Methods of strategic analysis and proposal method of measuring productivity of a company

Abstract

The article presents the essence, nature and importance of strategic analysis as one of the key elements of a successful enterprise development. The authors give the basic definitions of strategic analysis using business vocabulary and other views. The basic methods of strategic analysis are present. The influence of external and internal environment of the activities of the company is analyzed and in accordance with this, the classification of the methods of strategic analysis is carried out. The authors came to the conclusion that methods of strategic analysis of internal environment of the enterprise includes: the method ‘tree of aims’, LOTS method, MOST model. Methods of strategic analysis of external environment of the enterprise include: Ansoff’s product/ market growth matrix, Cooper portfolio matrix, Model of ‘5 competitive forces by Porter’, the BCG model, New BCG matrix, GE/ МcKinsey matrix, Thompson and Striklend method, ‘7S’ McKinsey, ADL/ LC matrix, Hofer/ Schendel model, PEST analysis. Methods of strategic analysis used in the study of external and internal environment includes: Abel model, SWOT analysis, Shell/ DPM model, PIMS model, SPASE analysis, Seiners matrix. Presented strategic analysis methods have been extended to the latest achievements in the field of economic analysis. Last part presents possibility to use analytical production function to estimate total labour productivity in the enterprise. Methods of strategic analysis illustrate the potential of internal and external environment, analytical production function allows to measure the effectiveness of the use of this potential.

Authors and Affiliations

Wasilij Rudnicki, Irina Vagner

Keywords

Related Articles

Problemy metodologii badań w projektowaniu ekonomicznym i organizacyjnym

W prezentowanym tekście wyeksponowano specyfikę metodologii projektowania w dziedzinie ekonomicznej i organizacyjnej jednostek gospodarczych. Zwrócono uwagę na rozdzielenie wymiaru makrosystemowego od mikrosystemowego ws...

Real-estate purchase by foreigners following Poland’s accession to the European Union

The presented article shows the dimension and structure of changes in real-estate sales to foreigners in Poland between years 2004–2006. Transaction number analysis including foreigners and areas of properties purchased...

Analiza dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w Polsce w latach 2000-2007

Badania budżetów domowych na podstawie danych GUS, potwierdzają ogólne tendencje zachodzące w gospodarce, obserwowane w oparciu o dane makroekonomiczne. W latach 2000-2003 dochody ludności rolniczej w Polsce spadły o ok....

Specyfika informacji i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Celem artykułu jest przedstawienie, jak ważna jest informacja w procesie zarządzania organizacją, jak wiele jest dokonywanych czynności uzależnionych od dobrego i sprawnie funkcjonującego systemu informacji strategicznej...

Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania

Polityka informacyjna uczelni publicznej spełnia dwa główne cele: służy wypełnianiu obowiązku informacyjnego oraz jest elementem kształtowania wizerunku i marki. Odnośnie do zarządzania uczelnią i wyzwań dobrego rządzeni...

Download PDF file
  • EP ID EP105497
  • DOI -
  • Views 28
  • Downloads 1

How To Cite

Wasilij Rudnicki, Irina Vagner (2014). Methods of strategic analysis and proposal method of measuring productivity of a company. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 175-184. https://europub.co.uk/articles/-A-105497