Програмні модулі розрахунку показників ефективності комплексної протидії технічним розвідкам

Abstract

Статтю присвячено вирішенню завдання автоматизації процесу математичних розрахунків показників ефективності комплексної протидії технічним засобам розвідки за рахунок застосування програмно-алгоритмічного забезпечення. Запропоновано програмні модулі розрахунку показників ефективності захисту об’єктів протидії військових частин Збройних Сил України від засобів фотографічної, оптико-електронної, радіолокаційної та радіорозвідки. Наведено результати аналізу функціональності сучасних пакетів прикладних програм, що використовуються для проведення складних математичних розрахунків з метою їх автоматизації. Встановлено, що для засобів обчислювальної техніки, які застосовуються на об’єктах протидії військових частин Збройних Сил України, використання спеціальних пакетів прикладних програм для вирішення завдання автоматизації процесу математичних розрахунків показників ефективності комплексної протидії технічним засобам розвідки не доцільне через об’єктивні причини. Розроблені програмні модулі оцінювання ефективності комплексної протидії на об’єктах протидії військових частин Збройних Сил України не потребують встановлення та додаткового налаштування, а також надають можливість отримати кількісні показники оцінювання ефективності захисту військових об’єктів від технічних засобів розвідки противника.

Authors and Affiliations

Руслан Жовноватюк, Олег Бойченко, Роман Гладич

Keywords

Related Articles

Дослідження впливу часткового діелектричного заповнення на розміри прямокутного хвилеводу

Хвилевідно-щілинні антени достатньо широко застосовуються в наземних та бортових радіотехнічних системах. Однією з вимог до таких антен є зменшення масогабаритних показників, тому в статті на основі використання виразу д...

Науково-методичний апарат оцінювання захищеності радіоелектронних засобів військового призначення від впливу електромагнітної зброї

У статті розглянуто науково-методичний апарат оцінювання захищеності радіоелектронних засобів військового призначення від впливу електромагнітної зброї як сукупність результатів, втілених в алгоритмах, програмах і способ...

Модель диспетчеризації потоків даних для високонавантажених веб-систем

У статті запропоновано модель оптимального розподілення даних між кластерами (серверами) в умовах високонавантаженої системи та описано побудовану на їх основі прикладну веб-орієнтовану систему. Як проміжний сервер викор...

Метод формалізації процесу управління військами

Запропоновано універсальний підхід до формалізації процесу управління військами в умовах сучасної війни з метою побудови математичної моделі для оцінювання ефективності системи управління військами та генерування її раці...

Структура та диференціальна модель інерціально- пеленгаційної навігаційної системи безпілотного літального апарата

У статті обґрунтовано необхідність комплексування даних різнорідних навігаційних систем для підвищення точності інерціальної навігації безпілотного літального апарата в умовах радіоелектронного подавлення каналів супутни...

Download PDF file
  • EP ID EP554013
  • DOI -
  • Views 175
  • Downloads 0

How To Cite

Руслан Жовноватюк, Олег Бойченко, Роман Гладич (2018). Програмні модулі розрахунку показників ефективності комплексної протидії технічним розвідкам. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем, 1(15), 37-46. https://europub.co.uk/articles/-A-554013