İLM-İ TEFE’ÜL VE TEFE’ÜL-NÂME ( KU’RÂN FALI ) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLM-İ TEFE’ÜL VE TEFE’ÜL-NÂME ( KU’RÂN FALI ) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal

 • Journal title: The Journal of International Social Research
 • ISSN: 1307-9581 (print)
 • Publisher: The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Oct/25

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Sociology, Humanities, Languages and Literature
 • Publisher's keywords: fortune, Quran, curiosity, future
 • Language of fulltext: turkish
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication:

AUTHORS

  Assist. Prof. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan geleceği öğrenme isteği, insanoğlunu sürekli yeni arayışlar içerisine sürüklemiştir. Başlangıçta oldukça masumane bir görüntü içerisinde olan bu türden arayışlar, zamanla oldukça renkli bir kompozisyon şeklini almıştır. İnsanlar, yıldızlardan kuşların uçuşuna, eldeki çizgilerden, hayvan kemiklerine ve hatta kutsal kitaplara kadar pek çok şeyi geleceği önceden bilme çabasına ulaşmada birer araç haline getirmekten asla uzak kalmamıştır. Fal adı verilen bu çabalar, dünden bugüne değişen şekil ve uygulamalarla güçlenerek varlığını devam ettirmektedir ki, bu uygulamalardan biri de Kur’ân falı olarak da tanımlanan ilm-i tefe’üldür.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.