Trzecie zęby trzonowe w planowaniu leczenia ortodontycznego

Journal Title: Forum Ortodontyczne - Year 2012, Vol 8, Issue 2

Abstract

[b]Celem[/b] pracy jest porównanie poglądów spotykanych w piśmiennictwie dotyczących zębów mądrości zarówno w szczęce jak i w żuchwie oraz określenie jednolitego protokołu postępowania u dzieci i dorosłych w trakcie planowania leczenia ortodontycznego. [b]Materiały i metody[/b]: Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego górnych i dolnych trzecich zębów trzonowych w czasopismach z dziedziny ortodoncji i chirurgii stomatologicznej dostępnych w bazach internetowych PubMed oraz Medline. Na podstawie publikacji analizowano zagadnienia dotyczące ich rozwoju, wyrzynania, etiologii zatrzymania w kości, wskazań do ekstrakcji, a także wpływu leczenia ortodontycznego na późniejsze ich losy. Oceniono metody pomiarowe wykonywane na rentgenogramach służące do przewidywania wyrzynania zębów ósmych u młodych pacjentów. [b]Wyniki[/b]: 39 artykułów odpowiadało kryteriom tematycznym tej pracy przeglądowej. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia, które mogą być pomocne podczas planowania leczenia pacjenta z wadą zgryzu. [b]Wnioski: [/b]Trzecie zęby trzonowe charakteryzują się dużą zmiennością w trakcie rozwoju. Część z nich pozostaje zatrzymana w kości i nie wykazuje żadnych objawów przez całe życie, ale stanowią one potencjalne źródło problemów. Metody określania dostępności przestrzeni zatrzonowcowej w żuchwie oraz tylnej okolicy guzowatości szczęki są niepewne, dlatego istnieje duża grupa przeciwników profilaktycznej germektomii w wieku 8-9 lat. Długotrwale stosowana retencja do czasu zakończenia wzrostu oraz monitorowanie rozwoju trzecich zębów trzonowych w oparciu o rentgenogram wykonywany w odstępach 2-3 lat jest rutynowym postępowaniem w przypadku każdego pacjenta leczonego ortodontycznie. (Forum Ortod. 2012; 8: 60 - 70). Nadesłano: 30.03.2012 Przyjęto do druku: 27.06.2012

Authors and Affiliations

Katarzyna Migacz-Ciepiela, Maria Bardowska

Keywords

Related Articles

Niepożądane skutki uboczne wykryte badaniem ankietowym u pacjentów leczonych ortodontycznie

Celem pracy była ocena niepożądanych skutkówubocznych wykrytych badaniem ankietowym,występującychu pacjentów w trakcie leczenia ortodontycznego.Badaniem ankietowym objęto 110 pacjentów, w tym 48płci żeńskiej i 52 płci m...

Medyczno-prawne aspekty dotyczące praktyki ortodontycznej- wprowadzenie

Celem cyklu artykułów jest omówienie podstaw prawnych dotyczących prowadzenia praktyki ortodontycznej. Prawo medyczne to nauka bardzo szybko rozwijająca się na całym świecie, której gwałtowny rozwój w Polsce nastąpił po...

Angle Class II subdivision malocclusions – review of treatment modalities

Unilateral class II subdivision malocclusion is an asymmetric variation of Class II malocclusion where a correct relationship in Class I is present on one side only. Taking into account major etiological factors of unil...

Evaluation of prognostic factors affecting root coverage in patients before planned orthodontic treatment

During orthodontic dental arch expansion, especially in cases of teeth with gingival recessions, further loss of soft tissues and progression of recession might be observed. <b>Aim.</b> The aim of this study was to evalu...

Download PDF file
  • EP ID EP68640
  • DOI -
  • Views 40
  • Downloads 0

How To Cite

Katarzyna Migacz-Ciepiela, Maria Bardowska (2012). Trzecie zęby trzonowe w planowaniu leczenia ortodontycznego. Forum Ortodontyczne, 8(2), 62-72. https://europub.co.uk/articles/-A-68640