CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BÜYÜK ŞİİRLERİN ‘KÜÇÜK ADAMI’: MUZAFFER TAYYİP USLU VE DÖNEM EKONOMİSİNE AYNA TUTAN ŞİİRLERİ

Abstract

Muzaffer Tayyip Uslu, who lived between 1922 and 1946, has embraced the great poems that mirror the economy can cultural structure of the period to the short life span that corres ponds to the child hood of the new 'nation-state'. Muzaffer Tayyip Uslu brought a new breath to poetry during his life. Orhan Veli Kanık and his two friends made the pioneer of the Garip movement. According to the Garip of movent ignore old patternand with the new understanding of poetry that carries poetry to the life of the people on the street, he has taken the idea of "searching for people in poetry" as a vision and wrote poems in this direction. This study aims to analyze the socio-economic structure of the period in the context of Muzaffer Tayyip Uslu's themes in his poems.

Authors and Affiliations

Nesrin FİDANTEN, Halil İbrahim AYDIN

Keywords

Related Articles

KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ / ANALYZING OF COFFEE CONSUMPTION HABITS: ISTANBUL CASE

Son zamanlarda açılan yeni nesil kahve dükkanları ve gittikçe popüler hale gelen barista eğitimleri özellikle toplumun kahve tüketim alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik olduğunun göstergeleridir. Günümüzde kahvenin...

GUERILLA AND EMOTIONAL ADVERTISING: CELLOCANLAR EXAMPLE OF THE COMPANY TURKCELL

Turkcell is the leading brand in Turkey’s GSM sector thanks to the successful marketing and advertising strategies it implements. This research analyses how Turkcell has implemented the different variables of advertising...

ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ

Galtung’un çatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkan çatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmaları aşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatı...

STRATEJİK BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE TÜRKİYE’DEKİ BİRLEŞMELERİN ANALİZİ

In today's global world where competition is constantly increasing, it is becoming more and more difficult for companies to continue their existence by gaining a sustainable competitive advantage. In such an environment,...

Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Planları ve Kalkınma Planlarındaki Söylem Değişiklikleri / DEVELOPMENT PLANS IN TURKISH ECONOMY AND CHANGES ON THEIR DISCOURSES

Türkiye ekonomisi değişen dünyaya uyum sağlamak amacıyla çeşitli politikalar üretmiş ve uygulamaya çalışmıştır. Zaman içerisinde temel söylemi ve uygulama biçimi farklılıklar gösteren politikalar 1930’lu yıllarda devletç...

Download PDF file
  • EP ID EP420683
  • DOI -
  • Views 107
  • Downloads 0

How To Cite

Nesrin FİDANTEN, Halil İbrahim AYDIN (2018). CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BÜYÜK ŞİİRLERİN ‘KÜÇÜK ADAMI’: MUZAFFER TAYYİP USLU VE DÖNEM EKONOMİSİNE AYNA TUTAN ŞİİRLERİ. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(2), 120-133. https://europub.co.uk/articles/-A-420683