Accounting and Finance

Accounting and Finance

Basic info

 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: Accounting, Finance, Economics, Banking, Marketing
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Time from submission to publication: 10 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50 USD
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2004
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '287' articles

Аналіз соціальної складової діяльності аграрних формувань

Аналіз соціальної складової діяльності аграрних формувань

Authors: Mykola Krushelnytskyy
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є аналіз соціальної складової діяльності аграрних формувань задля оцінки масштабів їх участі у розвитку сільських територій та підтримці добробуту жителів села. Визначено сфери соціальної діяльності підприємств згідно чинного законодавства, та ті, які фактично мають місце в практичній діяльності аграрних формувань. Розкрито пріоритетні сфери соціальної відповідальності бізнесу. Проаналізовано частоту здійснення підприємством заходів, які відносяться до соціально відповідальних, а також мотиваційні чинники здійснення соціально відповідальних заходів. Окреслено соціальні ініціативи сільськогосподарських підприємців з різних регіонів України. Визначено найбільш суттєві перешкоди при здійсненні програм та заходів із соціальної відповідальності. Виявлено, що невеликі сільськогосподарські товаровиробники проявляють набагато більшу соціальну активність, ніж агрохолдинги, хоча останні мають у своєму розпорядженні набагато більші обсяги вільних коштів. В той же час, агрохолдинги вдаються до піару своєї соціальної діяльності у засобах масової інформації, що створює ілюзію про реальний рівень їх соціальної відповідальності.

Keywords: корпоративна соціальна відповідальність, аграрні підприємства, сфери соціальної відповідальності, соціальні ініціативи, заробітна плата.
Стратегія державного регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів

Стратегія державного регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів

Authors: Lesya Sus, Yuriy Karpyshyn
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є окреслення проблем нерозвинутості інституту соціальної відповідальності в аграрній сфері та обґрунтовано шляхи їх вирішення. Розкрито особливості функціонування агрохолдингів та здійснення ними політики соціальної відповідальності. Визначено головні напрямки соціальної відповідальності провідних агрохолдингів України та згруповано цілі політики соціальної відповідальності бізнесу на внутрішні, що направлені на досягнення фінансово-економічних та соціально-екологічних орієнтирів з метою формування привабливої національної інноваційної інфраструктури аграрної сфери, та зовнішні – на необхідність позиціонування України в міжнародному середовищі. Обґрунтовано запровадження сучасних підходів до взаємодії держави, суспільства і великого агробізнесу, заснованих на врахуванні як найширшого кола інтересів зацікавлених осіб, що включає в себе співробітників, постачальників, кредиторів, а також місцеву та світову громадськість, з метою забезпечення сталого розвитку сільських територій. Запропоновано механізм реалізації заходів щодо посилення соціальної відповідальності із зазначенням шляхів та напрямків активізації нормативних, організаційних, інформаційних та фінансових заходів державної політики. Зокрема розроблено інструментарій державного регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів.

Keywords: агрохолдинги, соціальна відповідальність, , зацікавлені сторони, сільські території, державне регулювання, інструментарій регулятивного впливу.
Peculiarities of Accounting for Assets and Liabilities in Contracts with Customers that Contain a Significant 
Financing Component

Peculiarities of Accounting for Assets and Liabilities in Contracts with Customers that Contain a Significant Financing Component

Authors: Viktoriya Ambarchian
(0 downloads)
Abstract

The purpose of the article is substantiation the methodical support of accounting for contract assets, receivables, and contract liabilities in the contracts with customers that contain a significant financing component. Subject of the research includes contract assets, receivables and contract liabilities in the contracts with customers, which contain a significant financing component. During the research the author applied general and specific scientific methods of cognition: induction, deduction, comparison, a tabled method, an effective interest rate method, a discounted cash flow method. The procedures of accounting for assets and liabilities arising from the contracts with customers, which have a significant financing component, were considered. The recommendations of IFRS 15 regarding recognition of a significant financing component were analyzed. Disclosed the model of revenue recognition in contracts with a significant financing component, which comprises four consistent steps: identification of a significant financing component, its assessment, discounting, and revenue recognition. The article explains economic meaning of contract assets and receivables that arise when terms of the contract provide the customer with benefits identified as a significant financing component. The accounting procedures for recognition of contract liabilities that arise when terms of the contract provide benefits for a seller identified as a significant financing component were disclosed. The procedures for impairment of receivables under IFRS 9, recognized in the contracts with customers, which contain a significant financing component were explained.

