Problem Eucharystii w Afryce Subsaharyjskiej

Journal Title: NURT SVD - Year 2015, Vol 137, Issue 1

Abstract

Jedną z duszpasterskich trudności, której musieli stawić czoła misjonarze pracujący w Afryce Subsaharyjskiej był fakt, że wśród uprawianych tam roślin nie było tych, które dostarczają materii dla chrześcijańskich sakramentów: pszenicy, winnego krzewu i drzewa oliwnego. Co więcej, w wielu miejscach ich uprawa okazała się niemożliwa z powodów klimatycznych, a ciągłe stosowanie elementów importowanych i nieznanych przez lokalną ludność pociągało za sobą ryzyko uczynienia z chrześcijaństwa religii „obcej”, naznaczonej ponadto posmakiem kolonizacji. W takim kontekście zrodziło się pytanie dotyczące ewentualnej możliwości zmiany materii Eucharystii. Ten duszpasterski problem zainicjował interesującą debatę między afrykańskimi teologami, w której jedni opowiadali się za zmianą materii, drudzy zaś pozostawali wierni dotychczasowej praktyce. Chociaż w afrykańskiej teologii temat ten nie wzbudza już dziś wielkiego zainteresowania, daje on świadectwo odważnej próby inkulturacji, której towarzyszyła bardzo żywa debata. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania wysuwanych argumentów „za i przeciw” zmianie materii Eucharystii, na podstawie wybranych teologicznych publikacji z ostatniego trzydziestolecia XX wieku.

Authors and Affiliations

Paweł Pietrusiak

Keywords

Related Articles

Ewangelizacyjny projekt franciszkańskich redukcji w Paragwaju

W 80. latach XVI wieku franciszkańscy misjonarze założyli w Paragwaju pierwsze redukcje (wioski misyjne) w celu nawracania Indian na wiarę chrześcijańską oraz ich ochrony przed zakusami zniewolenia ich przez encomenderos...

Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu biskupów afrykańskich i Episkopatu kongijskiego w latach 1969-2000

Istnieje wiele opracowań naukowych na temat dialogu z tradycyjnymi religiami afrykańskimi (TRA). Autor niniejszego artykułu analizuje nauczanie Magisterium afrykańskiego w tejże materii. Analiza wypowiedzi biskupów afryk...

Historia ewangelizacji Charcas (Boliwia) w XVI-XVIII wieku

Trzywiekowa, kolonialna historia Kościoła w Charcas jest typowym przykładem rozwoju Kościoła w Nowym Świecie. Po przybyciu na obszary dzisiejszej zachodnio-południowej Boliwii hiszpańskich konkwistadorów, wraz ze struktu...

Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań prawnych w zakresie organizowania posługi duszpasterskiej w polskich zakładach karnych. Tematyka prezentowana jest przez pryzmat analizy regulacji zawartych w st...

Współczesny meczet i jego symbolika. Kontekst problemowy i historiograficzny

Według znanej formuły francuskiego filozofa Rogera Garaudy’ego meczet jest „lustrem islamu”. W jego konstrukcji, przestrzennej kompozycji, dekoracji zostają symbolicznie wyrażone podstawowe składniki islamskiej wiary, mu...

Download PDF file
  • EP ID EP72875
  • DOI -
  • Views 64
  • Downloads 0

How To Cite

Paweł Pietrusiak (2015). Problem Eucharystii w Afryce Subsaharyjskiej. NURT SVD, 137(1), 41-62. https://europub.co.uk/articles/-A-72875