Selected issues in innovativeness in forestry processes management

Abstract

With the background of general characteristics of forests in Poland, the objective and scope of innovativeness has been discussed in economy, including forest economy, and in work safety management. Special attention has been paid to the specific nature of noxiousness of work in a highly varied work environment, which often times extremely unfavourably increases health risk, or even poses hazard to life of the employees in the forestry process. Implementing the issues of innovativeness in forestry should be related to the current achievements in science and to technical progress, with a view on the necessity of eliminating or effective reducing accidents in the works related to acquiring raw timber.

Authors and Affiliations

Zenon Muszyński, Leszek Kozioł, Jacek Muszyński

Keywords

Related Articles

Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej

Międzynarodowa turystyka edukacyjna realizowana jako program Erasmus umożliwia wyjazdy za granicę na studia i praktykę, promuje mobilność edukacyjną i zawodową młodzieży studenckiej. Należy do tych form aktywności ludzki...

Ergonomic analysis of the assembly workplace

The article analyzes the workplace of the coil winding in ergonomic terms, and more precisely mainly in the adjustment of the workplace to the anthropometric needs of employees. In order to identify the inconveniences ap...

Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że źródłem ryzyka w działalności firmy może być również obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Uświadomienie sobie faktu, że sprawność funkcjonowania firmy obniżać może ryzyko...

Podróże reporterskie. Próba opisu i klasyfikacji

Celem artykułu jest przedstawienie podróży podejmowanych przez reporterów i pisarzy (w związku z wykonywaną przez nich pracą) oraz wskazanie istotnych cech podróży reporterskich pozwalających na odróżnienie tego typu wyp...

Physical fitness and motivation of women choosing aerobics as a form of physical recreation

The following study aims to define the motivation and physical fitness of women attending aerobics classes. For this reason 60 women ranging from 20 to 60 years of age, regularly attending the classes were polled. The qu...

Download PDF file
  • EP ID EP92418
  • DOI -
  • Views 32
  • Downloads 0

How To Cite

Zenon Muszyński, Leszek Kozioł, Jacek Muszyński (2011). Selected issues in innovativeness in forestry processes management. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19(2), 75-85. https://europub.co.uk/articles/-A-92418