Keywords: accounting of assets and liabilities, contracts with customers, significant financing component, contract asset, receivable, contract liability, impairment
Практична реалізація принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності корпоративних підприємств України

Практична реалізація принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності корпоративних підприємств України

Authors: Kostyantyn Bezverkhiy
(0 downloads)
Abstract

Одним із основоположних принципів формування системи інтегрованої звітності підприємства є принцип стратегічного фокусу та орієнтації на майбутнє. Метою статті є аналіз масштабів реалізації принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності українських корпоративних підприємств. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо розкриття принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності українських корпоративних підприємств. Метод аналізу використовується для порівняння висвітлення принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності українськими підприємствами відповідно до вимог Міжнародних основ інтегрованої звітності. Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких реалізація принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності українських підприємств розглядається в нерозривному зв’язку з забезпеченням процесу підготовки, складання, подання та оприлюднення інтегрованої звітності. Оцінено масштаби реалізації принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності найбільшого в Україні енергетичного холдингу ДТЕК, Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ України», аудиторської компанії ТОВ «БДО». Надано рекомендації щодо шляхів реалізації принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє під час підготовки, складання, подання і оприлюднення інтегрованої звітності українських корпоративних підприємств.

Keywords: Міжнародні основи інтегрованої звітності, стратегічний фокус, орієнтація на майбутнє, стратегічне планування, інтегрована звітність, корпоративні підприємства
Behavioral Context of the Innovative Development of Accounting Concept in Ukraine

Behavioral Context of the Innovative Development of Accounting Concept in Ukraine

Authors: Tetyana Bochulya, Iryna Korobkina, Nadiia Kovalevska
(0 downloads)
Abstract

Approximation of behavioral theory of management is one of the signs of the modern stage of economic development. At the stage of the formation of the behavioral economy in Ukraine, taking into account the impact of the global information space, enterprises need to adapt their activities to a new paradigm of accounting theory that determined by the integration of relevant factors of the present – information, communications, knowledge, and the formation of new socio-economic relations. The transformation of the economy leads to an increase in the requirements for the qualitative and quantitative parameters of the accounting information that used in the formation and implementation of the guiding influence. Therefore, in the context of behavioral economy, the innovative development of the concepts of accounting becomes more actual in the activity of business entities. The purpose of the study is develop of proposals for the modern development of the concept of accounting in accordance with the tendencies of transformation of the economic environment under the influence of new institutional mechanisms. The impact of the trends of behavioral economy and institutional mechanisms at development of accounting concept in Ukraine was estimated. Philosophical context modernization of accounting system and formation of accounting information was determined. Multivariate of organization accounting and reporting was substantiated. Concretized content of innovatization and defined its emphasis in development of national accounting system. Priority of behavior in modeling of accounting system was determined. Adhering to logic of scientific maxims, which are characterized by active dominant rules of informal institutes, the strengthening of the role of innovative decisions as a basis of accounting development was substantiated.

Keywords: accounting, concept of accounting development, innovatization, institutional providing, behavioral economy
Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків

Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків

Authors: Oleh Vysochan, Olha Vysochan
(0 downloads)
Abstract

Політичні партії забезпечують зворотній зв’язок влади та суспільства, створюючи умови для волевиявлення громадян та їх впливу на рішення органів влади. Належно організований бухгалтерський облік у політичних партіях є ефективним інструментом для забезпечення прозорості їх діяльності, підзвітності суспільству та створення умов для дієвого нагляду з боку органів державної влади. Метою статті є удосконалення методики обліку членських внесків, як вагомої складової фінансування політичних партій, з врахуванням специфіки діяльності цієї категорії небюджетних неприбуткових організацій. Розкрито вплив таких факторів на побудову системи обліку політичних партій: наявність членських внесків та добровільних пожертв як найбільш вагомої складової фінансування діяльності; публічність звітності; участь у правових взаємовідносинах (з постачальниками, працівниками, представництвами тощо); можливість створення власного засобу масової інформації; значний обсяг поліграфічної продукції (суспільно-політична література, агітаційні матеріали тощо); виборча кампанія як окремий проект у діяльності партії. Дослідження діючих методик ведення обліку партійних членських внесків продемонструвало виокремлення двох їх груп: з використанням рахунків цільового фінансування та відображення на рахунках обліку доходів звітного періоду. Розмежування членських внесків на регулярні та додаткові дозволило чітко віднести перші до нецільового, другі – цільового фінансування. Узагальнено кореспонденцію рахунків на ділянці обліку партійних членських внесків за такими етапами їх руху: нарахування, отримання, повернення, перерозподіл, списання. Запропоновано номенклатуру аналітичних рахунків за отриманими членськими внесками з врахуванням територіального розподілу партійної структури.

