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışma öncelikle nesnelerin internet mimarisinin temellerini ortaya koyacaktır. AUS konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilecektir. Bu makale nesnelerin interneti ve AUS konusunda çalışacak araştırmacılara temel bilgileri kazandıracağı gibi bu konunun önemini tekrardan ortaya koyacaktır.

Keywords: Akıllı ulaşım, nesnelerin interneti, sanayi 4.0
Toplu Ulaşım Araçları için ITxPT Standardı ile uyumlu bir Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

Toplu Ulaşım Araçları için ITxPT Standardı ile uyumlu bir Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

Authors: Mehmet Burak AYDIN, Can ÖZ, Dilek Çetin Tulazoğlu, Geylani KARDAŞ
(0 downloads)
Abstract

Toplu taşıma filoları ücret toplama, filo yönetimi, araç takip, araç içi ağlardan araç bilgilerinin toplanması ve araç içi yolcu bilgilendirmesi gibi temel süreçleri işletmektedir. Ancak bu süreçler günümüzde çoğunlukla birbiri ile standart olmayan iletişim protokolleri üzerinden haberleşmektedir. Çoğu zaman bu işlevlerin farklı üreticiler tarafından sağlanması ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerinin kurgulanmasını geciktirmektedir. Farklı üreticilerin sistem ve cihazlarının birbirleri ile uyumları sağlansa bile bunların kurulum süreçleri sorunlar oluşturmaktadır. Filolara akıllı ulaşım teknolojileri sunan firmaların sözü edilen karmaşık altyapının açık standartlar bütünü ile doğru şekilde yönetimini sağlamaları ve karşılaşılan uyum sorunlarını gidermeleri amacıyla yakın zamanda Toplu Ulaşım için Bilgi Teknolojisi (ITxPT) uluslararası standartları tanımlanmıştır. Ancak ITxPT standartları yeni olduğundan tanımladığı araç içi servislerin toplu taşıma sistemleri için uygulanmasına yönelik günümüzde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yukarıda sözü edilen eksiklikten yola çıkılarak bu çalışmada ITxPT servislerinin uygulaması için bir sistem mimarisi tanıtılmıştır ve ITxPT’nin önemli servisleri olan Envanter Servisi, GNSS konum ve VEHICLEtoIP servislerinin bir toplu ulaşım aracı için tasarım ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Önerilen mimariye göre tasarlanan ITxPT servislerinin toplu taşıma bilgi sistemleri üreten bir firmanın araç içi birimleri üzerinde başarıyla çalıştığı gözlenmiştir. Kurulan mimarinin Avahi sistemi, UDP Multicast ve HTTP REST Servisleri temelli kurgulanmış olması ITxPT servislerinin, üzerinde Linux çalışan bu birimlerde daha kolay ve hızlı bir şekilde yüklenmesini, çalıştırılmasını ve izlenmesini sağlamıştır.

Keywords: Toplu ulaşım, Akıllı ulaşım sistemleri, itxpt
Türkiye’deki Bölgelerin Elektrik Tüketim Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Türkiye’deki Bölgelerin Elektrik Tüketim Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Authors: CUMA ÇİÇEK, Hale KIRER SILVA LECUNA
(0 downloads)
Abstract

Elektrik kavramı, 1600’lü yıllarda İngiliz bilim adamı William Gilbert tarafından ilk kez incelenmiştir. Elektrik, kuralları geliştirmeden önce entelektüel bir merak olarak fizik dünyasında varlığını sürdürmekteydi. Zaman içerisinde kümülatif olarak ilerleyen çalışmalar ve deneyler sonucunda elde edilen verimin yüksek olması nedeniyle, günümüzde dünya ülkelerinin önemli bir enerji kaynağı olarak yaşamın her alanında boy göstermektedir. Son on yıl içerisinde elektriğin verimli kullanılması için ülkeler birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki illerin elektrik tüketiminin etkinlik değerlerinin belirlenmesi ve etkin olmayan iller için gerçekleştirilmesi gereken projelerin belirlenmesidir. Söz konusu bu çalışmada 2018 yılı içerisinde Türkiye’deki 7 Bölge’nin elektrik tüketimi etkinliğinin karşılaştırması girdiye yönelik CCR, BCC Veri Zarflama Analizi - VZA  (Data Envelopment Analist – DEA) modelleri kullanılarak yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, girdi değişkenleri olarak aydınlatma, mesken, sanayi, ticarethane; çıktı değişkeni ise tüketici sayısı değerleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Akdeniz bölgesinde elektrik tüketiminin, diğer bölgelere kıyasla daha verimli olduğu doğrultusunda bulgular elde edilmiştir.

