Role of rural rebellion movements in state establishment processes in Ukraine (1917-1918): historiographic outline

Journal Title: Український селянин - Year 2018, Vol 20, Issue

Abstract

rural movement, land question, Ukrainian governments, rural republics

Authors and Affiliations

N. Zemzulina

Keywords

Related Articles

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. АКАДЕМІКА М. І. ЯВОРСЬКОГО

У статті висвітлено погляди академіка М. І. Яворського на революційний процес перших десятиліть ХХ ст., концептуальне бачення дослідником революційної боротьби початку ХХ ст. в Україні у контексті сучасних тенденцій досл...

Як українські селяни стали воїнами (до соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917-1921 рр.)

українське селянство, селянській світогляд, мілітаризація (воєнізація) селянства, Українська революція, селянська самооборона, повстанський рух, селянська війна, отаманщина, регулярні армії

Діяльність Платона Доманицького щодо подолання фінансової кризи в ощадно-позичковому товаристві с. Колодистого (1908-1910): спроба мікроаналізу

Платон Доманицький, Василь Доманицький, Колодисте, ощадно-позичкове товариство, кооперативна крамниця, селянські кредити.

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ / Вступне слово Євгена Нищука; Передмова, авторський текст Василя Марочка. – Дрогобич: Коло, 2018. – 576 с.»

Трагічна сторінка української історії знайшла відображення в черговій фундаментальній науковій праці. У Дрогобичі у видавництві «Коло» вийшла друком «Енциклопедія Голодомору», яка стала підсумком багатолітньої науково-до...

Сільське господарство на територіях Нової Сербії та Новослобідського козацького полку за матеріалами «Щоденника подорожі І.А.Гільденштедта Єлизаветградською провінцією (травень – липень 1774 року)»

Південь України, Нова Сербія, Новослобідський козацький полк, Єлизаветградська провінція, землеробство, скотарство, бджільництво, садівництво, городництво.

Download PDF file
  • EP ID EP509875
  • DOI 10.31651/2413-8142-2018-20-50-53
  • Views 87
  • Downloads 0

How To Cite

N. Zemzulina (2018). Role of rural rebellion movements in state establishment processes in Ukraine (1917-1918): historiographic outline. Український селянин, 20(), 50-53. https://europub.co.uk/articles/-A-509875