STRATEGIC ANALYSIS OF USING THE RESOURCE POTENTIAL OF INTEGRATED ENTERPRISES

Journal Title: Економіка розвитку - Year 2013, Vol 66, Issue 2

Abstract

This article summarizes the main approaches to the resource potential usage analysis, formulates the basic stages of this process in terms of integrated production. On the basis of systematization of integrated assessment indicators of the resource potential of integrated enterprises the methodology for analyzing the resource potential, which is based on the methodof distance was developed. Testing of the proposed methods of analysis was conducted using the domestic and foreign enterprises’ indicators. The resource level of observable enterprises from a position of the strategic approach feasibility was defined. The graphical interpretation of analysis results that enables to determine the strategic position of the company on the basis of resources was presented.

Authors and Affiliations

O. Romanenko

Keywords

Related Articles

THE INFLUENCE OF QUALITY OF ENTERPRISE PROFIT ON THE EFFICIENCY OF ITS FUNCTIONING

The article is devoted to determination of influence of quality of enterprise profit on the efficiency of its functioning. The author investigates the views of scientists -economists in relation to the essence of the con...

THE NATURE AND STRUCTURE OF THE INNOVATION POTENTIAL OF THE REGION

The performance of innovative development of Ukraine as a whole and of individual regions was analyzed. Significant disparities were revealed which, among other factors, are caused by the lack of financial support. The e...

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФАКТОРІВ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ ТА РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ПРОДУКЦІЇ 

Досліджено, що основними характеристиками успішних взаємовідносин є такі чинники, як довіра, прихильність, координація дій, якість комунікацій між взаємодіючими підприємствами, здатність вирішення конфліктів шляхом спіль...

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ

Дослідження спрямовано на пошук шляхів подолання негативних явищ, притаманних регіонам України в інноваційній сфері, зокрема несприятливого інноваційного середовища й неефективних механізмів взаємодії та комунікації між...

СФЕРА ТОРГІВЛІ Й РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Досліджено стан торгівлі та ресторанного господарства в сільській місцевості України й визначено проблеми їх розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, п...

Download PDF file
  • EP ID EP87744
  • DOI -
  • Views 55
  • Downloads 0

How To Cite

O. Romanenko (2013). STRATEGIC ANALYSIS OF USING THE RESOURCE POTENTIAL OF INTEGRATED ENTERPRISES. Економіка розвитку, 66(2), 104-109. https://europub.co.uk/articles/-A-87744