Zastosowanie endoskopii w chirurgii ucha środkowego

Journal Title: Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny - Year 2011, Vol 0, Issue 1

Abstract

Endoscopy has been used in middle ear surgery for 20 years. Ear endoscopy assists usually the standard microscopical procedure, but more often constitutes an independent visualisation method. Many authors claim that endoscopy-assisted middle ear surgery may result in decrease in the index of cholesteatoma recurrence. With the aid of endoscopy may be performed many types of procedures, such as: stapes surgery, ossiculoplasty and second-look tympanoplasty. Exploration of the Eustachian tube and visualisation of the tympanic cavity from two endoscopes inserted transtympanaly and through the Eustachian invasive access in the future. Modern technology is able to obtain the three-dimensional endoscopical visualisation resulting in accurate estimation of deep and facilitation the spatial manipulations. Such solution are used in surgical robots. Endoscopical-assisted middle ear surgery may lead to improvement the results of treatment for chronic otitis media and constitutes the minimal invasive access to the tympanic cavity.

Authors and Affiliations

Kazimierz Niemczyk, Emilia Karchier

Keywords

Related Articles

Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy czaszki

Gruczolak wielopostaciowy jest niezłośliwym nowotworem wywodzącym się z gruczołów ślinowych. Jest to najczęstszy nowotwór występujący w śliniankach. Pomimo że jest guzem łagodnym, powinien być traktowany jako klinicznie...

Achievements of Jan Szeparowicz (1843–1882), Head of the Surgical Department of the National General Hospital in Lvov, in the treatment of larynx and trachea contractions

The causes of strictures of the larynx and trachea, both acute and chronic, are related at the beginning. Jan Szeparowicz’s (1843–1882), a famous Lvov surgeon, the head of the surgical ward at the National General Hospit...

Przegląd kliniczno-epidemiologiczny 91 przypadków niezębopochodnych mięsaków okolicy ustnej i twarzy w populacji nigeryjskiej

Wprowadzenie: Mięsaki są rzadką grupą nowotworów złośliwych. W badaniu podsumowano 91 przypadków niezębopochodnych mięsaków okolicy ustnej i twarzy. Materiały i metody: Do badania retrospektywnego włączono pacjentów, któ...

Wykorzystanie techniki biopsji węzła wartowniczego w laryngologii onkologicznej

Nowotwory głowy i szyi zajmują 6 miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe na świecie. Skuteczność leczenia tej heterogennej grupy chorób zależy od radykalności zabiegu chirurgicznego oraz obecności prze...

Rzadki przypadek chłoniaka złośliwego zatoki czołowej objawiający się w postaci pyocele

Lymphoma (mostly NHL) accounts for 3–5% of all malignant tumors. Only 0.17–2% of lymphoma localizes in the sinonasal tract. Lymphoma of the frontal sinus is extremely rare. The symptoms are often nonspecifi and different...

Download PDF file
  • EP ID EP50974
  • DOI -
  • Views 150
  • Downloads 1

How To Cite

Kazimierz Niemczyk, Emilia Karchier (2011). Zastosowanie endoskopii w chirurgii ucha środkowego. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny, 0(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-50974