Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 3

Abstract

Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w Publicznym Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Skierowano 190 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Wyniki. Głównymi źródłami wiedzy na temat seksualności, zmian zachodzących w okresie dojrzewania jest Internet oraz szkoła. Znajomość przebiegu cyklu miesiączkowego potwierdziło 57% uczniów. Zdecydowanie częściej uczniowie liceum, technikum orientują się w prawidłowej terminologii dotyczącej jajeczkowania. Wnioski. Kobiety potrafią prawidłowo określać pierwszy dzień cyklu miesiączkowego. Uczniowie szkoły zawodowej posiadają najniższy poziom wiedzy na temat jajeczkowania. Gimnazjaliści oraz wychowankowie szkoły zawodowej wykazują najniższy poziom wiedzy na temat dni płodnych kobiety. Internet, literatura oraz szkoła są głównymi źródłami wiedzy młodzieży na temat seksualności oraz zmian zachodzących w okresie dojrzewania.

Authors and Affiliations

Anna Kremska, Elżbieta Kraśnianin, Bernadeta Kołodziej, Romana Wróbel, Marzena Majdan

Keywords

Related Articles

Analysis of factors determining the level of self-care efficiency of patients in a neurological ward

Introduction. Neurological diseases are among the factors lowering self-care efficiency by causing difficulties in performing basic activities of daily living. the objective of the study. Analysis of health and socio-d...

in search of patterns for the Polish Bioethics committee. italian national Bioethics committee: mission, structure and activity

Since the beginning of the eighties of the last century, national ethics councils have begun to arise in the world, supporting the authorities of individual countries in legal regulations of new issues concerning the pro...

Factors affecting body image perception by students of nursing at UKJ University in Kielce

introduction. Eating disorders are a big clinical problem and the number of people with such a diagnosis constantly increases. Self-evaluation of body image is affected by the press, TV and the Internet, promoting patter...

A typical hemolytic uremic syndrome – case report

Introduction. Hemolytic uremic syndrome (HUS) is characterized by hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute renal failure. HUS is the most common cause of acute renal failure among children. HUS can be divided into ty...

Anorectic behaviours in pro-ana communities

Introduction. Full-blown anorexia isn’t diagnosed among part examined people. Then, we can talk about so called Anorectic Readiness Syndrom (ARS). ARS is a complex of symptoms situated in cognitive, emotional and behavio...

Download PDF file
  • EP ID EP79470
  • DOI 10.5604/20834543.1165360
  • Views 105
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Kremska, Elżbieta Kraśnianin, Bernadeta Kołodziej, Romana Wróbel, Marzena Majdan (2015). Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(3), 317-321. https://europub.co.uk/articles/-A-79470