Сформованість методичної підготовленості майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 2

Abstract

У статті проаналізовано стан сформованості методичної підготовленості майбутніх учителів музики на праксеологічних засадах. Передумовою до формування методичною підготовленості вважаємо педагогічну праксеологію. Уточнено сутність структури методичної підготовленості майбутнього вчителя музики як динамічної цілісності взаємопов’язаних індивідуально-особистісних і професійно-діяльнісних якостей, що інтегровано відображає особистісно-професійну характеристику індивіда. Аналіз сформованості встанови необхідність розробки педагогічних умов формування методичної підготовленості майбутніх учителів музики на основі набуття ними індивідуального методичного досвіду

Authors and Affiliations

Yevheniia Provorova

Keywords

Related Articles

Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів

<p class="style29">Розвиток інформаційних технологій, можливість одержати доступ до необхідної інформації, в тому числі до найбільших освітніх ресурсів світу. Заклади ОСВІТИ пропонують повні онлайн-версії своїх навчальни...

Лідерствоу контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті

<p>У статті визначаються напрями еволюції підходів до розуміння сутності та змісту лідерства у ХХ–ХХІ ст. Акцентується увага як на особистісно орієнтованому підході до осмислення феномену лідерства, відповідно до якогофо...

Методичні засади формування проектувальних умінь в процесі підготовки та виконання дипломного дослідження

<p class="1">У статті проаналізовано структуру дипломного проекту та показано можливості підвищення ефективності його розроблення завдяки оптимізації змісту навчальної інформації, поетапного контролю тощо.</p>Запропонова...

Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів

<p class="Text">У статті представлено формування системи підтримки e-learning в університеті. Аналіз моделі використання системи підтримки е-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційно...

Етнографічно-дослідницька діяльність Василя Верховинця: етапи, тенденції, сутність

<p class="Textbody">У статті розкрито зміст етнографічно-дослідницької діяльності видатного українського педагога, музикознавця, етнографа, хореографа, диригента і композитора В. Верховинця (1880–1938), у відповідності д...

Download PDF file
  • EP ID EP526898
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.124459
  • Views 224
  • Downloads 0

How To Cite

Yevheniia Provorova (2018). Сформованість методичної підготовленості майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(2), 29-33. https://europub.co.uk/articles/-A-526898