Ocena dynamiki zmian brzegu klifowego położonego w pobliżu miejscowości Pleśna w latach 2006-2015

Journal Title: Bulletin of the Military University of Technology - Year 2016, Vol 65, Issue 2

Abstract

W wyniku widocznych na naszym globie zmian klimatycznych, które przyczyniają się do podnoszenia średniego poziomu mórz i oceanów oraz do zwiększonej liczby sztormów, zauważalny jest nasilający się proces abrazji morskiej występującej na klifach. W artykule zaprezentowano badania zmierzające do określenia tempa cofania się fragmentu odcinka brzegu klifowego zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Pleśna. Przeanalizowano przemieszczenia klifu zachodzące wskutek czynników erozyjnych na podstawie obserwacji z lat 2006-2015. Okresowe pomiary klifu były wykonywane techniką naziemnego skaningu laserowego. W analizach zastosowano opracowaną metodykę monitorowania brzegów klifowych, która była wynikiem pięcioletnich badań prowadzonych przez pracowników Katedry Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Słowa kluczowe: abrazja morska, klif, naziemny skaning laserowy

Authors and Affiliations

Czesław Suchocki, Marzena Damięcka-Suchocka, Angelika Jerzakowska, Wojciech Gawron

Keywords

Related Articles

K-dron, jego matematyczne modelowanie i zastosowanie

W pracy przedstawiono pojęcie K-dronu, nowego kształtu geometrycznego odkrytego w 1985 roku w Nowym Jorku przez dr. Janusza Kapustę, historię jego odkrycia, związki z geometrią, symetrią sześcianu. Należy podkreślić, że...

Diagnosing of a complex technical object in four-valued logic

This paper presents the essence of an investigation of a complex technical object with the use of four-valued logic. To this end, an intelligent diagnostic system (DIAG 2) is described. A special feature of this system w...

Some properties of processors’ network with mild degradation and logical structure of Petersen graph type

The article presents the results of some properties of the processors’ network with mild degradation and logical structure of Petersen graph type, with special attention being paid to the characteristics of degradation o...

Analiza falowa tarczy w płaskim stanie naprężenia metodą ruchomych, najmniejszych kwadratów

W pracy rozwiązano zadanie początkowo-brzegowe propagacji płaskiej fali naprężenia w tarczy stalowej metodą ruchomych najmniejszych kwadratów. Stosowano różne siatki węzłów. W przypadku siatek z węzłami generowanymi loso...

Modelowanie stanów nieustalonych w przewodach ciśnieniowych z uwzględnieniem kawitacji oraz zmiennych oporów hydraulicznych. Część I. Modele kawitacji

W pracy omówione zostały cztery kluczowe modele matematyczne opisujące przepływ nieustalony z kawitacją w przewodach ciśnieniowych: model rozerwania strumienia cieczy [i](Column Separation Model[/i] — CSM), model kawitac...

Download PDF file
  • EP ID EP77571
  • DOI 10.5604/12345865.1211143
  • Views 27
  • Downloads 0

How To Cite

Czesław Suchocki, Marzena Damięcka-Suchocka, Angelika Jerzakowska, Wojciech Gawron (2016). Ocena dynamiki zmian brzegu klifowego położonego w pobliżu miejscowości Pleśna w latach 2006-2015 . Bulletin of the Military University of Technology, 65(2), 159-170. https://europub.co.uk/articles/-A-77571