ROLA LASEROTERAPII BIOSTYMULACYJNEJ WE WCZESNEJ REHABILITACJI POOPERACYJNEJ I JEJ WPŁYW NA GOJENIE SIĘ RANY

Journal Title: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja - Year 2010, Vol 12, Issue 1

Abstract

Wstęp. Przedstawiona praca ma na celu ocenę oddziaływania laseroterapii biostymulacyjnej, stosowanej od pierwszej doby po operacji na splocie ramiennym i nerwach obwodowych, na proces gojenia się ran. Materiał i metoda. Badanie wykonano na 44 szczurach, które podzielono na dwie grupy: I – grupa kontrolna, w której rany goją się samoistnie, II – grupa, w której gojące się rany poddano ekspozycji światła laserowego o parametrach: długość fali 810nm, moc 100mW, energia 15J, powierzchnia naświetlana 3cm2, czas pojedynczego zabiegu 2 minuty 30 sekund, praca ciągła. W eksperymencie dokonano oceny obrazu rany pooperacyjnej (obraz makroskopowy, mikroskopia świetlna i elektronowa oraz odporność tkanki na zrywanie) w grupie kontrolnej i stymulowanej promieniowaniem laserowym z zakresu podczerwieni. W analizie statystycznej obliczono średnie arytmetyczne, odchylenie standardowe oraz test t-Studenta dla grup niezależnych. Wyniki. W wykonanym eksperymencie wykazano, że stymulacja ran promieniowaniem laserowym z zakresu podczerwieni wpływa korzystnie na pokrycie blizny wielowarstwowym nabłonkiem płaskim rogowaciejącym oraz intensyfikuje proces gojenia się rany. Wnioski. Uzyskany obraz makroskopowy i mikroskopowy wskazuje na korzystny wpływ stymulacji laserowej na proces gojenia się ran. Wynik ten potwierdza słuszność stosowania laserów biostymulacyjnych u pacjentów we wczesnym okresie pooperacyjnym. Badania fizykomechaniczne na zrywanie nie wykazały wpływu na wytrzymałość blizny skóry poddanej stymulacji promieniowania laserowego z zakresu podczerwieni.[i][/i]

Authors and Affiliations

Iga Krynicka , Roman Rutowski , Jolanta Staniszewska-Kuś , Jarosław Fugiel , Andrzej Zaleski

Keywords

Related Articles

Pathomorphism of spiral tibial fractures in computed tomography imaging

Background: Spiral fractures of the tibia are virtually homogeneous with regard to their pathomorphism. The differences that are seen concern the level of fracture of the fibula, and, to a lesser extent, the level of fr...

Activity and Quality of Life after Total Hip Arthroplasty

Background. Coxarthrosis is a chronic musculoskeletal condition that causes severe pain and considerable limi­tation of the patient’s motor performance. Total hip arthroplasty is one of the most common and effective meth...

Wpływ masażu izometrycznego na siłę chwytu globalnego chorych po leczeniu zachowawczym złamań dalszego końca kości promieniowej. Doniesienie wstępne

[b]Wstęp.[/b] Najczęstszym złamaniem, do którego dochodzi w obrębie dalszego końca kości promieniowej jest złamanie typu Collesa. Jednym z zabiegów jaki możemy wykorzystać przy rehabilitacji ręki po urazie jest masaż. Ce...

<br /> Retrospective study of two-stage surgery in the treatment of scoliosis exceeding 100o – assessment including spinal balance evaluation<br />

Background. Scoliosis exceeding 100o remains an important problem in spinal orthopaedics. The choice of an optimal surgical technique is crucial, not only because of the degree of correction needed, but also because of t...

Poziom aktywności fizycznej chorych na osteoporozę a upadki i ich profilaktyka

Wstęp.Dzięki coraz nowocześniejszej diagnostyce, następowemu leczeniu i wprowadzeniu odpowiedniego programu rehabilitacji istnieje obecnie możliwość coraz efektywniejszego przeciwdziałania skutkom osteoporozy oraz ograni...

Download PDF file
  • EP ID EP56985
  • DOI -
  • Views 28
  • Downloads 0

How To Cite

Iga Krynicka, Roman Rutowski, Jolanta Staniszewska-Kuś, Jarosław Fugiel, Andrzej Zaleski (2010). ROLA LASEROTERAPII BIOSTYMULACYJNEJ WE WCZESNEJ REHABILITACJI POOPERACYJNEJ I JEJ WPŁYW NA GOJENIE SIĘ RANY. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 12(1), 67-79. https://europub.co.uk/articles/-A-56985