Keywords: бухгалтерський облік, цільове фінансування, небюджетна неприбуткова організація, політична партія, членські внески
Обліково-аналітичні інструменти вдосконалення бізнес-процесів підприємства

Обліково-аналітичні інструменти вдосконалення бізнес-процесів підприємства

Authors: Inna Herasymovych
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування інструментів вдосконалення бізнес-процесів вітчизняних підприємств шляхом адаптації зарубіжних методик та таких, що вже вдосконалені і використовуються в Україні. Розкрито причини, що обумовлюють необхідність удосконалення бізнес-процесів на сучасних підприємствах. На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних публікацій виявлено, що найважливішими інструментами вдосконалення бізнес-процесів є: оптимізація документування бізнес-процесів; спрощення бізнес-процесів; ідеалізація бізнес-процесів; бенчмаркінг бізнес-процесів; реінжиніринг бізнес-процесів. Окреслено загальну модель інструментів вдосконалення бізнес-процесів підприємств. Документування бізнес-процесів проводиться з метою: спільного розуміння командою з вдосконалення суті бізнес-процесу: його дій, результатів, для тих, хто персонально його здійснює; визначення масштабу бізнес-процесу та його кордонів з суміжними процесами; виділення в основному бізнес-процесі більш вузьких процесів на кожному кроці. Основне призначення методу спрощення полягає в тому, щоб виключити втрати і зайві надлишкові витрати ресурсів в здійснюваних бізнес-процесах. Спрощення планується шляхом аналізу можливостей створення доданої цінності продукту. Ідеалізація виступає своєрідною платформою виявлення і обговорення нових ідей. Бенчмаркінг являє собою порівняння бізнес-процесів одного підприємства з аналогічними бізнес-процесами інших підприємств. Як свідчать результати проведеного дослідження, сьогодні сфера застосування бенчмаркінгу значно розширюється. Реінжиніринг бізнес-процесів забезпечує досягнення фундаментальних поліпшень шляхом перепроектування процесу таким чином, щоб максимізувати додану цінність і мінімізувати інші показники.

Keywords: бізнес-процеси, обліково-аналітичне забезпечення, документування бізнес-процесів, спрощення, ідеалізація, бенчмаркінг, реінжиніринг
Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання

Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання

Authors: Nataliya Gres, Kateryna Nedostup
(0 downloads)
Abstract

Інвентарний номер присвоюється кожному об’єкту основних засобів, зарахованому на баланс підприємства, для ведення аналітичного обліку основних засобів та забезпечення спостереження за їх використанням у місцях експлуатації. Наявність у деяких типових формах з обліку та списання основних засобів застарілих реквізитів, відсутність методичних рекомендацій щодо їх заповнення, а також надання суб’єктам господарювання права здійснення документування господарських операцій із використанням самостійно виготовлених бланків, ускладнює цей процес. Метою статті є удосконалення документального оформлення присвоєння інвентарних номерів об’єктам основних засобів суб’єктами господарювання недержавної форми власності. На основі контент-аналізу змісту нормативно-правових актів та існуючої практики ведення первинного обліку основних засобів, розкрито порядок присвоєння та використання інвентарних номерів основних засобів суб’єктами господарювання недержавної форми власності. З'ясовано, що такі суб'єкти господарювання самостійно визначають порядок формування інвентарного номера об’єкта основних засобів. Переважна більшість з них при цьому керується нормами, встановленими для бюджетних установ. Схематично представлено структуру інвентарного номера основних засобів державних і недержавних підприємств. Запропоновану форму реєстру основних засобів, який містить кваліфікаційні, ідентифікаційні та довідкові данні про основні засоби підприємства. Застосування такого реєстру бухгалтером підприємства сприяє оперативному отриманню інформації про склад основних засобів, а також забезпечує підвищення точності їх попредметного обліку.

