Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин

Abstract

<p class="104"><span lang="UK">В статті розглянуто періодичну експлуатацію газових та газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ. Експлуатація таких свердловин характеризується ускладненнями при видобуванні вуглеводнів. Запропоновано шляхи автоматизації періодичної експлуатації свердловин за рахунок встановлення на вхідному газопроводі установки підготовки газу системи регулювання. За допомогою системи регулювання при зростанні або зниженні тиску на вході установки підготовки газу відповідно здійснюється пуск в експлуатацію свердловин або їх зупинка. Впровадження даного заходу дозволить контролювати умови експлуатації свердловин.</span></p>

Authors and Affiliations

Володимир Воловецький, Сергій Василенко, Олег Витязь, Василь Борин, Оксана Щирба, Андрій Гнітко

Keywords

Related Articles

An approach to forming dashboards for business processes state analysis

<p class="304"><span lang="EN-US">There have been considered basic features of dashboards, their place and role in business process management concept, considered basic dashboards types, considered various recommendation...

COMBINATORIAL OPTIMIZATION UNDER UNCERTAINTY AND FORMAL MODELS OF EXPERT ESTIMATION

Previously, the author formalized the concepts of uncertainty, compromise solution, compromise criteria and conditions for a quite general class of combinatorial optimization problems. The functional of the class’ proble...

AN INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE SUPPORT FOR SOLVING THE ANALYSIS PROBLEM OF THE CUSTOMERS’ VALUE WITHIN THE ENTERPRISE CRM-STRATEGY IMPLEMENTATION

This study considers a CRM-approach and methods for analyzing customer base. Mathematical and algorithmic support was developed for the analysis of customer value in a trading enterprise. Algorithmic support is presented...

Управление поперечными размерами электронного пучка в соленоидальном поле магнетронной пушки

<span>Представлены результаты исследования по формированию поперечных размеров электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом в диапазоне напряжений 25..90 кВ. Проведены исследования процессов форми...

Case Study: Розробка концепції корпоративного web-порталу банку "Credit Agricole"

<span>Розглядаються підходи до розробки концепції корпоративного веб порталу міжнародного банку. Будь-якій компанії (підприємству) необхідний інформаційний супровід своїх бізнес-процесів, а також інформаційна взаємодія у...

Download PDF file
  • EP ID EP465165
  • DOI 10.20998/2079-0023.2017.51.03
  • Views 104
  • Downloads 0

How To Cite

Володимир Воловецький, Сергій Василенко, Олег Витязь, Василь Борин, Оксана Щирба, Андрій Гнітко (2017). Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, 1272(51), 14-20. https://europub.co.uk/articles/-A-465165