Проблеми облікового відображення результатів фінансової діяльності підприємств

Проблеми облікового відображення результатів фінансової діяльності підприємств

Journal

 • Journal title: Accounting and Finance
 • ISSN: 2307-9878 (print) 2518-1181 (online)
 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: financial activity, Accounting, tax accounting, management accounting, financial statements, financial activity operations
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication: 10

AUTHORS

  Svitlana Levytska, Ilona Panchuk

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

 Поняття фінансової діяльності підприємств часто ототожнюють із поняттям фінансування. Фінансова діяльність як об’єкт обліку (діяльність, що призводить до зміни розміру та складу власного та позикового капіталів), підпадає під вплив факторів зовнішнього середовища, які саме підприємство контролювати не може. Ці труднощі впливають на організацію обліку фінансових доходів та витрат, руху грошових коштів від фінансової діяльності та визначення фінансового результату. Стаття присвячена дослідженню проблем фінансової діяльності, що виникають у трьох облікових підсистемах: бухгалтерському, податковому та управлінському обліку. Розкрито умови визнання доходів та витрат фінансової діяльності у бухгалтерському та податковому обліку. Виявлено суперечності положень національних стандартів та рекомендацій щодо обліку та оподаткування операцій фінансової діяльності, що створюють розбіжності у формуванні показників фінансової та податкової звітності. Наведено перелік операцій фінансової діяльності при відображенні яких викликають суперечності у бухгалтерському обліку. Подано пропозиції з взаємоузгодження методичних положень бухгалтерського та податкового обліку.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.