Keywords: інвентарний номер, об'єкт основних засобів, реєстр основних засобів, типові форми первинного обліку, методичне забезпечення обліку основних засобів
Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Authors: Valeriya Fesenko, Denys Dubytskyi, Viktoriya Nikolenko
(0 downloads)
Abstract

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в умовах постійного коливання курсу національної валюти, актуальними питаннями є облік курсових різниць, внутрішній аудит валютних ризиків та управління втратами від негативних курсових різниць на окремих підприємствах та в рамках діяльності групи підприємств. Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування використання інструментів внутрішнього аудиту та управління курсовими різницями, дія яких спрямована на мінімізацію негативного впливу курсових різниць на фінансові результати підприємства. Доведено, що компанії, які мають зобов’язання за експортними та імпортними контрактами і планують в майбутньому покупку-продаж валюти, можуть зменшити ринкову невизначеність і раніше зафіксувати, за допомогою термінових фінансових інструментів, майбутній валютний курс, знявши з себе тим самим ризик несприятливої цінової динаміки на валютному ринку. Розкрито інструментарій мінімізації витрат від курсових різниць. Запропоновано алгоритм вибору методу мінімізації втрат від курсових різниць за допомогою внутрішніх та зовнішніх інструментів. Обґрунтовано алгоритм визнання курсових різниць в процесі консолідації звітності групи компаній. Виявлено, що вибір як внутрішніх, так і зовнішніх інструментів зменшення втрат від курсових різниць повинен здійснюватися управлінцями на основі наявної інформації та історичного досвіду здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Доцільним також є запровадження на підприємствах управлінських форм звітності, які можуть слугувати допоміжним інформаційним джерелом при прийнятті рішень щодо здійснення конкретних зовнішньоекономічних операцій.

Keywords: зовнішньоекономічна діяльність, курсові різниці, мінімізація валютних ризиків, хеджування, авансові платежі, номінування виручки, курс валюти, управління витратами
Шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах

Шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах

Authors: Vasyl Korytnyy
(0 downloads)
Abstract

Кожна господарська операція на підприємстві потребує документального підтвердження, що забезпечує її юридичну доказовість. Відтак кожен первинний документ повинен містити всю суттєву інформацію про ту чи іншу господарську операцію. Метою статті є вивчення стану та надання пропозицій щодо вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів аграрних формувань. Розкрито проблемні аспекти документального забезпечення обліку основних засобів та обгрунтовано необхідність його удосконалення в сільськогосподарських підприємствах. Зокрема виявлено, що незважаючи на існування затверджених форм документального забезпечення обліку основних засобів та методичних рекомендацій по їх складанню, на практиці і досі залишаються невирішеними низка питань щодо організації та методики відображення основних засобів в бухгалтерських документах. На законодавчому рівні не затверджено спеціалізованих форм обліку земельних ділянок, що робить проблемним відображення таких об’єктів в бухгалтерському обліку. Обгрунтовано шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах, які передбачають: 1) включення додаткових реквізитів та вилучення зайвих в діючих документальних формах; 2) уточнення найменування окремих форм; 3) розробка та/або впровадження форм для обліку основних засобів, в тому числі для земельних ділянок, окремих операцій з об’єктами, для малих та мікропідприємств; 4) поєднання пов’язаних форм в одній формі; 5) кодування інформації про об’єкти в документальних формах первинного обліку. Запропоновано удосконалений варіант форми Акта приймання-передачі основних засобів та Картки обліку основних засобів (мікропідприємства).

