Analiza wczesnego chimeryzmu przy użyciu PCR w czasie rzeczywistym jako czynnik rokowniczy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych

Journal Title: Postępy Nauk Medycznych - Year 2012, Vol 25, Issue 7

Abstract

Ocena chimeryzmu dawcy odgrywa znaczącą rolę w rokowaniu pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych (alloHSCT).<br><b>Materiał i metody.</b> W tej retrospektywnej pracy, chimeryzm oceniano metodą PCR w czasie rzeczywistym z użyciem polimorfizmów insercja/delecja co 5 dni, aż do +30 dnia po alloHSCT u 33. pacjentów z hematologicznym standardowym mieloablacyjnym kondycjonowaniem (CST) lub kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności (RIC). Źródłem komórek macierzystych był szpik kostny bez usuwania limfocytów T (BM) lub komórki macierzyste krwi obwodowej (PBSC).<br><b>Wyniki.</b> Statystycznie istotne różnice w tempie nabywania chimeryzmu dawcy obserwowano między +5 a +10 dniem u pacjentów z przeszczepieniem CST i PBSC, co wskazywało na szybsze nabywanie chimeryzmu dawcy w porównaniu z tymi po CST i BM lub po RIC. Analiza wczesnego chimeryzmu dawcy u pacjentów po przeszczepieniu z CST i PBSC, u których wystąpiła ostra lub przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, wykazała znacząco szybszy zanik autologicznych komórek i ekspansję przeszczepionych komórek dawcy między +5, a +10 dniem w porównaniu z pacjentami bez tej choroby.

Authors and Affiliations

Katarzyna Guz, Barbara Nasiłowska-Adamska, Agnieszka Orzińska, Kazimierz Hałaburda, Bożena Mariańska, Ewa Brojer

Keywords

Related Articles

Biological treatment in multiple sclerosis. Review current development

Multiple sclerosis (MS) is autoimmunological disorders of central nerves system (cns). Results of damage in cns cause by disease are serious deficits in different fields of human activities, also mental and in the end ve...

Styles of coping in parents of child cancer patients vs state and trait anxiety levels – case of task-oriented (SSZ) and emotion-oriented (SSE) coping strategies

Introduction. Consequences of cancer in a child affect all members of the family system. Being the closest source of support, parents must employ coping strategies in order to participate effectively in the treatment pro...

Hemoptysis recurrence after successful embolization of bronchial arteries

<b>Aim.</b> The purpose of this study is evaluation of the occurence and causes of recurrent hemoptysis after its treatment with endovascular embolization.<br><b>Ma...

Alergia kontaktowa na preparaty glikokortykosteroidowe

Glikokortykosteroidy zaliczają się do najpopularniejszych środków leczniczych stosowanych we współczesnej medycynie. Alergia kontaktowa na glikokortykosteroidy stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, bowiem...

Prostate cancer screening due to early detection in 21st century

Prostate cancer (PCa) is one of the most importanrt epidemiologic problems in many countries. The discussion concerning legitimacy of screening aiming at early detection of PCa is conducted for many years. It has been re...

Download PDF file
  • EP ID EP54491
  • DOI -
  • Views 43
  • Downloads 0

How To Cite

Katarzyna Guz, Barbara Nasiłowska-Adamska, Agnieszka Orzińska, Kazimierz Hałaburda, Bożena Mariańska, Ewa Brojer (2012). Analiza wczesnego chimeryzmu przy użyciu PCR w czasie rzeczywistym jako czynnik rokowniczy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych. Postępy Nauk Medycznych, 25(7), -. https://europub.co.uk/articles/-A-54491