Dev Gastrik Trikobezoar: Bir Rapunzel Sendromu Olgusu ve Literatür Derleme

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

ÖzetBezoar, sindirilemeyen yabancı maddelerin yetersiz çiğneme ve öğütme, mide çıkış yolu obstrüksiyonu, mide boşalmasında bozukluk gibi birçok faktör etkisi ile mide ve/veya ince barsakta birikmesi sonucu oluşan bir kitledir.Normalde büyük miktarlarda sindirilemeyen yabancı cisimler gastrointestinal sistemden temizlenebilir. Bezoar oluşumunda, mide ve gastrointestinal sistem anatomi ve fizyolojisindeki değişiklikler ile alınan yabancı maddenin ısrarlı olarak alımı sorumludur. Devamlı olarak alınan yabancı maddeler lifli sebzeler ise fitobezoar, hayvansal yağlar ve kıllar ise trikobezoar veya antiasit gibi ilaçlara bağlı ise farmobezoar denilir. Mide bezoarları sıklıkla mide cerrahisi sonrası oluşmakta olup mide cerrahisi öyküsü bulunmayan kişilerde sıklıkla kendi saçlarını koparmak ve yutmak için dayanılmaz istek duyduğu psikiyatrik problemlerin olduğu trikotilomani bulunur. Gastrik bezoar; enzim kullanımına dayanan medikal yöntemle, endoskopik veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Bu vaka sunumunda, cerrahi olarak tedavi ettiğimiz genç bir bayan hastada mide çıkışında darlığına sebep olmuş bir dev gastrik trikobezoar (Rapunzel Sendromu) vakasını mevcut literatürü gözden geçirerek sunduk.

Authors and Affiliations

Sinan HATİPOĞLU, Abdullah ATLIHAN, Elmir BAYRAMOĞLU

Keywords

Related Articles

GÜÇLÜ YÖNLERE DAYALI HEMŞİRELİK BAKIMI

Hastalık ve travma gibi olaylar insanları ve hayatlarını yeniden şekillendirir. Bu tür durumlarda birey kendini başkalarına bağımlı ve diğer insanların bilgi ve becerisine muhtaç hisseder. Güçlü yönlere dayalı bakım, ne...

Açık kalp cerrahisinde geleneksel yönteme alternatif sternum kapama tekniğimiz

Giriş: Açık kalp cerrahisinde postoperatif süreçte görülen nadir fakat ciddi bir komplikasyon sternal dehisenstir. Sternal dehisensi önlemek için sternumun iyi kapatılması şarttır. Çelik tellerle sternumun birleştirilmes...

Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri

Amaç: İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesine göre insan onuruyla bağdaşmayan her türlü eylem şiddet olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada medyaya yansıyan kadın cinayetlerini incelemeyi amaçladık. Materiyal ve Metot: Bu...

Bulbus Çap ve Yükseklik Değerlerinin İncelenmesi

GİRİŞ: Yaşla birlikte göz boyut ve hacminde değişmeler olmaktadır. Bu çalışmada bulbus ölçülerindeki değişikliğin, adolesan dönemde ve genç erişkin dönemlerindeki verilerin, önemli olup olmadığını araştırmayı amaçladık....

PTERJİYUM CERRAHİ TEDAVİSİ

Pterjium, konjonktivanın kornea üzerine fibrovasküler uzanım göstermesi ile karakterize, dejeneratif ve proliferatif bir oküler yüzey hastalığıdır. Pterjium cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebilecek neoplastik olmaya...

Download PDF file
  • EP ID EP677358
  • DOI -
  • Views 185
  • Downloads 0

How To Cite

Sinan HATİPOĞLU, Abdullah ATLIHAN, Elmir BAYRAMOĞLU (2015). Dev Gastrik Trikobezoar: Bir Rapunzel Sendromu Olgusu ve Literatür Derleme. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677358