Epidural anestezinin ciddi komplikasyonları

Journal Title: Dicle Tıp Dergisi - Year 2012, Vol 39, Issue 2

Abstract

Epidural anestezi, anestezi uygulamalarında iyi tanınmış ve yer edinmiş bir rejyonel anestezi tekniğidir. İlk kez 1895’te Cathelin tarafından sakral bölgede uygulanmış ve günümüzde temel bölgesel anestezi yöntemi haline gelmiştir. Uygulamadaki artış, beraberinde bradikardi, kardiyak arrest, nörolojik ve enfektif komplikasyonlar gibi epidural anestezinin ciddi komplikasyonlarında da artış meydana getirmiş, ancak günümüzde uygulamada ve teknik konusundaki yenilikler neticesinde anestezistler tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Bu derlemede, güncel literatürler eşliğinde epidural anestezinin ciddi komplikasyonlarını incelemeyi amaçladık.

Authors and Affiliations

Serkan Doğru, Ziya Kaya, Hatice Doğru

Keywords

Related Articles

Neovasküler tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab uygulamalarında tedavi etkinliği ve rekürrens üzerinde etkili olan faktörler 

Amaç: Neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) nedeniyle uygulanan intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun etkinliğini ve tedavi üzerinde etkili olan faktörleri değerlendirmek Yöntemler: Kliniğimizde neova...

Maternal Hipotiroidinin Fetal Umblikal Kord Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Düzeylerine Etkisi

Amaç: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) beyin ve periferik dokularda bulunan nöronların farklılaşması, bü­yümesi ve sinaptik iletimi kolaylaştıran en önemli nörotro­findir. Bu çalışmada subklinik ve klinik materna...

Hipernatremili erişkin hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi 

Giriş: Bu çalışmada acil servise başvuran ve hipernatremi tespit edilen hastalarda semptomlar, klinik özellikler, prevalans ve sağ-kalım oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya, Ocak 2013-Aralık 201...

A case of a scrotal mesenteric cyst

Mesenteric cysts are rarely seen intraabdominal mass lesions which can manifest themselves with different clinical signs, and symptoms. They can locate in the mesenterium from duodenum down to rectum, and also in the...

Diyarbakır ilinin 2005-2010 yılları arasındaki tüberküloz kontrol durumu 

Giriş: Tüberküloz (TB) kontrol programları, uluslararası ve ulusal düzeyde kabul gören standardize edilmiş tanı, tedavi ve korunma uygulamalarını içerir. Bir bölgenin TB verilerinin ülke verileriyle kıyaslanarak analizi,...

Download PDF file
  • EP ID EP103454
  • DOI -
  • Views 50
  • Downloads 0

How To Cite

Serkan Doğru, Ziya Kaya, Hatice Doğru (2012). Epidural anestezinin ciddi komplikasyonları. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 320-324. https://europub.co.uk/articles/-A-103454