Active tourism of student youth as a form of healthy lifestyle

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

Physical activity is one of the most important elements of a health promoting life style. It is important at every stage of functioning of an individual, and may be implemented in the particular place of residence, as well as outside it. Active tourism is one of very attractive forms of spending free time. The purpose of this article is to present the results of studies on the participation of student youth in various forms of tourism, with special consideration of active tourism. In the course of the conducted research, forms of active tourism preferred by young people were diagnosed, as well as opinions on their position in a healthy lifestyle and barriers hindering participation in these forms. The study was conducted with the use of a diagnostic poll method, and is a comparative analyses of participation in the above-mentioned form of tourism by young people pursuing engineering studies, and young people pursuing studies on tourism and recreation.

Authors and Affiliations

Bożena Alejziak

Keywords

Related Articles

Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne

[b][/b][b]Wstęp.[/b] Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością...

Assessment of the prevalence of depressive symptoms in a population of people aged over 65

The progress of medicine in the fields of treatment and prevention of diseases has brought about a significantly increased population of elderly people. Epidemiological studies points out an increased incidence of late-l...

Knowledge and opinions of students on problems associated with obesity

aim of the study. The objective of the study was assessment of the scope of knowledge and opinions concerning the problem of obesity and its health and psychosocial consequences among students. material and methods. Th...

Nadwaga i otyłość w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej

[b]Wstęp.[/b] Systematyczna aktywność fizyczna opóźnia procesy starzenia, sprzyja dobremu samopoczuciu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób, między innymi nawagę i otyłość. Celem niniejszej pracy było okreś...

Zasady, wskazania i dokumentowanie stosowania środków przymusu bezpośredniego w domach pomocy społecznej

Wprowadzenie. W polskich domach pomocy społecznej przebywa obecnie prawie 80 tys. pensjonariuszy. Znaczącą większość z nich stanowią osoby przewlekle chore psychicznie oraz osoby niesprawne intelektualnie. Należą one do...

Download PDF file
  • EP ID EP58426
  • DOI -
  • Views 105
  • Downloads 0

How To Cite

Bożena Alejziak (2015). Active tourism of student youth as a form of healthy lifestyle. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 13-18. https://europub.co.uk/articles/-A-58426