Keywords: Veri Zarflama Analizi, Elektrik Tüketimi
Kurumsal Kargo Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması

Kurumsal Kargo Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması

Authors: Bayram Topal, Hasan Şahin
(0 downloads)
Abstract

Ülkemizde kargo sektörünün giderek hızlı bir büyüme gösterdiği gözlemlenmektedir. Kargo sektörü 35-40 yıllık genç bir sektör olmasına rağmen, 25 bin araç ve 10 bin sabit merkez ve günlük yedi milyon gönderi ile ciddi bir talebe karşılık vermektedir. Yaklaşık 80-90 bin kişilik bir istihdama sahip olan sektör, ülke ekonomisine de önemli bin katma değer sağlamaktadır. Sektördeki özelleştirme uygulamalarının artması halinde 2020 yılında kapasitenin ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Gelecekte Avrupa ile Asya, Ortadoğu ve Kafkasya arasında lojistik merkez olacağı varsayılan Türkiye’de kargo sektörünün öneminin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı kurumsal müşterilerin kargo hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi beklentisi, algısı ve müşteri memnuniyeti düzeylerinin ölçülmesidir. Farklı sektörlerde çalışanlar arasından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 252 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılan bir anket çalışmasından elde edilen veriler istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Bunun için 53 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunda ilk 6 soru firma bilgileri, 22 soru beklenen hizmet kalitesi, 22 soru algılanan hizmet kalitesi ve son 3 soru ise müşterinin genel memnuniyet durumunu ifade eden sorulardan oluşmuştur. Anket çalışmasının iç tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı 0,945 olarak bulunmuş olup güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmada veriler öncelikle betimsel istatistikler ve frekans serileri şeklinde tasvir edilmiştir. Ayrıca hizmet kalitesini önemli derecede etkileyen göstergelerin neler olduğu t testleri ve varyans analizi ile test edilerek belirlenmeye çalışılmıştır. 

Keywords: Kurumsal Kargo Taşımacılığı, Hizmet Kalitesi
Kaza-olay algılama algoritmalarının mikroskobik benzetim ile modellenmesi ve değerlendirilmesi: D 100 Karayolu örneği, İstanbul

Kaza-olay algılama algoritmalarının mikroskobik benzetim ile modellenmesi ve değerlendirilmesi: D 100 Karayolu örneği, İstanbul

Authors: ILGIN GÖKAŞAR
(0 downloads)
Abstract

Üç kaza tespit algoritması (Kaliforniya, Minesota ve SNS algoritmaları) D 100 Karayolunun 2.5km'lik bir kısmında PARAMICS mikroskobik benzetim yazılımıyla modellenmiştir. PARAMICS modeli ile değerlendirilen üç algoritmanın da Istanbul trafiği için çok uygun olduğu gösterilmiştir. Kaliforniya, Minesota ve SNS Algoritmaları orta trafik talebinde DR değerlerini sırasıyla %25, %31,5 ve %25 yükselmiştir. MTTD değerleri orta trafik talebinde sırasıyla 48.99%, 59.26% ve 48.80% azalmıştır. Minesota Algoritması en düşük MTTD (0.88) değerinde çok iyi performans göstermektedir. Bunun yanında, SNS Algoritması düşük trafik düzeyinde sadece 1 yanlış alarm verilmiştir. Tüm test edilmiş algoritmalar, dedektörler arası eşit ve 800m´den az olduğunda Trafik Kontrol Merkezinden alınan gerçek zamanlı trafik verileri kullanılarak uygulanabilir.

Keywords: Kaza-Olay Algılama Algoritmaları, Mikroskobik benzetim
Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) ve kalkınma ajansları

Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) ve kalkınma ajansları

Authors: ERTUĞRUL BURAK MERİÇ
(0 downloads)
Abstract

Teknoloji her şeyi değiştirdi! Ve değiştirmeye devam ediyor. İnsanoğlu dünya üzerindeki yaşamında teknolojinin sağladığı kolaylığı gördükten sonra ondan hiçbir zaman vaz geçmedi. Hatta onun kendisi için düşünüp en doğru kararı verebileceğini keşfetmesi ile birlikte yeni bir dönem başlattı. Artık teknolojiyi yalnızca günlük yaşamındaki sistemlerin bir parçası olarak değil bu sistemlere “akıllı” nitelik kazandırmak için kullanmaya başladı. Bunlardan birisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştırma sistemlerinde kullanılması sonucu ortaya çıkan Akıllı Ulaşım Sistemleridir (AUS). Trafikte yayalara ve sürücülere geçiş sıralaması vererek yönlendirme yapan trafik ışıkları, insan yerine karar veriyor olması açısından bakıldığında ilk AUS uygulamaları olduğu söylenebilir. Ancak AUS kavramının bilgi ve iletişim teknolojilerini de içerecek şekilde günümüzde ulaştığı kapsam açısından bakıldığında ilk uygulama, 1960’lı yıllar sonrasında kullanılmaya başlayan elektronik değişken mesaj işaretleri ve kırmızı ışık kameralarıdır.Türkiye’de ise AUS, 2000’li yıllarda çeşitli ulusal politika dokümanları içerisine girerek bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Ancak özel olarak üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunun tescili ve izlenecek yolların belirlenmesi, 2014 yılında hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ile olabilmiştir. AUS gibi ulusal kalkınmaya katkısı olabilecek birçok kritik konuyu resmi olarak tespit eden Kalkınma Bakanlığı, bölgesel kalkınmada kurumsal bir araç olan kalkınma ajanslarının kurulmasında Koordinatör olarak aktif rol almıştır. Bu çalışmanın amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) bakış açısıyla ulusal seviyede ele alınan AUS’a bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının katkılarının neler olabileceğinin incelenmesidir.

