KareDergi: Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi

KareDergi: Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi

Basic info

 • Publisher:
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/23

Subject and more

 • LCC Subject Category: Literature, Philosophy, Literature, History
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: arabic, german, english, italian, persian, French, turkish, spanish, catalan
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2016
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '13' articles

Editör Takdim Yazısı

Editör Takdim Yazısı

Authors:
Year: 2019, Volume: 7, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

Kare Dergi (Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi)’nin 6. sayısını siz okurlarla buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen ve değişen günümüz dünyasında disiplinler arası çalışmaların önemi artmıştır. Kare Dergi de disiplinler arası çalışmalara ön ayak olmayı hedef edinmiştir. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yayınlanan Kare Dergi’nin özelliği ülkemizde yayınlanan pek çok sosyal bilimler dergisine kıyasla geniş bir yelpazede disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları okurlarına sunabilmesidir. Batı çalışmalarının yanı sıra Doğu çalışmalarına da bu sayıda yer verebilmiş olmak Kare Dergi’nin daha geniş bir sosyal bilimler dergisi olmasını sağlamaktadır. Bu sayıda ilk kez Korece olarak bir makaleye yer vermemiz Kare Dergi’nin perspektifini göstermesi açısından önemlidir. Doğu ve Batı kültürlerinin birbirini daha çok etkilediği 21. yüzyılda Kare Dergi’nin Doğu ve Batı dünyasına dair gerek karşılaştırmalı gerek disiplinlerarası çalışmalara yer vererek akademi dünyasına yeni bir soluk getirmesini ve ülkemizin coğrafi konumu misali bir köprü olmasını temenni ederiz. Dergimizin bu sayısına çalışmalarıyla katkı sunan yazarlarımıza, bize ulaşan çalışmaları değerlendirip önerileriyle makaleleri zenginleştiren hakemlerimize içten teşekkürlerimizi sunar diğer sayılarımızda da katkılarını sürdürmelerini ümit ederiz

Keywords: Editör, Takdim
Comparison of Turkish and Korean Animal Tales

Comparison of Turkish and Korean Animal Tales

Authors: Mehmet Ölçer
Year: 2019, Volume: 7, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

12 Turkish and Korean animal tales analyzing and comparison is placed in this study which is called “Comparasion of Turkish and Korean Animal Tales”. Some information has been obtained from various books and thesis about analyzed method. These works have been used as a source of analyzing the tales. This study, consisting mainly three part, the study that will be mentioned in the introduction part. Description of tales, kinds of tales and description of animal tales have been dealt in the first part. In the second part, the summary of the tales are given by indicating type of category which we found the numbers Aarne-Thompson and Eberhard Boratav catalogues. By setting the tales' themes, characters and environment we have tried to compare in the third part. This study aims to identify common and different factors by comparing 24 animal tales from Turkish and Korean Literature.

Keywords: Turkish, Korean, Comparative Literature, Tales, Animal Tales, Fox, Tiger
Reading Mental Liberation out of Setting in Pygmalion and The Cherry Orchard

Reading Mental Liberation out of Setting in Pygmalion and The Cherry Orchard

Authors: Saman HASHEMIPOUR
Year: 2019, Volume: 7, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

Pygmalion, a play by the Irish playwright, George Bernard Shaw is underpinning that transformation though good can come with certain limitations. He positively reminds us that sometimes people have to abandon beliefs they were used to. Similarly, The Cherry Orchard, a play about freedom and liberation by a famous Russian playwright, Anton Chekhov instructs the way liberation and freedom leads us through different paths in life to independence. Chekhov’s characters expose to what extent they are dependent on the system which controls them. Both the plays give us the dope to know liberation which comes to mean differently to any of abstract identifications and also breeds various results for different people. In Pygmalion, heroine’s mental changes compromises freedom and liberation which is resulted by getting educated and the growth of rationality in her mind. Likewise, The Cherry Orchard reflects a group of people’s reaction at the time serfs got social liberation. This comparative study investigates the effects of mental and social liberation symbolized in British and Russian societies through defining the major characters’ social identity.

Keywords: Liberation, Social Identity, Class Struggle, Pygmalion, Chekhov, Bernard Shaw
Productive Comparative Angst: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism

Productive Comparative Angst: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism

Authors: Ahmet İPŞİRLİ
Year: 2019, Volume: 7, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

The following is Turkish translation of Linda Hutcheon’s article "Productive Comparative Angst: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism". Through the article Hutcheon describes the problems that the comparative literature faces as a discipline, as they are described in ACLA's Bernheimer report. Although the article and the report is written in 1990s, the relevance of the subject is still valid. I believe The Turkish translation will contribute to the advancement of the field in Turkey.

