Stepeni model regresije: Određivanje koeficijenata modela

Journal Title: Quality Procedings - Year 2019, Vol 11, Issue

Abstract

Prilikom planiranja eksperimenta potrebno je odabrati oblik modela regresije, izabrati nivoe faktora koji utiču na izlaznu varijablu i napraviti plan-matricu eksperimenta. Nakon provedenog eksperimenta najvažniji korak je određivanje koeficijenata regresije. U radu su data tri načina određivanja koeficijenata stepenog modela regresije: matrični oblik određivanja koeficijenata; određivanje koeficijenata korištenjem plan-matrice eksperimenta kada su faktori modela kodirani u raspon vrijednosti od -1 do 1; određivanje koeficijenata koristeći ugrađene procedure u softverima: Excel i Mathematica.

Authors and Affiliations

Alma Žiga, Anel Baručija, Mehmed Čobo

Keywords

Related Articles

Improvement of quality management system – a case of metal industry company

Continuous monitoring and improvement of quality management system is a must for a modern company to operate smoothly. Properly conducted audits and application of preventive correction actions are important elements of...

Stilovi učenja kao važan faktor u razvoju i implementaciji adaptivnih edukacijskih hipermedijskih sistema - AEHS.

U procesu sticanja novog znanja svaka osoba ima preferiran način razmišljanja, obrade i razumijevanja novih informacija. U tom kontekstu stilovi učenja predstavljaju opis stavova i ponašanja koji određuju naše preferenci...

Mogućni aspekti unapređenja preventivnog održavanja motornih vozila

U radu je analizirana suština tradicionalnih i savremenih strategija održavanja motornih vozila. Posebna pažnja posvećena je savremenim strategijama održavanja motornih vozila.

Komparativna analiza implemetacije ISO 9001:2015 standarda i ESG 2015

U 2015. godini završene su revizije standarda kvaliteta ISO 9001:2015 i Evropskim standardima i smjernicama (ESG) 2015. Zbog kompatibilnosti pomenutih standarda, mnoge visokoškolske ustanove (VŠU) aktivne u evropskom pro...

Istraživanje praksi kontrolinga u bosanskohercegovačkim preduzećima

Savremeni upravljački koncept kontrolinga je nastao kao odgovor na povećanu neizvjesnost okruženja i kompleksnost poslovanja. Prihvatanje i dosljedno provođenje stateških i operativnih instrumenata kontrolinga omogućava...

Download PDF file
  • EP ID EP623423
  • DOI -
  • Views 8
  • Downloads 0

How To Cite

Alma Žiga, Anel Baručija, Mehmed Čobo (2019). Stepeni model regresije: Određivanje koeficijenata modela. Quality Procedings, 11(), 419-426. https://europub.co.uk/articles/-A-623423