Keywords: Ulusal AUS Stratejisi, Kalkınma Ajansı, Ajans Destegi
Sürücüsüz taşıtların trafik akım hızına etkisinin yapay sinir ağları ile incelenmesi

Sürücüsüz taşıtların trafik akım hızına etkisinin yapay sinir ağları ile incelenmesi

Authors: ILGIN GÖKAŞAR, SELİM DÜNDAR
(0 downloads)
Abstract

Son dönemlerde, yapay zekada konularında yaşanan gelişmeler sonucunda, sürücüsüz araç teknolojileri ortaya çıkmıştır. Yakın gelecekte bu araçların daha fazla günlük trafikte yer alması beklenmektedir. Sürücüsüz araçlar birbirleriyle iletişim kurabilmeleri sayesinde çok daha düşük tepki süresine sahiptirler ve bu nedenle birbirlerini daha yakından takip edebilmektedir. Bu özellikleri sayesinde tüm trafik sürücüsüz araçlardan meydana geldiğinde yolların kapasitesinin önemli ölçüde artması ve trafik kazalarında azalma görülmesi beklenmektedir. Ancak, bu etkiler, sürücülü ve sürücüsüz araçların bir arada olduğu karma trafik koşullarında, karmaşıklaşmaktadır. Araştırmalar sürücüsüz araçların karma trafik koşullarında trafik akım özellikleri üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını göstermektedir. Bu çalışmada, sürücüsüz araçların trafik ağı üzerindeki etkisi, trafik talebinin ve sürücüsüz araçların yüzdelerinin farklı olduğu, 15 farklı senaryoda incelenmiştir. İstanbul’daki Turgut Özal Caddesi bu senaryoların sınandığı yer olarak seçilmiş ve bir ince boyut benzetim modeli oluşturulmuştur.  Sonrasında trafik değişkenleri incelenerek, bu değişkenleri tahmin edecek bir yapay sinir ağı modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model ortalama akım, hız ve ivme değerlerini, ortalama takip süresi, takip uzunluğu ve doluluğa göre daha iyi tahmin edebilmektedir.

Keywords: Otonom araçlar, akıllı ulaşım sistemleri, makine öğrenme, trafik benzetimi
Karayolu ulaşımında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesinde akıllı ulaşım sistemlerinin etkisi

Karayolu ulaşımında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesinde akıllı ulaşım sistemlerinin etkisi

Authors: ŞERİFE GÜLSÜM TAÇ
(0 downloads)
Abstract

Ulaşım sektörü, ülkelerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlarının gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Ulaşımda meydana gelen trafik kazaları, tıkanıklıklar, ulaşım süresindeki artış, yakıt ve enerji sarfiyatı gibi problemler karşısında çözüm yolları aranmış ve akıllı ulaşım sistemlerine (AUS) olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bilgisayar bilimleri ve iletişim ağlarındaki teknolojik gelişmeler, trafik yönetimi için yeni yöntem ve uygulamaların yolunu açmış ve karayolunun daha verimli kullanılması için önemli adımlar atılmıştır. Bu çalışmada, AUS’un gelişiminin karayolları üzerindeki etkisi ulusal ve uluslararası düzeyde incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan incelemede, AUS teknolojilerinde gelişen ülkelerde trafik kazalarında meydana gelişen değişimler veriler kullanılarak değerlendirilmiştir. AUS uygulamalarının trafik kazalarını ve trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanma oranlarını azalttığı belirlenmiştir. Trafik kazalarının en az düzeye indirgenmesinin bir sonucu olarak maddi kayıplarında önüne geçilmesi AUS uygulamalarının karayolu üzerinde ekonomik anlamda da etkiye sahip olduğunu göstermiştir.  AUS ‘un trafik yönetimindeki etkisi ve güvenli ulaşımdaki önemi vurgulanmıştır.