Keywords: Multiculturalism, comparative literature
Hwarangdo ve Kadın

Hwarangdo ve Kadın

Authors: Jung Lee
Year: 2019, Volume: 7, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

Hwarangdo, Şilla’nın yerel idari gücünü belirleyen 6’lı sistemden ayrılıp,merkezi idari sistemi güçlendirmek ve ufku açık, kabiliyetli gençleri yetiştirerek üç krallığın bileştirmesinde büyük rol oynamaktadır. Lakin Hwarangdo yalnızca erkeklerin toplumsal kurumu olmamakla birlikte, Hwarangdo sisteminin oluşmasında ve kuruluşunda Şilla kadınlarının yeri oldukça büyüktür. Özellikle 1989 yılında, 『Hwarangsegi』nin ortaya çıkmasıyla uzunca saklı kalınan Şilla’nın yegâne sistemleri ile Wharando’daki göze çarpan kadınların rolleri belirlenmeye başlamıştır. Hwarangdo’nun kuruluşu ve Pungwelcu’nun atanması, Hwarangdo’nun kollarının oluşumu ayrıca Hwarangdo’nun ortadan kaldırılmasına dek her aşamasında Şilla krallığının kadınları yer almaktadır. Wonwhoa’yı ortadan kaldırıp Pungwelcu idaresindeki Hwarangdo’yu kuran kişi 24. Kral Jinhıng’ın annesi kraliçe Jiso’dır.Hwarangdo’yu ortadan kaldıran da 31. kral olan Sinmun’un annesi Kraliçe Jayı olmuştur. Nangmun’daNangduların sosyal statüsü ve vazifesini sağlayan Bongwha’dır. Pungwelcu’nunmevkisini ve otoritesini sağlamlaştıran temel sebep de Hwacu’dur. Yalnızca Şilla Krallığında sadece kadınlar kral olmuştur. Şilla’nın bir ülke olarak idare açıdan gelişmesinde önemli bir olgu olarak rol üstlenen Wonwhoa ve Hwarangdo’nun asıl idari güçleri krallığın prensesleri, kraliçeleri ve kralların anneleridir. Bu durum, diğer krallıklarda görünmeyen sadece Şilla Krallığında görülen kadınların yegâne vazifelerini ve rollerini yansıtmaktadır. Dolaysıyla bu bakımdan, bu çalışmada incelenecek olan Hwarangdo sistemi ile kadınların ilişkileri, Şilla kralının kudreti ve toplumunda yer alan kadınların üst mevkilerde yer alıp, kadınların rollerinin büyük olduğunu göstermektedir. Şilla toplumunun kabullendiği idari anlayış ve onlara ait olan bir öz dünya vardı. Bu açıdan da Hwarangdo ve kadınların ilişkisi, Şilla halkının geliştirdiği özel toplum yapısını gösteren bir pencere olabilmektedir.

Keywords: Hwarangdo, Kadın, Pungwelcu, Kraliçe
Voice of the Imperial Ancestor in Amin Maalouf's Origins: A Memoir

Voice of the Imperial Ancestor in Amin Maalouf's Origins: A Memoir

Authors: Hasan Baktır
Year: 2019, Volume: 7, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

Amin Maalouf, a Lebanese-born French writer, often mentions Eastern geography in his novels. In these novels, Maalouf makes determinations and comments on the Oriental people, and he conveys the lives, cultures and beliefs of them to his readers. In his novel Origins: A Memoir, through the correspondence between his grandfather Botros and his brother Gebrayel he provides knowledge about his origin and gives remarkable information about that time period. In the novel, which includes the early years of the twentieth century, there are remarkable expressions about the Ottoman Empire and Atatürk. During this term, the Ottoman Empire was at the edge of disintegration, and Abdülhamid II, Enver Pasha, Niyazi Bey and Young Turks who made attempts to raise the empire again, are praised by the narrator and Botros. The struggle of the idealist Botros, who wanted to transform the region into a more modern and developed structure, against ignorance is also highlighted. In the novel, it is stated that in order to get back to its glorious days, the Orient must have reformations and revolutions and the knowledge should come back to the Orient where it was born once. At this point, Maalouf uses Botros as a means to express his ideas and states that he would prefer the Ottoman Empire to get back to its glorious days rather than to disintegrate. On the other hand, it is clearly seen that both Botros and Amin Maalouf admire and appreciate modernisation efforts of Atatürk who built up a new country with several reformations and revolutions. In this novel, Amin Maalouf expresses the dream of building an advanced and modern Eastern civilisation on the past wisdom of the Orient regardless of race, language and religion.

