Kayısının Sıçanlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Morfometrik Ölçümler Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

Amaç: Sağlıklı bir yaşam için büyüme, gelişme ve metabolik faaliyetlerin düzenliliği esastır. Organizma ancak besin maddelerini yeterli düzeyde temin ettiği sürece bu dengeyi devam ettirir. Kayısı günlük hayatta kolaylıkla temin edilebilen potasyum ve vitaminlerce zengin bir besin maddesi olup içerdiği kuvvetli antioksidanlar nedeniyle vücutta birçok koruyucu özelliğe sahiptir. Kayısının farklı koruyucu etkilerinin ortaya çıkartılabilmek için; sıçanlarda gebelik ve puberte dönemlerinde tüketilen organik kuru kayısının, yavrunun femur boynu ve çenesinde kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve morfometrik ölçümler üzerine olan etkilerini araştırdık.Yöntem: İNÜTFDEHÜM’ de üretilen 27 adet genç dişi Wistar albino türü sıçan kullanılarak gebelik oluşturuldu. Dişi yavrular rastgele 5 gruba ayrılarak gruplara uygun olacak şekilde %10 oranında kayısılı yem ile beslendi. Çalışma sonunda omuz-kalça eklemi arası mesafe, femur ve tibiada boy ölçümleri yapıldı.Sonuç: Gebelik ve puberte dönemlerinde tüketilen organik kuru kayısının sıçanların kemik dokusu KMY ve morfometrik ölçümler üzerine anlamlı etkisi olmadığı gözlendi.

Authors and Affiliations

Zümrüt DOĞAN, Filiz ÇİLEDAĞ ÖZDEMİR, Özlem ÇAĞAN, Ersoy KEKİLLİ, Mehmet ALADAĞ, Yusuf TÜRKÖZ

Keywords

Related Articles

Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri

Amaç: İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesine göre insan onuruyla bağdaşmayan her türlü eylem şiddet olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada medyaya yansıyan kadın cinayetlerini incelemeyi amaçladık. Materiyal ve Metot: Bu...

Yaşlı Hastalarda Uygunsuz İlaç Kullanımının İncelenmesi ve Polifarmasi Varlığı

Amaç: Bu çalışmamızda 65 yaş ve üzeri yatan hastalarda hem uygunsuz ilaç kullanımının ve polifarmasi varlığının araştırılması ve hem de bu uygunsuz durumların hastaların hastanede kalış sürelerine olan etkisi incelenmişt...

Tip 2 diyabet ile monosit-yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol oranı ve karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki

Amaç: Diyabet ateroskleroz için majör bir risk faktörüdür. Dolaşımdaki monosit miktarı yeni aterosklerotik plak gelişiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca yüksek dansitelilipoprotein (HDL) kolesterol ve ateroskleroz ar...

Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Periodontal Durum ve Sistemik Hastalıkların Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Kliniği'ne başvuran hastaların periodontal durumlarını ve sistemik hastalıklarla ilişkisini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Bu ça...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ

Amaç: Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir ve uzun süreli dijital ekran ışığına maruz kalma baş ağrısı prevalansında artışa neden olabilmektedir....

Download PDF file
  • EP ID EP677351
  • DOI -
  • Views 188
  • Downloads 0

How To Cite

Zümrüt DOĞAN, Filiz ÇİLEDAĞ ÖZDEMİR, Özlem ÇAĞAN, Ersoy KEKİLLİ, Mehmet ALADAĞ, Yusuf TÜRKÖZ (2015). Kayısının Sıçanlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Morfometrik Ölçümler Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677351