Baş Ağrısı ve Nöbet Şikayetiyle Başvuran Hastada Temporal Yerleşimli Kalsifiye Pilositik Astrositom

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 2

Abstract

Juvenil pilositik astrositom çocukluk döneminde ve genç erişkinlerde görülür. Bu tümörler genelde infratentoryal yerleşimlidir. Yavaş büyür ve malign transformasyon göstermezler . Ağırlıklı olarak posterior fossada yerleşmesi sebebiyle çocuklarda ani ölümlere neden olabilmektedirler. Bizim olgumuz çok sık olmayan bir yerleşimde olması ve klinik prezentasyonu posterior fossadaki yerleşime göre farklı bir bulgu vermesi nedeniyle dikkat çekmektedir. Olgumuz 17 yaşında ve baş ağrısı ve nöbet şikayetiyle başurmuştur. Radyolojik ve patoloji değerlendirmeleri sonrasında kalsifiye pilositik astrositom tanısı aldı. Çocukluk çağında da nöbeti tetikleyen yapının bir tümöral kitle olabileceği mutlaka akılda tutulmalı ve görüntüleme sistemiyle kitle ekarte edilmelidir.

Authors and Affiliations

Necati ÜÇLER, Tuncay ATEŞ, Mustafa SARI, Şeyho Cem YÜCETAŞ, Süleyman KILINÇ

Keywords

Related Articles

Atipik Yerleşimli Septik Artrit Olgusu

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabidır. Enfeksiyon etkeni genellikle hematojen yolla yayılır ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı ve ağır...

Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız

Amaç: Çalışmamızın amacı Ocak 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde hemoroit şikayeti nedeniyle Lastik Band Ligasyon (LBL) yöntemi uygulanan hastaları retrospektif olarak taramaktır. Materiyal Metot: Geriy...

Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Dren Takibi ve Bakımına Yönelik Bilgi Düzeyleri

Amaç: Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin dren takibi ve bakımı konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışma 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı B...

BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri

Amaç: Merkezi sinir sistemi infeksiyonları tüm dünyada morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi enfeksiyonlar olup erken tanı, erken ve uygun antibiyotik tedavisi ile mortalitesi ve morbiditesi azaltılabilen bir hastalı...

0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik İlk Yardım Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Amaç:Bu çalışma, 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’...

Download PDF file
  • EP ID EP677367
  • DOI -
  • Views 143
  • Downloads 0

How To Cite

Necati ÜÇLER, Tuncay ATEŞ, Mustafa SARI, Şeyho Cem YÜCETAŞ, Süleyman KILINÇ (2015). Baş Ağrısı ve Nöbet Şikayetiyle Başvuran Hastada Temporal Yerleşimli Kalsifiye Pilositik Astrositom. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677367