Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerindeki (PYBÜ) Deliryum Hastalarında Düşme Riski ve Bu Amaçla Kullanılan Ölçekler

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2019, Vol 5, Issue 3

Abstract

Deliryum, hızlı başlayan, dalgalı seyir gösteren, çok farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan, bilinç, algılama, düşünce, uyku-uyanıklık döngüsü değişimlerinin eşlik ettiği bir klinik sendromdur. Düşmeler genellikle hastanede yatan çocuklarda meydana gelen önlenebilir olaylar olarak tanımlanabilir. Pediatrik yoğun bakımlar düşme olaylarının sıklıkla yaşanabildiği ortamlardır. Deliryumdaki hastalarda oluşan bu tür bilinç değişikleri düşme açısından risk oluşturur. Bilinç değişimleriyle beraber gelişebilen düşme riskine yönelik olarak çeşitli pediatrik düşme riski değerlendirme ölçekleri geliştirilmiştir. Yoğun bakım ve klinik ortamlarda hastalarla yakın ilişki içerisinde olan hemşirelerin hastalardaki deliryum ve bilinç değişikliklerini önceden tanımlaması önemlidir. Bu derleme makalede literatürde çeşitli yaş gruplarında yaygın olarak kullanılan ölçme araçlarının özellikleri ve kullanım amaçları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Authors and Affiliations

Abdullah SARMAN

Keywords

Related Articles

Atipik Yerleşimli Septik Artrit Olgusu

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabidır. Enfeksiyon etkeni genellikle hematojen yolla yayılır ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı ve ağır...

Sinüzit Sonucu Gelişen Pediatrik Subperiostal Orbital Apse: Olgu Sunumu

Yedi yaşında bir erkek hasta sol göz kapağında üç gündür devam eden ağrı, şişlik ile kliniğimize başvurdu. Yapılan oftalmolojik muayenesinde sol üst göz kapağı hiperemik ve ödemli. İlave olarak hastanın göz hareketlerind...

Baş Ağrısı ve Nöbet Şikayetiyle Başvuran Hastada Temporal Yerleşimli Kalsifiye Pilositik Astrositom

Juvenil pilositik astrositom çocukluk döneminde ve genç erişkinlerde görülür. Bu tümörler genelde infratentoryal yerleşimlidir. Yavaş büyür ve malign transformasyon göstermezler . Ağırlıklı olarak posterior fossada yerle...

HEMŞİRELERİN CERRAHİ HASTASININ BESLENMESİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu araştırma, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin cerrahi hastalarının beslenmesine ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, İzmir ilinde...

The effects of transfer day in intracytoplasmic sperm injection (ICSI) pregnancies on first trimester screening test results

Objects To compare first trimester screning serum markers free β-human chorionic gonodotropin (free β-hCG and pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) of blastocyst versus cleavage stage embryo transfers after...

Download PDF file
  • EP ID EP677541
  • DOI https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.609711
  • Views 115
  • Downloads 0

How To Cite

Abdullah SARMAN (2019). Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerindeki (PYBÜ) Deliryum Hastalarında Düşme Riski ve Bu Amaçla Kullanılan Ölçekler. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 5(3), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677541