Marketing a interfuzja

Journal title: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Authors: Józefa Famielec

Subject(s):

Emulujący wywiad.

Journal title: AVANT. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Authors: Rick Grush, Przemysław Nowakowski

Subject(s):

Article processing charges

Type

License

Index