Derleme Beyin Ölümü Tanısının Önemi

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

Özet Günümüzde organ nakli bekleyen hastaların sayısı giderek arttığı için yoğun bakımlarda beyin ölümü tanısı koymak ve iyi bir donör bakımı yapabilmek daha önemli hale gelmiştir. Beyin ölümü tanısının doğru ve gecikmeden konmasında anestezistlerin ve yoğun bakım uzmanlarının tıbbi ve hukuki açıdan önemli sorumlulukları vardır. Bu yazıda beyin ölümü tarihçesi, tanı kriterleri, ve ülkemizdeki hukuk mevzuatı sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Beyin ölümü, tarihçe, hukuki mevzuat, tanı kriterleri, organ nakli

Authors and Affiliations

Öznur ULUDAĞ

Keywords

Related Articles

The effects of transfer day in intracytoplasmic sperm injection (ICSI) pregnancies on first trimester screening test results

Objects To compare first trimester screning serum markers free β-human chorionic gonodotropin (free β-hCG and pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) of blastocyst versus cleavage stage embryo transfers after...

Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar

Amaç: Erken doğmuş bebeklerde respiratuvar distres sendromunun (RDS) önlenmesinde antenatal kortikosteroid (AKS) tedavisi yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, bu tedavinin çoğul gebeliklerdeki sonuçları halen tartış...

RT-PCR yöntemi kullanılarak Dejeneratif Lomber Disk Herniasyonunda İleri Düzey Protrüde ve Ekstrüde Nükleus Pulposusun Antioksidan mRNA ekspresyon düzeylerinin Karşılaştırılması

Amaç. Bu çalışmanın amacı, Real Time-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile lumbar posterior longitudinal ligamentte ileri düzey protrude ve ekstrüde lomber disk hernilerinde (LDH) nükleus pulposusun antioksida...

CERRAHİ BRANŞLARDAN İSTENEN GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSULTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ AMAÇ: Bu çalışmada, göğüs hastalıkları uzmanlarının sürekli karşılaştıkları ancak standart bir değerlendirme yönteminin olmadığı, preoperatif, postoperatif, tanısal, tedavi amaçlı istenebilen konsultasyonların değe...

Talasemi ve ilgili hemoglobinopatilerin Moleküler Tanı Yöntemleri: Günümüz ve Gelecek

Hemoglobinopati, otozomal resesif geçişli monogenik bozuklukların en sık görülen grubudur. Hemoglobin (Hb) molekülünün alfa (α) ve beta (β) globin zincirlerini kodlayan genlerde mutasyonlar veya delesyonlar ile karakter...

Download PDF file
  • EP ID EP677357
  • DOI -
  • Views 203
  • Downloads 0

How To Cite

Öznur ULUDAĞ (2015). Derleme Beyin Ölümü Tanısının Önemi. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677357