Keywords: Trafik kazaları, akıllı ulaşım sistemleri, karayolu ulaşımı
Demiryolu endüstrisinde akıllı ulaştırma sistemleri ve Türkiye’deki uygulama örnekleri

Demiryolu endüstrisinde akıllı ulaştırma sistemleri ve Türkiye’deki uygulama örnekleri

Authors: YASİN SARIKAVAK
(0 downloads)
Abstract

Ulaştırma insan ve toplumlar üzerinde sosyal ve ekonomik anlamda önemli bir yere sahiptir. Ulaştırmanın etkili bir biçimde kullanılabilmesi akılllı ulaştırma sistemlerinin adaptasyonu ile mümkündür.  Diğer ulaştırma alanlarında olduğu gibi raylı sistemlerde de akıllı sistemler kullanıma devam etmekte ve hızla gelişimini sürdürmektedir. Raylı sistemlerde tren istasyonu, demiryolu hattı, araç üstü ekipman ve merkezi yönetim alt sistemlerinde akıllı ulaştırma sistemleri uygulama alanı bulmaktadır. Tren kontrol ve sevkiyat, müsteri servis, acil kurtarma ve yönetimde akıllı sistemler mevcut altyapının ve üstyapının güvenli, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada demiryolu endüstrisinde kullanımda olan ve geliştirilen temel akıllı ulaştırma sistemleri incelenmiş ve ülkemizde kullanımları değerlendirilmiştir.

Keywords: Raylı sistemler, akıllı ulaşım sistemleri, demiryolu hattı, demiryolu aracı
Ankara Metrosu M1 Hattı Hareket Saatlerinin Çizelgelenmesi: Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

Ankara Metrosu M1 Hattı Hareket Saatlerinin Çizelgelenmesi: Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

Authors: MUHAMMET ABDULLAH GENCER, HACI MEHMET ALAKAŞ, TAMER EREN, MUSTAFA HAMURCU
(0 downloads)
Abstract

Sanayileşmenin ve iş olanaklarının artmasıyla birlikte kırsal kesimden kentsel alanlara göç yaşanmaktadır. Bu göçün sonucu olarak kentlerimizde nüfus artmaktadır. Nüfusun artması kentlerimizde ulaşımla ilgili birçok problemi ve trafik sıkışıklığı problemini ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların ortadan kaldırılması için ulaşım planlaması gerekmektedir. Bu problemler ortadan kaldırılırken veya azaltılırken aynı zamanda yolcu konforu ve memnuniyeti de dikkate alınmalıdır. Bunların sağlanabilmesi yolcu talebini de dikkate alarak sefer saatlerinin çizelgelenmesi ve planlanmasıyla mümkün olmaktadır. Çizelgeleme ve planlama yapabilmek için yolcu sayıları, sefer süreleri, tren kapasiteler vb. gibi birçok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızın konusu olan M1(Kızılay-Batıkent) hattı için geçmiş yılların yolcu sayıları değerlendirilip gelecek dönem tahmini yapılmıştır. Yolcu sayılarına göre hattaki tren sayısı ve sefer aralıkları uzman sistemler kullanılarak belirlenmiştir. 

Keywords: Ankara Metro Hattı, Talep Tahmini, Toplu Ulaşım, Zaman Çizelgeleme, Uzman sistemler
Operasyonel süreçlerde kullanılan akıllı sistemler açısından havayollarının incelenmesi

Operasyonel süreçlerde kullanılan akıllı sistemler açısından havayollarının incelenmesi

Authors: UMUT AYDIN
(0 downloads)
Abstract

Yapay zekâ ve robotların gelişiminin son yıllarda başka bir boyut alması ve bu gelişmelerin artık katma değer yaratan şirketler tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanması, şirketlerde farklı değişimlere ve etkilere sebep olmaya başlamıştır. Havacılık sektörü hizmet yoğun bir sektördür ve imalat endüstrisinin aksine tüm süreçlerde müşteri bu süreçlerin parçası olmaktadır. Bu sebeple imalat sektörünün aksine kullanılan robotlar birebir yolcular ile iletişim kurmaktadır. Bu çalışmada havayollarının operasyonel süreçlerde kullandıkları akıllı sistemlerin, havayolu şirketleri üzerine etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Cari oran, Arz edilen koltuk-km, Akıllı sistem kullanma ve Ücretli yolcu mesafesi değişkenleriyle havayolu şirketlerinin akıllı sistem kullanmalarının finansal açıdan şirketlere etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan regresyon ve bağımsız örneklem t-testi ile bu değişkenlerin aralarındaki ilişki ve havayolu şirketlerinden akıllı sistem kullananlar ve kullanmayanlar arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak akıllı sistemlerden faydalanmanın finansal açıdan havayolu şirketleri üzerinde etkilerinin olduğu ve kullanan ve kullanmayan şirketlerin aralarında anlamlı bir farklılığın olduğu bulgusuna erişilmiştir. 

Keywords: Havayolu, Akıllı Ulaşım Sistemleri

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.