AŞILAMA TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN RÜPTÜRE OLMAMIŞ OVARYAN GEBELİK

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2019, Vol 5, Issue 1

Abstract

Ovaryan gebelik, ektopik gebelikler içerisinde oldukça nadir görülür. Hiçbir şikayeti olmayan, aşılama sonrası gebe kalan 29 yaşındaki hastamızın, rutin yapılan ilk ultrason kontrolünde sağ tubal ektopik gebelikten şüphelenildi. Beta-human koryonik gonadotropin düzeyi (10396 mUI/mL) saptanan ve ultrasonografi ile tubal gebelik görülen hasta acil operasyona alındı. Laparoskopi esnasında sağ ovaryan ektopik gebelik saptandı. Ovaryan ektopik gebelik materyali over dokusu korunarak laparoskopik eksize edildi. Patolojik tanı ovaryan ektopik gebelik olarak onaylandı.

Authors and Affiliations

Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Tuğba GÜRBÜZ, Aynur ERŞAHİN, Suat Süphan ERŞAHİN, Özlem YAPICIER

Keywords

Related Articles

Regression analysis in stature estimation from upper extremity dimensions in Turkish females

Objectives: This study’s aim was to determine the relationship between stature and measurements of the upper extremity segments in healthy adult females and obtain regression equations for prediction of stature from uppe...

Hiperemezis gravidarum etiyopatogenezinde vitamin D eksikliğinin rolü var mı ?

Amaç: Bu retrospektif olgu-kontrol çalışmamızda D vitamini eksikliğinin, spesifik olarak, gebeliğin bulantı-kusması ve hiperemezis gravidarum (HG) tablosu üzerindeki etkilerini araştırdık. Gereç ve Yöntemler: Bu retro...

Bupropion Kullanımına Bağlı Asemptomatik Transaminaz Yükselmesi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Bupropion major depresyon tedavisinde genel olarak güvenli ve iyi tolere edilebilir bir seçenektir. Preklinik çalışmalarda serum transaminaz seviyelerinde hafif ve geçici yükselmelere neden olduğu gösterilmiştir. Bu vaka...

Kömür madeni ortamında tutulan sıçanlarda akciğer toksisitesinin in vivo solunum kayıtları ile değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma

Amaç: Maden işçileri çalışma ortamı koşullarında tozlara veya zehirli gazlara maruz kalmaktadır. Pnömokonyoz ve diğer akciğer hastalıkları, kömür tozu kaynaklı pulmoner toksisitenin reaktif oksijen türleriyle (ROS) ilişk...

BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri

Amaç: Merkezi sinir sistemi infeksiyonları tüm dünyada morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi enfeksiyonlar olup erken tanı, erken ve uygun antibiyotik tedavisi ile mortalitesi ve morbiditesi azaltılabilen bir hastalı...

Download PDF file
  • EP ID EP677497
  • DOI https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.482550
  • Views 103
  • Downloads 0

How To Cite

Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Tuğba GÜRBÜZ, Aynur ERŞAHİN, Suat Süphan ERŞAHİN, Özlem YAPICIER (2019). AŞILAMA TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN RÜPTÜRE OLMAMIŞ OVARYAN GEBELİK. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 5(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677497