Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Jest ona ważna na każdym etapie funkcjonowania człowieka i można ją realizować zarówno w miejscu zamieszkania, jak również poza nim. Jedną z bardzo atrakcyjnych form spędzania czasu jest turystyka aktywna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat uczestnictwa młodzieży studenckiej w różnorodnych formach turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej. W trakcie przeprowadzonych badań zdiagnozowano preferowane przez młodzież formy turystyki aktywnej, opinie na temat miejsca takiej turystyki w zdrowym stylu życia oraz bariery uniemożliwiające uczestnictwo w powyższej formie aktywności. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Obejmują one analizę porównawczą uczestnictwa w powyższej formie turystyki młodzieży studiującej na studiach inżynierskich oraz młodzieży studiującej na studiach z zakresu turystyki i rekreacji.

Authors and Affiliations

Bożena Alejziak

Keywords

Related Articles

Occupational and migration plans of students of obstetrics

Introduction. A deficiency of medical staff in many countries has already become a fact. This phenomenon is progressing due, among other things, to globalisation and internalisation of medical professions. Other factors...

Effect of work on general wellbeing of paramedics

In the work of paramedics there are many factors which may result in the deterioration of wellbeing. These may be patients and their aggressive behaviour, and the risk of infection with viruses, bacteria, fungi, as well...

PHYSICAL ACTIVITY OF SELECTED OCCUPATIONAL GROUPS. Similarities and differences in approach to problems concerning physical activity among employees of corporation, health care staff and teachers

Introduction. Proper physical activity is the most important component of life style which exerts an effect on human health. It is undeniably necessary, and its prophylactic and therapeutic value is known. However, hypok...

Functional Foods – Opportunity or Threat for Health?

Introduction. In society, a new dimension has recently been introduced into healthy eating combined with physical activity. One of the trends in that scope comprises innovations addressing a healthy life style, such as h...

Parents’ knowledge of the neonatal period and their expectations of nurses and midwives

Introduction: Parents who prepare themselves to take care of their newborns require support from the professional nursing staff. They need to obtain appropriate knowledge of the neonatal period and development of the neo...

Download PDF file
  • EP ID EP58427
  • DOI -
  • Views 99
  • Downloads 0

How To Cite

Bożena Alejziak (2015). Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 13-18. https://europub.co.uk/articles/-A-58427