Keywords: Abdulhamid II, Amin Maalouf, Atatürk, Orient, Ottoman Empire
Ahlat Şehri Kent Dokusu ve Eski Eserleri

Ahlat Şehri Kent Dokusu ve Eski Eserleri

Authors: Celil Arslan
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

Ahlat, stratejik konumu, önemi ve yerleşime için elverişli toprakları nedeniyle tarih boyunca tüm toplulukların hedefi olmuştur. Araştırmacılar; Eski Ahlat şehrinin, tarihsel süreç içinde Hurri, Asur, Urartu, Pers, Helenistik, Roma, Bizans daha sonraları kısa süreli Emevi, Abbasi, ve Mervanoğulları'nın egemenliklerinin ardından, Selçuklu, Ahlatşahlar (Ermenşahlar veya Sökmenoğulları), Eyyubi, Harzemşah, Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıdığı belirtirler Mimârî kalıntılar ve metinlerden de anlaşıldığına göre on ikinci yüzyılda Ahlât'ın boyu onbir kilometre, eni beş kilometre büyüklüğe ve nüfusu da tahminen üç yüz bin civarına ulaşarak İslâm dünyasının en büyük şehirleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada kronolojik olarak, Ahlat'ta mevcut ve kazılarla ortaya çıkarılan eserlerin Ahlat şehri kent dokusu içerisindeki yeri ele alınacaktır.

Keywords: Ahlat, Şehir, Kale, Cami
Eleştirel Teori ve Yapısöküm Üzerine: T.Adorno ve J.Derrida Felsefelerine Eleştirel Bir Bakış

Eleştirel Teori ve Yapısöküm Üzerine: T.Adorno ve J.Derrida Felsefelerine Eleştirel Bir Bakış

Authors: Evren Erman Rutli
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

20. Yüzyıl felsefesi, Avrupa kültürünün kendi kökenleri ile bütüncül bir hesaplaşma içine girmesine sahne olmuştur. Söz konusu hesaplaşma çabaları bir felsefe yapma biçimine dönüşerek adına Batı Metafiziği eleştirisi dediğimiz bir gelenek oluşturmuştur. Bu geleneğin iki önemli temsilcisi T.W.Adorno ve J.Derrida’nın felsefi pozisyonları arasındaki ortak noktalar, geleneğin diğer filozofları arasında olanlara nazaran çok daha dikkat çekicidir. Bu ortak noktaları ortaya koymak sadece bu iki filozof açısından değil, genel olarak Batı metafiziği eleştirisi geleneğinin karakteristiğini ortaya koymak açısından da oldukça faydalıdır. Bu makalede, bu varsayımdan hareketle, her iki filozof arasında çarpıcı ortak noktalara tespit edilmeye çalışılmış ve bu bağlamda ortaya konacak daha kapsamlı çalışmalar için bir temel oluşturma denemesi gerçekleştirilmiştir.

Keywords: Adorno, Negatif Diyalektik, Derrida, Yapısöküm, Batı Metafiziği Eleştirisi
Dublin: The City That Affects

Dublin: The City That Affects

Authors: Neshen Gyunanova Isaeva-Gyunesh
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

Surprisingly, there has been little interest in the strong influence the city of Dublin wields over the characters in James Joyce’s short story collection Dubliners. Until recently, scholars have rarely approached the city as the major cause for the indifference, misfortunes and paralysis haunting the characters. With the recent studies of affect theory it has become easier to view an inanimate source, such as a city, as the main reason behind particular actions, feelings and emotions. The considerably new theoretical framework of affect brings attention to organic and inorganic matter and explores the power of inanimate things to alter and shape the world. This paper applies Jane Bennett’s Vibrant Matter: A political Ecology of Things and Kathleen Stewart’s Ordinary Affects to James Joyce’s Dubliners and discusses Dublin as a force that plays a significant role in the development of Dubliners’ perceptions, in the ways they feel and deal with mundane matters. I do not only approach Dublin as an assemblage of different operators such as the urban landscape, the houses, the trains, the trams, the shades and colours of despair and many others, but as an assemblage with its own agency that leads to negative influence. The reasons behind the negative impact are traced mainly in Irish history: in the traumatic experiences of British colonialism, in the changes brought by the Industrial Revolution and in the disaster of the Great Irish Potato Famine. The paper contributes to the analytical works of Joycean scholars by offering a new way to approach the short story collection: a way that gives voice to, what Bennett calls, a ‘thing-power’

Keywords: affect theory, ‘thing-power’, James Joyce, Ireland
Bir Tereddüdün Romanı'nın Tipik Bovaristi: Vildan

