Wpływ leczenia periodontologiczno-ortodontycznego na tkanki przyzębia zębów siecznych szczęki w ocenie klinicznej

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2009, Vol 62, Issue 2

Abstract

Cel pracy: oceniono wpływ leczenia periodontologiczno-ortodontycznego na wybrane parametry kliniczne tkanek przyzębia zębów siecznych szczęki. Do oceny stanu tkanek przyzębia wykorzystano: głębokość kieszonek przyzębnych, kliniczną utratę przyczepu łącznotkankowego. Materiał i metody: badania wykonano w grupie 29 dorosłych pacjentów z rozpoznanym przewlekłym zapaleniem przyzębia i obecnością migracji zębów siecznych szczęki wraz z towarzyszącymi im pionowymi ubytkami kostnymi. Pacjenci zostali poddani kompleksowej terapii periodontologiczno-ortodontycznej. W fazie periodontologicznej wykonywano zabiegi chirurgiczne z wypełnieniem ubytków kostnych materiałem ksenogennym (BioOss®). Następnie rozpoczynano leczenie ortodontyczne z użyciem stałych aparatów. Wyniki: uzyskano istotne zmniejszenie wartości średniej głębokości kieszonek przyzębnych oraz istotną odbudowę przyczepu łącznotkankowego przy przyśrodkowych zębach siecznych szczęki. Uzyskana poprawa estetyki uzębienia wynikała z przywrócenia prawidłowego ustawienia zębów w łuku i znamiennej odbudowy centralnej brodawki międzyzębowej.

Authors and Affiliations

Aleksandra Rzeszut, Beata Kawala, Marek Ziętek

Keywords

Related Articles

Assessment of the range of mandibular movements as related to gender in Polish young adult non-patients

Introduction. The range of mandibular movement is one of the most important clinical variables used in diagnosing the function of the stomatognathic system. Aim of the study. To evaluate the range of mandibular movements...

Mikroskopowa ocena zniszczeń martwej skóry i błony śluzowej po działaniu wiązki lasera CO2 – badanie na modelu zwierzęcym

Cel pracy: histopatologiczna ocena zmian powstających w tkankach miękkich po działaniu wiązki lasera dwutlenkowo-węglowego o różnym natężeniu mocy.Materiał i metody: przedmiotem doświadczeń były łby świńskie, uzyskane z...

Porównanie in vitro, za pomocą testu przenikania glukozy, szczelności wybranych materiałów do wypełnień kanałowych

Wprowadzenie. Badaniom nad zagadnieniem mikroprzecieku poświęcono wiele publikacji naukowych. Różnorodność metodyki badań nie pozwala dokonać jednoznacznej interpretacji i porównania wyników, nawet wówczas gdy doświadcze...

Surgical treatment of lower lip carcinoma with Karapandzic method – own observations

Introduction: A satisfactory functional and aesthetic outcome of lip cancer resection is an essential guideline when selecting the method of tissue reconstruction. Aim of the study: To present initial assessment of Karap...

Implant treatment of an edentulous patient after tumour removal in the craniofacial area – case report

Squamous cell carcinoma is the most common cancer in the oral cavity. Its characteristics include multifocal growth, almost imperceptible first symptoms, and late occurrence of pain. For that reason, it is frequently dia...

Download PDF file
  • EP ID EP57774
  • DOI -
  • Views 20
  • Downloads 0

How To Cite

Aleksandra Rzeszut, Beata Kawala, Marek Ziętek (2009). Wpływ leczenia periodontologiczno-ortodontycznego na tkanki przyzębia zębów siecznych szczęki w ocenie klinicznej. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 62(2), 108-118. https://europub.co.uk/articles/-A-57774