Sinüzit Sonucu Gelişen Pediatrik Subperiostal Orbital Apse: Olgu Sunumu

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 2

Abstract

Yedi yaşında bir erkek hasta sol göz kapağında üç gündür devam eden ağrı, şişlik ile kliniğimize başvurdu. Yapılan oftalmolojik muayenesinde sol üst göz kapağı hiperemik ve ödemli. İlave olarak hastanın göz hareketlerinde içe bakışta kısıtlılık , direkt ve indirekt ışık refleksleri normal. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği 8/10. Hastanın bilgisayarlı tomografisinde subperriostal orbital abse izlendi ve sistemik antibiyotik tedavisi başlandı. Takiplerinde propitozisin artması ve görme keskinliğinin 5/10 a kadar düşmesi üzerine kulak burun boğaz kiliniği ile görüşülerek endoskopik drenaj planlandı. Cerrahinin birinci gününde görme keskinliği 8/10 çıktı, kapaktaki hiperemi ve ödemi azaldı. Onuncu gün kontrolünde görme keskinliği 10/10,göz kapağı normal ve göz hareketlerinin her yöne serbest olduğu görüldü. Akut rinosinüzit sekonder orbital enfeksiyonların önemli sebeplerinden birisidir. Akut rinosinüzitin mortalitesi yüksek olan orbital komplikasyonları özellikle çocuklarda görülür.

Authors and Affiliations

Ali ŞİMŞEK, Sedat DOĞAN, Ali Asgar YETKİN, Mübeccel BAĞDAŞ

Keywords

Related Articles

Diz osteoartritli hastalarda ortalama platelet hacmi ve platelet dağılım genişliği parametrelerinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartriti tanılı hastalarda ortalama platelet hacmi (OPH) ve platelet dağılım genişliği (PDG) parametrelerinin değerlendirilmesiydi. Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2016 - Aralık 2017 tarihl...

Is there any association between ABO blood types and slow coronary flow?

Aim: Slow coronary flow (SCF) is defined as a microvascular disorder characterized by slow advance of the contrast material administered during angiography, despite absence of epicardial coronary artery occlusion and del...

Kefir; Ürün Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkisi

Kefir, sütün mayalandırılması ile elde edilen fermente bir üründür. Kefir taneleri laktik asit bakterileri ve mayalardan oluşan karışık bir mikrofloraya sahiptir. Sütün içindeki tüm besin maddelerini içerdiği için besle...

Bulbus Çap ve Yükseklik Değerlerinin İncelenmesi

GİRİŞ: Yaşla birlikte göz boyut ve hacminde değişmeler olmaktadır. Bu çalışmada bulbus ölçülerindeki değişikliğin, adolesan dönemde ve genç erişkin dönemlerindeki verilerin, önemli olup olmadığını araştırmayı amaçladık....

PALYATİF BAKIM ÜNİTELERİ PERFORMANSININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Yaşlanan nüfus pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Günümüzde daha çok insan kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet, kanser, bunama gibi kronik hastalıklar ya da durumlar...

Download PDF file
  • EP ID EP677371
  • DOI -
  • Views 144
  • Downloads 0

How To Cite

Ali ŞİMŞEK, Sedat DOĞAN, Ali Asgar YETKİN, Mübeccel BAĞDAŞ (2015). Sinüzit Sonucu Gelişen Pediatrik Subperiostal Orbital Apse: Olgu Sunumu. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677371