Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 1

Abstract

<p>У статті представлено програму формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки засобами інтерактивних технологій. Представлено сутність та структуру художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Обґрунтовано методику, педагогічні умови, принципи формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Розкрито структуру тренінгових занять програми формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів</p>

Authors and Affiliations

Anton Semenyuk

Keywords

Related Articles

Роль вчителя інформатики у побудові інформаційно-освітнього середовища школи

Важливим кроком в реалізації формування в учнів компетентностей необхідних для успішного життя в сучасному суспільстві в межах навчального закладу стає створення інформаційно-освітнього середовища (ІОС). У статті розглян...

Особливості формування інформаційної культури молодших підлітків

<p>Досліджено особливості формування інформаційної культури молодших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Визначено анатомо-фізіологічні особливості молодшого підліткового віку,...

Шляхи реалізації модернізаційних процесів в сучасній початковій музичній освіті

<p>Досліджено шляхи удосконалення системи початкової музичної освіти в Україні. Встановлено вплив суттєвого оновлення загальної музичної освіти молодших школярів на набуття ними основ музичної грамоти та розвиток елемент...

Обгрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки

<p>У статті розкрито основні педагогічні умови ефективного розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів Державної прикордонної служби України у процесі магістерської підготовки. Йдеться про відбір змісту навчал...

Актуальні питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку

<p>Розкрито актуальні питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку. Визначено, що дана вікова категорія населення потребує особливої специфіки підходів до п...

Download PDF file
  • EP ID EP526882
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.121404
  • Views 215
  • Downloads 0

How To Cite

Anton Semenyuk (2018). Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(1), 13-16. https://europub.co.uk/articles/-A-526882