Keywords: документальне забезпечення бухгалтерського обліку, основні засоби, первинні документи, фінансова звітність, реквізити первинних документів
Методичні засади постановки на облік та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності

Методичні засади постановки на облік та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності

Authors: Vyacheslav Naberukhin
(0 downloads)
Abstract

Виробництво сільськогосподарської продукції сьогодні стає все більш наукоємною галуззю. Тому система бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності має бути організована таким чином, щоб дозволити підприємству виявити невраховані в обліку нематеріальні активи та підвищити капіталізацію (вартість) підприємства. Метою статті є розкриття методики виявлення та оприбуткування об’єктів права інтелектуальної власності на баланси сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано порядок інвентаризації нематеріальних активів, методичні засади їх первісної оцінки з метою зарахування на баланс, розкрито нормативний порядок їх визнання та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Виявлені під час інвентаризації об’єкти права інтелектуальної власності зараховуються до складу нематеріальних активів та відображаються на рахунку 12 «Нематеріальні активи». Первісна оцінка об’єктів, які виявлені під час інвентаризації як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку і щодо яких на дату оцінки існує ймовірність надходження (отримання) економічних вигод від їх використання, ґрунтується на застосуванні витратного підходу. В основі витратного підходу лежить процедура визначення вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта, з урахуванням його зносу у разі його наявності. Реалізація означених у статті методичних заходів дозволяє врахувати таку важливу складову власності аграрних підприємств як інтелектуальний капітал. Зокрема, ідентифікувати невраховані в обліку специфічні нематеріальні активи сільськогосподарських підприємств, зарахувати їх на баланс за справедливою вартістю та запровадити ефективні методи їх комерційного використання.

Keywords: нематеріальні активи, інтелектуальна власність, бухгалтерський облік, інвентаризація, комерціалізація інтелектуальної власності, облікова політика
Облікова політика щодо заробітної плати

Облікова політика щодо заробітної плати

Authors: Olena Podolianchuk
(0 downloads)
Abstract

Облікова політика, як один із внутрішніх нормативних документів організації облікового процесу, займає вагоме місце у загальній системі інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку підприємства. Метою статті є узагальнення наукових думок вчених щодо змісту облікової політики та обґрунтування об’єктивності представлення елементів в частині обліку оплати праці та виплат працівникам. Досліджено категорійне визначення облікової політики в нормативно-правовому полі та наукових публікаціях. Дослідження етапів формування облікової політики вплинуло на обґрунтування доцільності виокремлення двох стадій: організаційної та методичної. Відзначено, що перелік визначених законодавством принципів не потрібно зазначати в обліковій політиці, адже вони є обов’язковими до виконання і підприємство зобов’язане їх дотримуватися. Процедури обліку повинні бути враховані, оскільки передбачають організацію облікового процесу. Через розкриття методів обліку визначатимуться альтернативні варіанти методики та методології обліку окремих об’єктів. Визначено, що формування облікової політики окремо взятого підприємства залежить від особливостей його виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності, організаційно-правової форми та законодавчого регулювання обліку, а також від розуміння змісту облікової політики практикуючим бухгалтером. Акцентовано увагу на елементах облікової політики в частині оплати праці. Дослідження облікової політики сільськогосподарських підприємств різної організаційно-правової форми підтверджує різнобічні варіанти елементів облікової політики в частині заробітної плати. Доведено, що облікова політика в частині оплати праці та виплат працівникам повинна містити лише ті елементи, які на законодавчому рівні мають декілька варіантів організаційного та методичного аспектів обліку.

Keywords: облікова політика, принципи звітності, облікові процедури, метод бухгалтерського обліку, заробітна плата
Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін

Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін

Authors: Yuliya Slobodyanyk, Nataliya Syrotenko
(0 downloads)
Abstract

Наприкінці 2017 році кардинально змінено Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнято новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Ухвалені нововведення мають євроінтеграційне спрямування, проте лише частково враховують вимоги Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств. Метою статті є критичний аналіз законодавчих новацій у сфері підготовки, подання та аудиту фінансової звітності та формулювання пропозицій щодо їх практичної реалізації. Для досягнення поставленої мети застосовано методи порівняння та узагальнення, аналізу й синтезу, системний підхід. Проаналізовано доцільність поділу підприємств на типи за різними класифікаційними ознаками. Охарактеризовано коло проблем, які виникатимуть у підприємств, що потраплять одночасно до різних груп класифікацій. Досліджено сутність понять фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, таксономія фінансової звітності, підприємства, що становлять суспільний інтерес, та склад звітів, що подаватимуться разом з фінансовою звітністю, – Звіту про управління, Звіту про платежі на користь держави. Розглянуто підходи до складання Звіту про управління. Розкрито особливості підготовки та аудиту фінансової звітності різних типів підприємств. Виділено практичні проблеми, що виникатимуть в процесі аудиту фінансової звітності. Запропоновано перелік взаємоузгоджених заходів з метою подальшої успішної імплементації вимог ЄС у вітчизняну практику обліку, звітності та аудиту.

