Concentration of secretory sIgA immunoglobulin in saliva of patients following surgical extraction of lower third molar and application of a cycle of laser biostimulation treatments

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2016, Vol 69, Issue 3

Abstract

Introduction. Laser biostimulation through photobiochemical phenomena occurring on the molecular and enzymatic level of cells, determined as primary processes, induces secondary effects including analgesic, anti-inflammatory and anti-edematic reactions, as well as healing and regenerative action. On account of these properties the light of the biostimulating laser is used in the treatment and prevention of many stomatopathies. Aim of the study. To present the findings of the secretory sIgA immunoglobulin concentration in the saliva of patients after the surgical extraction of the lower third molar and application of four treatments of laser biostimulation. Methods. The evaluation of the sIgA concentration was carried out using ELISA immuno- assay method in forty generally healthy patients after extraction and another forty from the control group, in whom no dental treatment was undertaken. Saliva from patients was collected twice, first, before the extraction, second, after the fourth laser biostimulation treatment. Results. The analysis of the results showed the increase in the sIgA concentration in saliva after using biostimulating laser (96.31 mg/dl) when compared with that before treatment (86.36 mg/dl). Differences of sIgA concentration between two measurements were not statistically substantial. However, a statistically significant increase in the sIgA concentration in saliva of males after treatment (121.78 mg/dl) in comparison with that before biostimulation (83.21 mg/dl) (p=0.03) was stated. In saliva of women, the sIgA concentration was slightly lower after the laser treatment (81.02 mg/dl) comparing with that before biostimulation application (88.24 mg/dl). Conclusions. Local biostimulating laser application after the extraction of the lower third molar induces the increase in the concentration of the secretory sIgA immunoglobulin in patients’ saliva.

Authors and Affiliations

Joanna Szczerba-Gwóźdź, Mansur Rahnama

Keywords

Related Articles

Nowe propozycje leczenia próchnicy zębów mlecznych – na podstawie piśmiennictwa

Cel pracy: przedstawienie nowatorskiej terapeutycznej metody postępowania z zębami mlecznymi dotkniętymi chorobą próchnicową.Materiał i metody: na podstawie piśmiennictwa opisano nieinwazyjne metody leczenia próchnicy zę...

Zapalenie przyzębia a wybrane parametry układu sercowo-naczyniowego w grupie osób z ostrym zawałem serca

Wstęp. Występowanie schorzeń przyzębia, które są przyczyną przewlekłego procesu zapalnego może usposabiać do wzrostu zapadania na choroby naczyniowe na podłożu miażdżycy. Stopień zaawansowania zapalenia przyzębia może mi...

Laser method and its effect on the oral mucous membrane in the context of the preprosthetic surgery*

Introduction. Various treatment methods are applied in the preprosthetic surgery. The most frequently used are lasers, standard excision of the lesion with a scalpel and with an electrocauter. Aim of the study. Compariso...

Effect of dentine bondings in combination with peroxide bleaching agents on the biosynthesis of DNA in human gingival fibroblasts

Introduction. Tooth bleaching and filling with adhesive materials are common aesthetic treatment procedures during which oral soft tissues are exposed to the toxic effects of both peroxides and monomers from bonding syst...

Profilaktyka obrażeń urazowych i leczenie problemów stomatologicznych u pacjentów chorych na padaczkę

Pacjenci chorujący na padaczkę stanowią grupę wymagającą szczególnej opieki stomatologicznej. W piśmiennictwie podkreślana jest konieczność zapobiegania u nich obrażeniom urazowym w obrębie głowy i jamy ustn...

Download PDF file
  • EP ID EP80173
  • DOI -
  • Views 22
  • Downloads 0

How To Cite

Joanna Szczerba-Gwóźdź, Mansur Rahnama (2016). Concentration of secretory sIgA immunoglobulin in saliva of patients following surgical extraction of lower third molar and application of a cycle of laser biostimulation treatments. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 69(3), 274-284. https://europub.co.uk/articles/-A-80173