Wybrane metaloproteinazy i ich inhibitory w przewidywaniu skuteczności tokolizy nifedypiną

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy[/b]. Za jedną z przyczyn wystąpienia porodu przedwczesnego uważa się zakażenie wewnątrzmaciczne. Metaloproteinazy oraz ich inhibitory pełnią istotną rolę w czasie ciąży, porodu i połogu. Umożliwiają migrację komórek odpowiedzi zapalnej do uszkodzonych tkanek, uwalniają cytokiny i ich receptory z błon komórkowych. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy aktywnością: metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9, ich inhibitorów TIMP-1 i TIMP-2 (u pacjentek z porodem przedwcześnie zagrażającym) oraz skutecznością tokolizy nifedypiną. [b]Materiał i metoda[/b]. Badaniem objęto 21 kobiet z porodem przedwczesnym oraz 35 zdrowych ciężarnych poniżej 37. tygodnia trwania ciąży. Pacjentki podzielono na trzy grupy: pierwszą grupę stanowiły pacjentki z porodem przedwczesnym z nieskuteczną tokolizą, grupę drugą kobiety z objawami porodu przedwczesnego, u których powiodła się tokoliza, grupę trzecią zdrowe ciężarne. Poziom MMP-2, MMP-9 oraz TIMP1 i TIMP2 w surowicy oceniano przy pomocy testu immunoenzymatycznego ELISA. [b]Wyniki[/b]. Średnie stężenie MMP-2 w surowicy badanych chorych nie różniło się istotnie w porównaniu z grupą kontrolną. U kobiet z porodem przedwczesnym poziom MMP-9 był wyższy w porównaniu do zdrowych ciężarnych. Stężenie TIMP-1 i TIMP-2 w surowicach ciężarnych z porodem przedwczesnym było wyższe w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej. Stwierdzono, że u kobiet z porodem przedwczesnym z nieskuteczną tokolizą, poziom TIMP-1 był wyższy, natomiast poziom TIMP-2 był istotnie niższy w porównaniu do ciężarnych z objawami porodu przedwczesnego, u których powiodła się tokoliza. [b]Wniosk[/b]i. Nieskuteczna tokoliza u kobiet z porodem przedwczesnym może wynikać z zaawansowania procesu zapalnego w momencie rozpoczęcia terapii. Pobudzenie aktywności proteolitycznej składowych układu żelatynazy/inhibitory może świadczyć o aktywnym procesie prowadzącym do skracania i rozwierania się szyjki macicy w przypadku porodu przedwczesnego, a nasilenie aktywności czynników hamujących stanowi mechanizm obronny.

Authors and Affiliations

Agnieszka Haratym-Maj, Maria Warzycka, Marta Andres-Mach, Bartłomiej Warzycki

Keywords

Related Articles

Family and school as sources of health-related information – students’ opinions

Health education is a category of educational activities aimed at raising awareness and spurring‑on the activity of individuals in terms of health care and development. The effectiveness of the process depends on the qua...

Opinions of adolescents completing secondary school agricultural profile concerning genetic modification of organisms and genetically modified food

Genetic modification of organisms and genetically modified food is a subject of much controversy. There is no in-depth research on attitudes toward GMOs and the conditioning of these attitudes. The opinions of final year...

Knowledge of secondary school students about type 2 diabetes risk factors

Background: Nowadays, type 2 diabetes is a serious health problem. There are many factors which increase the risk of diabetes, and the only effective way to limit their influence on the development of the disease is prop...

Tularemia – infekcja wywoływana przez Francisella tularensis

[b]Wprowadzenie.[/b] Tularemia jest zoonozą wywoływaną przez wewnątrzkomórkowe, gram-ujemne bakterie Francisella tularensis. Gatunek [i]Francisella tularensis[/i] obejmuje podgatunki: typ A – [i]F. tularensis tularensis[...

Body posture and energetic predisposition of the intellectually disabled

Introduction. The shaping of body posture is associated with the development of the osteoligament and muscular sys- tems, muscles innervations together with the development of the balance organs and the prioprioceptive s...

Download PDF file
  • EP ID EP58421
  • DOI -
  • Views 112
  • Downloads 0

How To Cite

Agnieszka Haratym-Maj, Maria Warzycka, Marta Andres-Mach, Bartłomiej Warzycki (2015). Wybrane metaloproteinazy i ich inhibitory w przewidywaniu skuteczności tokolizy nifedypiną. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 1-3. https://europub.co.uk/articles/-A-58421