Journal of Empirical Economics and Social Sciences

Journal of Empirical Economics and Social Sciences

Basic info

 • Publisher: Burak DARICI
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/25

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Finance and Financial Services, Social Sciences, Management
 • Publisher's keywords: Empirical Economics, Social Sciences, Macroeconomics, Labour Economics, Behavioral Finance, Business Management, Sociology, Law, Psychology
 • Language of fulltext: english, turkish
 • Time from submission to publication: 13 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: Other
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2019
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: None

This journal has '7' articles

IS THE STOCK MARKET IN THE PHILIPPINES A LEADING INDICATOR OF ECONOMIC ACTIVITY?

IS THE STOCK MARKET IN THE PHILIPPINES A LEADING INDICATOR OF ECONOMIC ACTIVITY?

Authors: Manuel Gerardo DURAN
(0 downloads)
Abstract

The conventional models for stock pricing are anchored on the assumption that current stock prices are forward looking as they reflect the estimated future earnings of firms. Since expectations of future earnings are influenced directly by the expected level of economic activity, then fluctuations in stock prices today may predict the future growth and direction of the economy. The purpose of this study is to empirically investigate whether the theoretical proposition that stock prices are a leading indicator of economic activity applies to a small open economy like the Philippines. The nexus between stock prices and the real economy is explored using the Granger causality technique based on the vector error correction model (VECM) using quarterly data from 1995 to 2017. The findings indicate the existence of a statistically significant positive long run relationship between real stock price and real economic growth. The econometric tests further demonstrate that in the short run, real stock price Granger causes real gross domestic product (RGDP). This provides evidence that changes in current stock prices may predict changes in future economic activity lending support to the leading indicator role of the stock market in the Philippines in the short run. However, in the long run, a unidirectional causality from RGDP to real stock price is likewise detected suggesting that economic growth contributes to the development of the country’s stock market over the long term.

Keywords: Stock Prices, Economic Growth, Granger Causality
ASSESSING THE FLUCTUATIONS OF MACROECONOMIC AGGREGATES: EVIDENCE FROM ALGERIA

ASSESSING THE FLUCTUATIONS OF MACROECONOMIC AGGREGATES: EVIDENCE FROM ALGERIA

Authors: Dahmani MOHAMED DRIOUCHE, Attouchi MANEL
(0 downloads)
Abstract

The aim of this study is to examine the origin of fluctuations in macroeconomic variables in Algeria , using time series data over the extended period from 1990 to 2016. The results of principal components analysis indicate that the years from 2002 to 2007 are characterized by an increase in RGDP , exchange rate and exports, this rise due to the improvement of the Algerian economy which hails from the evolution of oil prices, as well as the evolution of the unemployment rate was because of oil prices which have decreased between 1996 and 2000. So changes in the indicators of economic growth are caused by fluctuations in oil prices. And the Granger causality test proves that oil prices cause CPI, exports and unemployment rate. In this case, Algeria must activate the policies of economic diversification and structural transformation to be independent of hydrocarbons , in addition it has to create a sustainable and high growth rates.

Keywords: macroeconomic indicators, oil prices, Algeria
CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF STUDENTS WITH TEACHERS; A STUDY OF UNIVERSTIES IN LAHORE PAKISTAN

CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF STUDENTS WITH TEACHERS; A STUDY OF UNIVERSTIES IN LAHORE PAKISTAN

Authors: Nasreen AKHTAR, Saba JAVED
(0 downloads)
Abstract

The present research investigated student conflict management styles with teachers in both public and private sector universities. The purpose of study was to investigate preferences of students for different conflict management styles with teachers in universities of Lahore. It also aimed to find out the effects of gender, age, educational level and university sector on conflict management styles. Survey method was employed to collect data from graduate and postgraduate students (350) of public and private sector universities by using an indigenous scale "Organizational Conflict Management Inventory" (Haque 2004). Results indicated that students in both types of universities use integrating as first preferred style of managing conflicts followed by obliging and avoiding. The main effect of educational level was significant on integrating, dominating and avoiding styles

Keywords: Conflict Management Styles, Integrating, Obliging, Avoiding
KRİPTO PARALARIN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ MAKROEKONOMİK BOYUTU: YATIRIM-TASARRUF ARACI OLARAK GENEL BİR BAKIŞ

KRİPTO PARALARIN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ MAKROEKONOMİK BOYUTU: YATIRIM-TASARRUF ARACI OLARAK GENEL BİR BAKIŞ

Authors: İbrahim DAĞLI
(0 downloads)
Abstract

Blokzincir teknolojisi ile birlikte Bitcoin ve diğer kripto paralara olan ilgi giderek artmaktadır. Artan ilgi ve taleple beraber blokzincir yeniliğinden farklı bir boyut olarak kripto paraların ekonomik büyüklükleri dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada; Bitcoin ve piyasadaki diğer kripto paraların ekonomik büyüklükleri, ticaret hacimleri ve bitcoinin diğer kripto paralara göre piyasa üstünlüğündeki değişimi ele alınmıştır. Ayrıca sıkça dile getirilen endişelerden biri olan kara para ekonomisi yönünden kripto paralar değerlendirilmiştir. Bununla birlikte yapılan akademik çalışmalarda çoğunlukla ele alınmadığı görülen kripto paraların yatırım-tasarruf boyutu, güvenilirlik ve kazanç yönüyle değerlendirilmiştir. Çalışmada çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan istatistiklerden faydalanılarak veriler derlenmiştir. Sonuç olarak yüksek risk barındıran kripto paraların kayda değer bir ekonomik büyüklük ve ticaret hacmi olduğu görülmüştür. Tüm bu risk ve sert dalgalanmalara rağmen kripto paraların özellikle son yıllarda astronomik oranda değer kazandığı ve dolayısıyla yatırımcısına çok karlı bir kazanç sunduğu görülmüştür.

