Research on lubricity of oils containing the hexagonal boron nitride

Journal Title: Bulletin of the Military University of Technology - Year 2019, Vol 68, Issue 1

Abstract

The paper presents the test results of lubricity properties of Hydrol L-HL 32 hydraulic oil, Mobilube 1 SHC 75w-90 gear oil, and two base oils: SN-150 and SN-650, containing hexagonal boron nitride. To conduct the required tests, a four ball machine was used. This device is commonly used when assessing lubricity properties of oils and greases. The following normative lubricity parameters were defined: the value of welding point Pz [daN], the value of last non-seizing load Pn [daN], the value of seizing at smoothy growing load Pt [daN], as well as the wear limiting capacity load Goz [daN/mm2]. Furthermore, several non-normative tests were completed that covered indication of two parameters making it possible to complete an assessment of lubricity properties of oils. Based on the tests, it was determined that hexagonal boron nitride is a good additive that improves lubricity properties. Improvement in the above properties was recorded both in the case of hydraulic oil and gear oil, as well as oil bases. Relatively better improvement results were obtained in the case of oil bases, where the improvement in the results after using boron nitride, was more visible than in the case of hydraulic and gear oil. The best improvement results for hydraulic oil were obtained after adding 4% h-BN, whereas in the case of the SN-150 oil base, this value was 2% h-BN. The best improvement results for gear oil and SN-650 oil base were also obtained after adding 4% h-BN. The possibility of using the values of h-BN bigger than 4% was excluded. It was determined that bigger content of h-BN in oil generates negative effects (under four ball conditions). Keywords: tribology, lubricity, boron nitride.<br/><br/>

Authors and Affiliations

Szymon Senyk, Maciej Perehubka, Tadeusz Kałdoński

Keywords

Related Articles

Algorytm opisujący rozkład ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny morskiej

[b]Streszczenie[/b]. Celem pracy było opracowanie algorytmu obliczeniowego opisującego rozkład ciśnienia fali uderzeniowej w przestrzeni wywołany niekontaktowym wybuchem ładunku TNT oraz wykonanie procedury w języku prog...

Rozwiązanie zagadnienia Lamba w nielokalnej termo-lepko-sprężystości

W pracy skonstruowano rozwiązanie zagadnienia brzegowo-początkowego typu Lamba dla półprzestrzeni wypełnionej ośrodkiem termo-lepko- -sprężystym. Ośrodek lepko-sprężysty został opisany przez model Biota, natomiast oddzia...

Wyznaczanie normalnych charakterystyk podatnościowych styku powierzchni o określonej strukturze geometrycznej

W pracy przedstawiono sposób wyznaczania normalnej charakterystyki podatnościowej styku między elementami łączonymi w połączeniu wielośrubowym. Badania wykonano przy użyciu ekwiwalentnych próbek zastępujących elementy łą...

Analysis of the BP-150M barrier carrying capacity according to MLC standards

The article includes an analysis of the possibility of a temporary combined crossing using the DMS-65 bridge construction and the BP-150M floating barge support. In order to shorten the construction time of the crossing,...

Realization of coprocessor which supports counting of discrete logarithm on elliptic curves with partial knowledge

In this paper we analyse realization of a coprocessor which supports counting of discrete logarithm on elliptic curves over the field FG(p), where p is the large prime, in FPGA. Main idea of the realization is based on u...

Download PDF file
  • EP ID EP519254
  • DOI 10.5604/01.3001.0013.1476
  • Views 16
  • Downloads 0

How To Cite

Szymon Senyk, Maciej Perehubka, Tadeusz Kałdoński (2019). Research on lubricity of oils containing the hexagonal boron nitride. Bulletin of the Military University of Technology, 68(1), 131-151. https://europub.co.uk/articles/-A-519254