Bir Tereddüdün Romanı'nın Tipik Bovaristi: Vildan

Authors: Banu Antakyalı
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

Bovarizm kavramı, edebi metinlerde özellikle kadın kahramanların toplumun realitesinden kaçarak arzuları doğrultusunda kurdukları hayali dünyada, olmayı diledikleri karakterlere dönüşme çabalarını ifade eder. Arzularından ve hayallerinden kurulu dünyada, varlıklarının buluşmayı diledikleri nesnelerle bütünleşerek “yaşamlarının öznesi olmak” isteyen kadın kahramanlar, ulaşmak istedikleri romantik ve sanrılı ideallerine erişemeyerek arzularının kurbanı olurlar. Çalışmamızın amacı, Peyami Safa’nın önemli yapıtlarından biri olan “Bir Tereddüdün Romanı”nın kadın kahramanlarından Vildan’ı, Fransız filozof Jules de Gaultier’in “Madame Bovary” romanından yola çıkarak “Bovarizm, Flaubert’in Eserlerinde Psikoloji” adlı denemesinde temel ilkelerini ortaya koyduğu ‘Bovarizm’ kavramı ışığında incelemektir. Bu çalışmada, yaşadığı hayatı beğenmeyip hayali bir düzlemde kendisine alternatif bir yaşam arayışı içine giren Vildan’ın duygu, düşünce, davranış ve genel yaşam çizgisi romandan aldığımız örnek pasajlar yardımıyla bovarist figür olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Keywords: Peyami Safa, Bovarizm, Vildan, Emma, Düş
Distopik Bir Mekân Olarak Makronisos Adası

Distopik Bir Mekân Olarak Makronisos Adası

Authors: Serap Sarıbaş
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmada; Yunanistan’da savaş sonrası edebiyatın ilk dönem yazarları arasında bulunan ve aynı zamanda Yunanistan’da iç savaşa ve İkinci Dünya Savaşı’na tanık olan Andreas Franghias’ın 1972 yılında Yunanistan’da yayımlanan ve 2008 yılında Türkçe’ye çevrilmiş olan “Veba” romanı distopyan kurgu çerçevesinde değerlendirilecektir. “Veba” romanında bahsi geçen adanın ismi verilmez fakat 1950-1952 yılları arasında Franghias’ın, Makronisos Adası’nda tutuklu olarak kaldığı bilinmektedir. Yunanistan siyasi tarihinde ilk toplama kampı olarak gösterilen Makronisos Adası, Atina’ya 60 km uzaklıkta bulunur. Aşırı sıcaklık ve şiddetli sert rüzgârların estiği zorlu hava koşullarına sahiptir. Eserde, bürokratik kontrol mekanizması tarafından tutuklu mahkûmların köleleştirilmesi, bireyselliklerinin yok edilmesi ve artan gözetim olgusuyla birlikte mahkûmların denetim altında tutulması için yasal olarak verilen birtakım uyuşturucular eleştirilir. Çalışmada bahsi geçen adanın yazar tarafından mahkûmlar için tecrit mekânı olarak ele alınması ve baskıcı bir sistemin edebiyat yolu ile kurgulanması ele alınacaktır.

Keywords: Tecrit, Gözetim, Cehennem
Editörden

Editörden

Authors: Evren Erman Rutli
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

KARE Dergi (Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi)’nin 5. Sayısı ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda yine konusunda uzman değerli hocalarımız ve akademisyenlerin yazılarına yer verdik. Her birini ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İçinde yaşadığımız dünyada sınırlar giderek belirsizleşmekte ve insanların birbirlerine daha fazla dokunduğu yeni ilişki ve iletişim biçimleri ortaya çıkmaktadır. Amacı bu dünyayı anlamak ve açıklamak olan sosyal bilimler açısından bu durum, her bir disiplinin kendi sınırlı alanına sıkışıp o alan içinde çalışma yapmasını artık anlamsız hatta imkansız kılmaktadır. Bu nedenle disiplinler arası çalışmanın önemi özellikle sosyal bilimler alanında giderek artmakta, bu tip çalışmaların ortaya çıkmasına olanak sağlayacak platformlar oluşturmak da her sosyal bilim insanı ve ilgili kurumlar açısından bir zorunluluk haline gelmektedir.

Keywords:
Kitap Tanıtımı: Jean-Pierre Filiu, Gazze Tarihi

Kitap Tanıtımı: Jean-Pierre Filiu, Gazze Tarihi

Authors: Şeyda Göç
Year: 2018, Volume: 5, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

Tarih boyunca Filistin, Kudüs ve sonradan ortaya çıkacak olan İsrail, dikkat çeken konular içerisinde yer almıştır. Birçok tarihçi bu coğrafya üzerinde durmuştur fakat bunların dışında tarihte birçok önemli olaya sahne olan ve birçok tarihi şahsiyeti yetiştiren 360 kilometrekarelik kıyı şeridi Gazze, tarihçiler tarafından daha az dikkate alınmıştır. Jean-Pierre Filiu’nun ‘’Histoire de Gaza’’ (Gazze Tarihi) adlı eserinde Gazze tarihi, Antik Mısır medeniyetinden Osmanlı İmparatorluğunun sonuna dek ve son yüzyılın olayları ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Gazze’de meydana gelen tarihe yön veren önemli olaylara ve gelişmelere açıklık getirilmeye çalışılmıştır

Keywords:

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.