о. Микола Конрад: формування української національної ідентичності у контексті проблеми «націоналізм та католицизм

Journal Title: Мultiversum. Philosophical almanac - Year 2019, Vol 0, Issue 1

Abstract

У статті висвітлюються погляди о. М. Конрада на націоналізм та пов’язані з ним поняття: національна ідентичність, нація, національна держава у контексті проблеми «націоналізм та католицизм», які він висловив у доповіді під назвою «Націоналізм та католицизм», написаній для виступу на Академічних вечорах Богословського Наукового Товариства. Проведене дослідження дало можливість, на основі аналізу основоположних понять націоналізму, з’ясувати бачення М. Конрадом альтернативного вчення до інтегрального націоналізму Д. Донцова – націоналізму католицького. Також ствердити, що мислителю вдалося розвинути власне ґрунтовне і виважене бачення проблеми, яке можна окреслити як католицький націоналізм. У результаті вивчення його ідей було з’ясовано, що вони містяться на межі двох філософських напрямів – неотомізму та політичної філософії. Однією з причин ідеї розвитку націоналізму на християнських засадах була потреба протиставити її інтегральному націоналізму Д. Донцова, який перебував під впливом філософії Ф. Ніцше. Спільність розуміння поняття національної ідентичності, сутності націоналізму та його видів Конрадом і сучасними мислителями (В. Лісовий, О. Проценко, Е. Сміт) свідчить про далекоглядність та актуальність ідей отця у царині політичної філософії. Порівняння доповіді М. Конрада з працями польських мислителів Я. Воронецького та Ю. Бохенського дало можливість ствердити, що його ідея католицького націоналізму розвивалася у межах політико-філософського дискурсу з розвитку, поширення та впровадження націоналістичних ідей як у польському, так і в українському середовищі. М. Конрад, Я. Воронецький та Ю. Бохенський намагалися розглядати проблему націоналізму на засадах раннього неотомізму, зокрема вчення про природній закон, загальне добро, вчення про державу, застосовуючи його до проблем тогочасного суспільства.

Authors and Affiliations

Oksana Sheremetа

Keywords

Related Articles

The Knowledge of Reality: Critical Assessment of Stanley J.Grenz’s Methodology

The article is devoted to the study of the knowledge of Reality in the context of critical assessment of Stanley J. Grenz’s methodology. Many contemporary Evangelical scholars who study the question about our knowledge o...

H. Mead as social behaviorist: the problem of interpretation

The article deals with the problem of interpretation of G.H. Mead’s conception in order to clarify its relation to behavioristic methodology. Mead uses behavioristic terminology for thematization of human behavior. Mead’...

The A.Bergson’s phenomenology and ontology as a source of G.Marcel’s and E.Minkowski’s existential philosophy

Our paper compares Bergson's ontological and Hussel’s gnoseological position concerning the truth and ways of its cognition. It highlights the difference in understanding intuition – as supraintellectual and as intellect...

Semantics of people's icons in the context of methodological princeples of structuralism

This article analyzes the methodological basis of the study of folk icons. To that end in view, the legality of folk icon through the prism of the methodological principles of formalism was analyzed and emphasized subord...

Meaning of universe and human life. Science and religion in the metaphysical narrative of the Polish scientists

This article proposes a sociological analysis of the meaning-making processes that occur at the intersection of science and religion in the modern scientific community in Poland. On the material of 50 in-depth interviews...

Download PDF file
  • EP ID EP661319
  • DOI 10.35423/2078-8142.2019.1-2.03
  • Views 209
  • Downloads 0

How To Cite

Oksana Sheremetа (2019). о. Микола Конрад: формування української національної ідентичності у контексті проблеми «націоналізм та католицизм. Мultiversum. Philosophical almanac, 0(1), 49-81. https://europub.co.uk/articles/-A-661319