Keywords: Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para Borsaları, Kara Para Ekonomisi
KREDİ KURUMLARI ARASINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMI: TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN TAVSİYELER

KREDİ KURUMLARI ARASINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMI: TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN TAVSİYELER

Authors: Elmas YALDİZ HAZNEDAR
(0 downloads)
Abstract

Bu makalenin amacı kredi kurumları arasında gerçekleşen, borç alanların kredi notlarının oluşturulması ve paylaşılması ile ilgili bilgi paylaşımı çabalarının bankacılık sistemine katkılarını değerlendirmektir. Bu bağlamda öncelikle konu ile ilgili literatür taraması göstermektedir ki bilgi paylaşımı verilen kredilerin artmasına paralel olarak sistemin büyümesi ve daha yüksek finansal gelişmişlik seviyesi anlamına gelmektedir. Verilen kredi miktarının artmasının yanı sıra borçlular bir sonraki borçlanmalarında daha uygun şartlar altında kredi alabilmek için borçlarına sadık kalıp ödemelerini zamanında yapmaktadırlar. Bu durum ise finansal sistem için istikrar anlamına gelmektedir. Konu ile ilgili akademik çalışmalar 90’lı yıllarda yoğunlaşmaya başlarken, kredi kayıt bürosunun kuruluşunun 1995 yılına denk geldiği Türkiye için konunun konu son derece önemlidir. Bu makale sayesinde “Türkiye üzerine ne gibi çalışmalar yapılabilir?” “Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de kredi kayıt bürolarının etkisi, gelişmesi ve önemi üzerine neler söylenebilir?” soruları literatür taraması sayesinde cevaplanmaktadır.

Keywords: Bilgi Paylaşımı, Kredi Piyasaları
ABD’NİN ORTADOĞU’DAKİ EKONOMİK VE ASKERİ GÜVENLİKLEŞTİRMELERİ: 1945-1980 ARASI DÖNEM

ABD’NİN ORTADOĞU’DAKİ EKONOMİK VE ASKERİ GÜVENLİKLEŞTİRMELERİ: 1945-1980 ARASI DÖNEM

Authors: Muhsin BARAN
(0 downloads)
Abstract

Ortadoğu bölgesi 20 yüzyılın başlarından itibaren ABD dış politikasının merkezinde yer almıştır. I. Dünya Savaşından sonra oluşturulan bölgeye yönelik ABD politikaları büyük ölçüde Amerikan petrol şirketlerinin çıkarlarına odaklanmıştır. Bununla birlikte, II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan dünya düzeni ABD’yi bölgeye sadece ekonomik çıkarlar değil güvenlik kaygıları bağlamında da müdahil etmiştir.Bu yüzden, II. Dünya Savaşı ABD’nin Ortadoğu bölgesine tam anlamıyla müdahil olması bağlamında bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu çalışma, ABD’nin Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu’ya yönelik dış politikasını Güvenlikleştirme Teorisi çerçevesinde analiz etmeye çalışmaktadır. Güvenlikleştirmeler asıl olarak Konuşma Ediminin bir sonucu olduklarından dolayı dönemin ABD yöneticilerinin ve başkanlarının konuşmalarını ve doktrinlerini incelemek bağlamından söylem analizi temel metodoloji olarak kullanılmıştır. Söz konusu konuşma ve doktrinlerden ortaya çıkan gerçek ABD yönetimlerinin bölgeye yönelik tüm Batı karşıtı müdahaleleri güvenlikleştirmiş olmalarıdır. Amerikan ekonomik çıkarları, Batı ideolojisi ve İsrail’in güvenliği referans nesneleri olarak değerlendirilmesine karşın petrolün batılı ülkelere akışını engelleme potansiyeline sahip her türlü engel varoluşsal tehdit olarak etiketlenmiştir.

Keywords: Bilgi Paylaşımı, Kredi Piyasaları, Finansal İstikrar
HAVA TRAFİK KONTROLÖR PERFORMANSI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

HAVA TRAFİK KONTROLÖR PERFORMANSI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Authors: Meltem AKÇA, R. İbrahim PINAR
(0 downloads)
Abstract

Havacılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermektedir. Hava trafik sayılarının artması ile birlikte uçuş operasyonlarını yöneten hava trafik kontrolörlerinin performansı daha önemli hale gelmektedir. Hava trafik operasyonlarının emniyetli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hava trafik kontrolör performansı ile ilişkilidir. Hava trafik kontrolör performansı; bireysel, operasyonel, çevresel, teknoloji kullanımı ile ilişkili faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada ülkemizin trafik sayısı bakımından en büyük beş meydanında çalışan hava trafik kontrolörlerinin performansı üzerinde etkili olan faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma modelinin oluşturulmasında literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, havalimanı yeri, çalışma koşulları ve bilgi teknolojilerinin kontrolör performansı üzerinde belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Havalimanı Yeri, Çalışma Koşulları, Bilgi Teknolojileri, Hava Trafik Kontrolörü

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.