Keywords: фінансова звітність, підприємства, що становлять суспільний інтерес, соціальна та екологічна діяльність, звіт про управління, аудит, Директива ЄС 2013/34/ЄС
Державне фінансове забезпечення охорони здоров’я на рівні місцевих бюджетів

Державне фінансове забезпечення охорони здоров’я на рівні місцевих бюджетів

Authors: Valentyna Glukhova, Larysa Skrypnyk
(0 downloads)
Abstract

В умовах реформування системи охорони здоров’я та бюджетної децентралізації в Україні важливим питанням є фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я на рівні місцевих бюджетів. Метою статті є аналіз фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні на рівні місцевих бюджетів, визначення його проблемних аспектів та пошук шляхів вдосконалення. Оцінено динаміку та структуру видатків на охорону здоров’я з державного та місцевих бюджетів. Виявлено, що велика частина закладів охорони здоров’я повністю, або значною мірою фінансується з місцевих бюджетів, що відповідає політиці бюджетної децентралізації, однак вони недостатньо фінансово забезпечені для проведення якісного реформування їх діяльності. Здійснено аналіз динаміки та частки медичної субвенції у всіх видатках місцевих бюджетів на охорону здоров’я. Порівняно обсяг видатків на охорону здоров’я з обсягом ВВП. Доведено неможливість держави виконувати задекларовані у Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» фінансові зобов’язання щодо забезпечення бюджетними коштами галузі охорони здоров’я на рівні, не менше 10 % національного доходу. Розкрито етапи реформування галузі за останні роки, проаналізовано їх доцільність та рівень виконання. Виявлено, що реформування галузі охорони здоров’я є непослідовним і фрагментарним. Зокрема, кожного року уряд пропонує нові заходи реформування, у той час як минулі не були втілені в життя. Це суттєво гальмує розвиток галузі та її покращення.Запропоновано затвердити нормативи фінансового забезпечення різного виду медичних послуг, визначити та розмежувати джерела їх фінансування, створити єдину систему обліку витрат галузі та їх бюджетного забезпечення.

Keywords: фінансове забезпечення охорони здоров’я, видатки місцевих бюджетів, видатки державного бюджету, медична субвенція, реформа охорони здоров’я
Аналіз порівнянності в трансфертному ціноутворенні

Аналіз порівнянності в трансфертному ціноутворенні

Authors: Inna Karpenko
(0 downloads)
Abstract

Сьогодні в практичній діяльності підприємств, що здійснюють операції з пов’язаними особами, виникають проблеми щодо обліку трансфертного ціноутворення, в тому числі, відсутності теоретичного дослідження процесу порівняння трансфертних цін з цінами, що застосовуються незалежними підприємствами. Метою статті є визначення сутності та основних етапів аналізу порівнянності в трансфертному ціноутворенні. Для досягнення поставленої мети було використано методи індукції та дедукції, методи теоретичного узагальнення, порівняння та графічного зображення. Розкриті поняття контрольована та неконтрольована операції при застосуванні трансфертних цін. Розглянуто умови за яких дві операції можуть порівнюватися, основні фактори, які впливають на ціну господарської операції та досліджуються при визначенні співставних операцій. Визначено вплив обраного методу трансфертного ціноутворення на вибір характеристик господарської операції для аналізу порівнянності. Систематизовано ризики, які приймаються сторонами при здійснення господарської операції та потребують обов’язкового дослідження при функціональному аналізі. Проілюстровано типовий процес, якого рекомендовано дотримуватись під час проведення аналізу порівнянності та виокремлено основні етапи такого процесу. Встановлено умови здійснення господарської операції, які впливають на ціноутворення та розглядаються при дотриманні такого процесу. Досліджено різні джерела інформації про умови здійснення операцій між незалежними сторонами та рівень встановлених цін в таких операціях, які можуть бути використані для аналізу порівнянності. Запропоновано використовувати для аналізу міжнародні комерційні та альтернативні внутрішні бази даних.

Keywords: трансфертна ціна, аналіз порівнянності, контрольована операція, співставні операції, метод трансфертного ціноутворення, функціональний аналіз

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.